Список армянских имён

Список армянских имён

Армянские имена обычно делят на 5 категорий:

 • титулованные,
 • по родителям,
 • по географии,
 • по роду занятий или
 • по отличительному признаку человека.

Армянские имена и фамилии возможно, в силу влияния армянских диаспор разных стран на собственно армянскую нацию, необычайно разнообразны. У армян можно встретить армянские, персидские, арабские, тюркские, славянские, ветхозаветные, восточно-христианские, западно-христианские имена и др. Поэтому в этом списке будут представлены не только исконно армянские, но и имена других народов, религий, распространённые среди армян.

Содержание

Мужские имена

ԱА

Акоп Мелик-Акопян (Раффи), автор исторических романов, художественно-этнографических очерков и стихотворений
Андраник Озанян, лидер национально-освободительного движения армян, национальный герой
Атом Эгоян, известный канадский режиссёр, сценарист, продюсер, актёр, монтажёр армянского происхождения
На русском На армянском Значение
Абгар Աբգար
Аваг, Авак Ավագ старший
Аветис, Авет, Аветик Ավետիս,Ավետ,Ավետիք благая весть
Авик Ավիկ сокр. от Аветис, Авет, Аветик
Авис Ավիս
Агаджан Աղաջան
Агазар
Агамир Աղամիր
Агасар
Агаси Աղասի
Агатангехос Ագաթանգեղոս
Агафон Непоколебимая гора
Агвард
Агван Աղվան
Агрипас от лат. Агриппа
Азария Ազարիա
Азат Ազատ Свободный, независимый
Азнавур Ազնավուր средневек. "дворянин"
Айгивард
Айваз Այվազ
Аксель Ակսել
Алексан Ալեքսան =Александр
Александр Ալեքսանդր
Альберт Ալբերտ
Амасик Ամասիկ
Амасия Ամասիա
Амбарцум Համբարձում Вознесение
Ананий
Ананик Անանիկ
Анания Անանիա
Анастас Անաստաս =Анастасий
Андок Անդոկ
Андраник Անդրանիկ Первородный
Андреас Անդրեաս =Андрей
Андроник греч. Победитель Мужей
Анушаван Անուշավան
Апавен Ապավեն Опора
Аперик Ապերիկ братик
Апрес Ապրես
Апусет Աբուսեթ
Ара Արա в честь армянского царя Ара Прекрасного
Араван
Араедзар
Араз Արազ
Арази Արազի
Аракел Առաքել Апостол
Арам Արամ Милосердный
Арамазд Արամազդ
Арамаис Արամայիս
Арарат Արարատ Священная гора, в пределах Армянского нагорья
Арбак Արբակ
Аргам Արգամ Достойный
Арег Արեգ
Арен Արեն букв.: божественные(со стороны Ар)
Арес Արես
Аревшат Արևշատ
Арзуман Արզուման
Арик Արիկ
Арис Արիս
Арист Արիստ Արիստակես անվան կրճատ ձևն է երևի
Аристакес Արիստակես
Арман Արման с перс. — «мечта»
Армен Արմեն Божественный муж
Арменак Արմենակ
Арнак Առնակ
Арсен Արսեն Благородный воин
Артавазд Արտավազդ
Артаван Արտավան
Артак, Артаксий Արտակ
Арташес, Арташ Արտաշես,Արտաշ древнеперс. Артаксеркс
Артём Արտեմ
Артин Արթին
Артун
Артур Արթուր Божественный меч
Арустам Առուստամ
Арушан Առուշան Кровная душа
Арцах Արցախ
Арцрун Արծրուն
Аршавир Արշավիր
Аршак Արշակ Медвежонок
Аршалуйс Արշալույս Свет справедливости
Аршам Արշամ
Арпиар Արփիար
Асатур Ասատուր Божественный меч
Асканаз, Аскеназ Ասքանազ
Аспурак
Аствацатур,
Асцатур (сокращ.), Асватур (сокращ.)
Ասվածատուր,
Ասծատուր, Ասվատուր
Богом данный (Богдан)
Атанас, Атанес Աթանաս, Աթանես =Афанасий
Атом Ատոմ
Ахиджан
Ашот Աշոտ Надежда этого Мира
Ашхарабак Աշխարաբեկ Властелин мира

Բ — Б

На русском На армянском Значение
Бабкен Բաբկեն
Багдасар Բաղդասար
Багиш
Баграт Բագրատ Щедрость Бога
Бак, Бако Բակ, Բակո
Бакур Բակուր
Баласан Բալասանյ
Барекам Բարեկամ
Барик Բարիկ
Барсег Բարսեղ
Бартух
Барунак Բարունակ
Бюзанд Բուզանդ (=Византий) византиец

Գ — Г

Галуст Гульбенкян, английский предприниматель и миллиардер армянского происхождения, крупнейший нефтяной магнат середины XX века, меценат.
Драстамат Кананян (Дро), герой, армянский военный и политический деятель
На русском На армянском Значение
Гагик Գագիկ небесный
Газар (Казар) Ղազար Бог мне помог
Галуст Գալուստ пришествие, явление
Гамагел
Гарегин Գարեգին
Гарник Գառնիկ
Гарсеван
Гарун весна
Геворг (Геворк, Георг) Գևորգ земледелец
Гегайр
Гегам Գեղամ Красивый мужчина
Гегард Գեղարդ
Гергер Գերգեր
Гехик
Гинос
Гисак
Гнел
Гор Գոր
Григор, Григорис Գրիգոր бодрствую
Гурген Գուրգեն
Гют Открытие, откровение

Դ — Д

На русском На армянском Значение
Давид Դավիթ с библейского «любимый», «любимец»
Даниэль Դանիէլ с иврита «Бог — мой судья»
Давтак Դավթակ
Дереник Դերենիկ
Драстамат Դրաստամատ
Думан Դուման
Дионисос, Дионис Դիոնիսոս, Դիոնիս от греч. посвящённый Дионису

Ե — Е

На русском На армянском Значение
Еган Եգան
Егиазар Եղիազար с др.-евр. «которому помогает Бог»
Егия Եղիա с др.-евр. «Бог мой Господь»
Езнак Եզնակ
Езник Եզնիկ
Егвард Եղվարդ
Еновк
Енок Ենոք =Енох, Енукий
Еранос =Эранос
Ерванд Երվանդ
Ерджаник Երջանիկ счастливый
Ерицак

Զ — З

На русском На армянском Значение
Завен Զավեն
Закевос (Закеос)
Заргар
Зарзанд
Зармайр Զարմայր
Зармаил Զարմաիլ
Зарэ Զարե
Затик Զատիկ пасха
Згон
Зебет
Зинвор воин
Зограб, Зураб Զոգրաբ
Зоравар Զորավար
Зорайр глава войска
Зорапет командующий армией
Зохрак

Է — Э

На русском На армянском Значение
Эдвард, Эдуард Էդվարդ, Էդուարդ с англосаксанского «страж богатства, достатка, счастья»
Элбак Էլբակ
Эмиль Էմիլ

Ը — Ыэ (прибл. как первая 'а' в слове 'комната')

На русском На армянском Значение
Ындзак, Эндзак Ընձակ

Թ — Т' (прибл.)

На русском На армянском Значение
Тагвор, Тагавор царь
Тамар Թամար легенда АХ ТАМАР Tamrunina
Тангик Թանգիկ дорогой
Тадевос Թադևոս =Фаддей
Татул Թաթուլ
Теван Թեվան от греч. — «Богоявление»
Тевос Թեվոս от греч. — «Бог»
Тигран Տիգրան
Торгом Թորգոմ библейский послепотопный патриарх
Торник Թորնիկ внук
Торос Թորոս от греч. — «Бык»
Тухайр

Ժ — Ж

На русском На армянском Значение
Жирайр Ժիրայր веселый мужчина

Ի — И

На русском На армянском Значение
Ишхан Իշխան князь, лорд, властелин

Լ — Л

На русском На армянском Значение
Ладуш Լադուշ
Ламбар
Левон Լևոն
Лер Լեռ
Лерник Լեռնիկ
Лоренц от лат. — «лаврентский», то есть житель Лаврента, древнего города в Лациуме
Лорик Լորիկ
Лорис Լորիս

Խ — Х

На русском На армянском Значение
Хад
Хажак
Хачатур Խաչատուր крестом данный
Хачен Խաչեն
Хнканос
Хорен Խորեն
Хосров Խոսրով

Ծ — Ц' (прибл.)

На русском На армянском Значение
Царук
Цатур Ծատուր
Церун
Цовак Ծովակ
Цолак Ծոլակ

Կ — К

На русском На армянском Значение
Кади
Кайцак молния
Камо
Камсар Կամսար
Карапет Կարապետ владыка лучей солнца, солнце
Карен Կարեն
Карлен Կառլեն с древ.-верхненем. — «Мужчина»
Карпис от греч. — «Плод»
Кероп
Кикос
Киракос Կիրակոս от др.-греч. — «Господин», «Владыка»
Комитас Կոմիտաս
Корнак
Корюн Կորյուն львёнок
Ктрич
Кюрег

Հ — h (английская)

В армянском языке имена, приведённые ниже начинаются с буквы Հ, то есть с английской «h».

На русском На армянском Значение
Абет, Апет Հաբեթ (Иафет)
Азарапет Հազարապետ тысячник, командующий тысячей воинов
Айк (Гайк, Хайк) Հայկ мифический прародитель армян
Айказ
Айкак Հայկակ
Айкарам
Айрапет Հայրապետ патриарх
Айрик Հայրիկ отец
Акоп Հակոբ с библейского букв. «последовал», «пятка»
Амазасп Համազասպ
Амик Համիկ
Амаяк Համայակ искренний, высший дух
Амбарцум Համբարձում вознесение
Анес
Апет
Апетнак
Аразат
Арутюн Հարություն воскресение
Асрат Հասրաթ
Ахназар
Гамлет Համլետ
Грагат Разделенный огнем
Грайр Հրայր огненный мужчина
Грант Հրանտ
Грач Հրաչ с перс. — «огненные глаза»
Овнатан Հովնաթան
Овсеп Հովսեփ с библейского букв. будет добавлен, прибавится
Оганес (Ованес, Ован) Հովհաննես (Հովհան) огненный
Раварт
Раздан Հրազդան
Рачья Հրաչյա созидание, творение
Хетум Հեթում
Усик, Хусик Հուսիկ
Урнет
Унан Հունան золотой лик

Ձ — Дз

На русском На армянском Значение
Дзон
Дзоник

Ղ — Гх

На русском На армянском Значение
Гамбар
Гевонд Ղեվոնդ

Մ — М

Мовсес Хоренаци, крупнейший армянский средневековый историк, один из выдающихся представителей мировой историографии, автор «Истории Армении», считается «отцом армянской истории».
На русском На армянском Значение
Маграб Մագրաբ
Мадат Մադաթ
Маил Մաիլ
Маис Մաիս Май
Малхас Մալղաս
Мамик Մամիկ
Мамикон Մամիկօն
Манаваз Մանավազ
Манас Մանաս
Манасер Մանասէր
Манасп Մանասպ
Манасэ Մանասը
Мандак Մանդակ
Манташ Մանտաշ
Манук дитя, ребёнок
Манучар
Марзпан начальник
Марзпет начальник
Маркос Марк
Мартик боец
Мартин мученик
Мартирос
Мартун
Марут
Масех (Масег)
Масик
Масис
Матевос Մաթեւոս Матвей
Махтеси
Махчан
Маштоц
Меендак
Мелик
Меликсет
Мелкон встреча Солнца
Мерангул
Меружан
Месроп
Мехак гвоздика
Мецайр
Мецатур
Миансар
Мигран сын бога Митры
Мигридат, Михридат
Микаэл Михаил
Минас Мина, Минай
Мипак
Мирдат
Мириман
Мисак
Мкртич креститель
Мнацакан Тот, кто останется, кто выживет
Мовсес Моисей
Момик
Моси
Муше
Мушег (=Мешех)
Мхитар утешитель

Յ — Й

Ն — Н

На русском На армянском Значение
Навасард Նավասարդ
Нагаш Նաղաշ
Назар Նազար с иврита «Посвященный Богу»
Налбанд Նալբանդ
Нарек Նարեկ Значение имени Нарек. в честь армянского Святого 10 века. Полное имя - Григорий из Нарека ( город в древней Армении ).
Натан Նաթան
Нахапет (Наапет) Նահապետ патриарх
Нвер Նվեր дар
Нерсе Ներսե
Нерсес Ներսես
Никогайос Նիկողայոս с др.-греч. «Победитель народа»
Никогос Նիկողոս см. Никогайос
Никол Նիկոլ см. Никогайос
Ншан Նշան знамение, знак
Ной Նոյ
Норайр Նորայր новый мужчина
Нубар Նուբար

Շ — Ш

На русском На армянском Значение
Шаап Շահապ
Шаварш Շավարշ
Шавасп Շավասպ
Шаво Շաո
Шаик Շահիկ
Шамо Շամո
Шант Շանթ
Шапур (Шапух) Շապուր (Շապուհ)
Шара Շարա
Шарабхан Շարաբխան
Шираз Շիրազ
Ширак Շիրակ
Ширмазан Շիրմազան
Шарур Շարուր
Шахбаз Շահբազ
Шахвалад Շահվալադ
Шахпарон Շահպարոն
Шахсувар Շահսուվար
Шаум Շահում
Шаэн, Шаген Շահեն
Шмавон Շմաոն Миролюбивый

Ո — Во

На русском На армянском Значение
Восгран Ոսգրան
Воскан Ոսկան (=Злат)
Воскеван Ոսկեւվան =Златоуст
Востаник Ոստանիկ
Востик Ոստիկ

Պ — П

На русском На армянском Значение
Пайкар Պայքար лучезарный
Пандухт Պանդուխտ
Панос, Фанос Պոնոս с др.-греч. «бессмертный»
Пап Պապ
Папин Պապին
Паркев, Паргев Պարքեւ
Парон Պարոն господин
Парсам Պարսամ
Партев Պարտեւ парфянин
Паруйр Պարույր с др.-греч. «плодородный», «многоплодный»
Парунак Պարիւնակ
Патвакан Պատվական уважаемый
Паязат, Паязет Պայազատ
Петрос Պետրոս с др.-греч. «скала, камень»
Перч, Берг
Пион Պիոն
Погос Պողոս с лат. «маленький», «малыш»
Призант Պրիզատն
Прош

Ջ — Дж

На русском На армянском Значение
Дживан Ջիվան с перс. «молодой», «юный»
Джуар

Ռ — Р (твёрдое)

 • Размик - Воин
 • Ростом, Рустам
 • Рубен

Ս — С

Саак Партев, 10-й Католикос Всех армян, с деятельностью которого связано начало перевода Библии на армянский язык
Сероб Ахпюр, герой, наиболее видный представитель армянского гайдуцкого движения 1890-х годов
 • Самвел (=Самуил)
 • Санасар
 • Санатрук
 • Санатур
 • Санрос
 • Сантур
 • Саркис (=Сергей)
 • Сарибек — горный властитель, горный господин
 • Сасун
 • Сасуник
 • Саят, Саяд
 • Себеос (=Севий)
 • Севак
 • Севан
 • Седрак (=Сергей)
 • Сейран
 • Сен
 • Сепух
 • Серго
 • Сероб
 • Серовбэ
 • Сиаманто
 • Сианос
 • Сирак, Седрак
 • Сирамир
 • Сирекан - любовник или любовница
 • Сирануш
 • Сис
 • Сисак
 • Смбат, Сумбат
 • Спандар
 • Спандарат
 • Срапион (=Серапион)
 • Сос (=Сосий, Сосипатр)
 • Сохак — канарейка
 • Степан, Степанос
 • Сурен
 • Сурмак

Վ — В

 • Ваагн — вездесущий Огонь
 • Ваган — щит
 • Вагарш — вездесущее солнце
 • Вагаршак — вездесущее Солнце
 • Ваге
 • Вагинак, Вахинак — солнечный воин (=Валентин, Владимир)
 • Ваграм, Вахрам — стремительность тигра (=Варфоломей, Вахромей)
 • Вагрич
 • Вазген
 • Ванатур
 • Вануш
 • Вараг
 • Вараз
 • Варазваан
 • Вараздат
 • Вардан, Вартан
 • Вардеван
 • Вардерес (=Розалий)
 • Вардкес
 • Вардум
 • Варос
 • Вартазар
 • Варшам
 • Варужан
 • Васак — свет очей (=Василий)
 • Васпурак
 • Вахтанг
 • Ваштак
 • Вачаган
 • Ваче
 • Виген
 • Вираб
 • Врам
 • Врамшапух
 • Вреж — месть
 • Вртанес, Вартанес
 • Вруйр (=Юрий)

Տ — Т

 • Такевос
 • Тариел
 • Тарон, Дарон
 • Тароник
 • Татевос (=Фаддей)
 • Татул
 • Тачат
 • Тевос (=Феб) — от греч. — лучезарный, эпитет Аполлона, (=Феост)
 • Телемак (=Телемах)
 • Тигран
 • Тирайр
 • Тиран, Диран
 • Тиратур
 • Тирит
 • Тирос (=Фирос)
 • Тонакан
 • Тонапет
 • Торк
 • Трдат (=Тиридат)

Ր — Р' (лёгкое)

 • Раффи

Ց - Ц

На русском На армянском Значение
Цакан Ցական
Цолавард (Цолвард) Ցոլավարդ (Ցոլվարդ)
Цогайр Ցոգայր
Цолак Ցոլակ

Ու — У

 • Умик Ումիկ
 • Ухтанес

Փ — П' (прибл.)

 • Пайлак
 • Папак
 • Парамуз
 • Парен
 • Парнаваз
 • Парнак
 • Парсадан
 • Паруйр (=Поликарп)
 • Пирум

Ք — К' (прибл.)

 • Кадж — храбрый
 • Каджик — храбрец
 • Каджаз
 • Каджазн
 • Каджайр
 • Кочар
 • Крист
 • Кучак

Օ — О

 • Оган — огненный (=Иван)
 • Огсен
 • Ошин

Ֆ — Ф

 • Фрик

և — Ев

 • -

Женские имена

Ա — А

На русском На армянском Значение
Агавни (Ахавни) Աղավնի голубка
Агуник (Ахуник) Աղունիկ горлица
Адрине Ադրինե =Адриана
Аза Ազա Сокращенно имени Азнив
Азатуи Ազատուհի Свободная
Азгануш Ազգանուշ
Азгуш Ազգուշ Азнив
Азнив Ազնիվ Честная
Айцемник =Лия козочка
Алван Ալվան
Алвард Ալվարդ Красная роза
Алмаст Ալմաստ Алмаз
Анаит, Анаида Անահիտ богиня Анаит
Ананух мята
Ангин бесценная
Ани Անի город, средневековая столица Армении
Аннман неповторимая
Антарам неувядающая
Ануш Անուշ сладкая
Апрешум
Асанет
Аспрам
Астине
Астрик, Астхик Աստղիկ звездочка
Аракси
Араксия
Арамуи
Аргине
Арегназ
Арегназан
Арев, Арега солнце
Ареват
Аревик солнышко
Арине
Армав
Армагал (Армалан)
Армануш Արմանուշ красивый поздний цветок
Армине
Армну
Арпеник
Арпи Արփի солнце
Арпине
Арусяк Венера
Аршакуи
Аршануш
Ашхаруи
Ашхен Աշխեն Небесная
Ачик глазик

Բ — Б

 • Бавакан
 • Беркруи
 • Бурануш
 • Бураварс
 • Буравет
 • Бурастан
 • Бюрак
 • Бюрех, Бюрегика (кристалл)

Գ — Г

На русском На армянском Значение
Гарнуи
Гаруник
Гаянэ Գայանե
Гех(г)аварс
Гех(г)ануш
Гех(г)ецик
Гех(г)уи
Гиневард
Гинуш
Гоар, Гоаринэ, Гоарина Գոհար, Գոհարինե, Գոհարինա Жемчужина
Гоарвард

Դ — Д

 • Дареджан
 • Дезик
 • Дех(г)цаник
 • Дицуи
 • Дустре — дочь
 • Дустрик — доченька
 • Духик
 • Дшхуи (Дшхуһи)

Ե — Е

 • Ег(х)ник
 • Еразуи — Ераз (сон) + уи (окончание)
 • Еран
 • Ерануи (Ерануһи) - Блаженная (=Беатриса)
 • Ерануш
 • Ераняк
 • Еринар
 • Ермине (=Герминия)
 • Ермоне (=Ермония)
 • Есмине

Զ — З

 • Забел (=Изабелла)
 • Зани
 • Зарине (=Зарина)
 • Зармандухт
 • Зармануш
 • Зармуи (Зармуһи)
 • Зартар
 • Заруи (Заруһи) (=Зара)
 • Зварт (=Зинат, Зинаида)
 • Зепюр, Зефира (=Зефира)
 • Змрухт
 • Зовануш
 • Зрвандухт
 • Зулал

Է — Э

На русском На армянском Значение
Элиз, Эльза, Элиза (=Эльза) Էլիզ
Элинар էլինար
Эльза Էլզա

Ը — Ыэ (прибл.)

Примечание: в связи с отсутствием в русском буквы Ը, данные имена можно писать также как - Эгхдзануш и Эгхжзуи
На русском На армянском Значение
Ыгхдзануш Ըղձանուշ

Թ — Т' (прибл.)

 • Тагуи (Тагуһи) — королева
 • Тухануш
 • Тухик
 • Тухцам
 • Тушик, Тюшик (=Татьяна)

Ժ — Ж

 • Жируи

Ի — И

 • Имастуи (Имастуһи)
 • Искуи (Искуһи)
 • Ишхануи (Ишхануһи) — княгиня

Լ — Л

 • Лали
 • Лиана
 • Лиануш
 • Лили
 • Лилит, Лилита
 • Люсабер (букв: приносящая свет, рассвет, греч. аналог Люцифер)
 • Люсавард
 • Люсануш
 • Люсерес — светлоликая
 • Лусинэ, Люсине (=Светлана)
 • Люснтаг

Խ — Х

 • Хандут
 • Хасик
 • Хонар
 • Хосровануш
 • Хосровдухт (Хосровадухт)
 • Хосровуи (Хосровуһи)

Ծ — Ц' (прибл.)

 • Цах(г)ик - цветок (=Цветана)
 • Цахкануш
 • Цахкине
 • Циацана — радуга
 • Цовинар, Цовик — морская (=Марина)
 • Цовхатун

Կ — К

 • Карине (=Карина)
 • Какавик

Հ — h (английская)

В армянском языке имена, приведённые ниже начинаются с буквы Հ, т.е. с английской "h".

 • Азарвард
 • Айастан (h)айастан) (=Армения), по арм. — страна Армения
 • Айкандухт
 • Айкануш (=Анна)
 • Айкуи (=Анна)
 • Айкун
 • Айкуш
 • Айхатун
 • Амазаспуи (Амазаспуһи)
 • Амаспюр
 • Амест — скромная, спокойная (=Модеста)
 • Асмик - (=Жасмина)
 • Равард
 • Рануш
 • Рарпи
 • Рацин
 • Рачуи
 • Рех(г)ен
 • Рипсиме (=Рипсимия)
 • Руш
 • Хмаил (Гмаир)
 • Хназанд (Гназанд)
 • Урер
 • Ури
 • Урик
 • Эг(х)ине (=Елена) Հեղինե
 • Эгнар
 • Эг(х)уш
 • (h)Эрик (=Эрика)
 • Эрикназ (=Эрика)
 • Эрмел
 • Эрмине (=Герминия)
 • Эрсик
 • Эрсиле (=Урсула)

Ձ — Дз

Ղ — Гх

Ճ — Ч' (прибл. при слитном чтении тч - как в слове матч)

Մ — М

 • Майрануш (=Майра)
 • Мане
 • Маник
 • Мануш
 • Манушак — фиалка (=Виолетта)
 • Маняк
 • Маня, Мания (=Мария)
 • Маргарит — жемчужина (=Маргарита)
 • Мариам, Марьям (=Мария)
 • Мариетта
 • Марине (=Марина)

Յ — Й

Ն — Н

 • Назели
 • Назени
 • Назеник
 • Назик, Нази (=Надежда)
 • Наира
 • Наируи
 • Нанэ — Նանե
 • Наре
 • Нарине (=Нарина)
 • Нахшун (=Надежда, Наталья)
 • Нвард (=Нина)
 • Ноэмзар
 • Ноэмия
 • Норавард
 • Норануш
 • Нубар
 • Нуне (=Нина)
 • Нунуфар — кувшинка
 • Нури
 • Нурик
 • Нушик
 • Ншануи (=Натания)

Շ — Ш

 • Шаандухт
 • Шааспрам
 • Шагане
 • Шагик
 • Шаинар
 • Шаке
 • Шамирам — аналог имени Семирамида
 • Шнорик
 • Шогаварс
 • Шогакат (=Надежда)
 • Шогер
 • Шогик
 • Шпан, Шпаник
 • Шушан, Шушанник — лилия (=Сусанна)

Ո — Во

 • Вокуи
 • Вормиздухт — дочь Вормизда
 • Воскеат (=Злата)
 • Воскеэр
 • Воски — золото (=Злата)
 • Воскинар — золотая
 • Воскуцам

Պ — П

 • Пайцар — яркая, светлая
 • Паргевуи
 • Парандзем
 • Парзануш
 • Паштик
 • Пепрон
 • Перчануш
 • Перчуи
 • Празик
 • Пуруч

Ջ — Дж

Ռ — Р (раскатистое, твёрдое)

 • Рузан
 • Рузанна (=Розанна)
 • Рузукан
 • Русудана

Ս — С

 • Салби
 • Салвар
 • Салвиназ
 • Саакануш
 • Санам
 • Сандухт
 • Сарине
 • Сатеник, Сати
 • Сатине
 • Сато
 • Седа
 • Семизар
 • Серине
 • Сирадухт
 • Сирамарг
 • Сиран (=любовь)
 • Сирануш (=любовь) (=Любовь)
 • Сирарпи
 • Сирвард — любимая роза (=Сильвия, Сильва)
 • Сирик
 • Сируи
 • Сирун — красивая
 • Сируш
 • Сисакуи
 • Сисвард
 • Смбатануш, Сумбатануш
 • Смбатуи, Сумбатуи
 • Сона
 • Софи (=София)
 • Српуи, Србуи — святая
 • Сюзанна

Վ — В

 • Ваануш
 • Вазгануш
 • Вануи
 • Варгине, Вержине (=Виргиния)
 • Вард, Вардуи, Вардуш — роза (=Роза)
 • Вардандухт
 • Вардануи
 • Вардеат
 • Вардени
 • Вардиер
 • Вардик
 • Вардишах
 • Варсагех
 • Варсен, Варсеник — длиннокосая
 • Варсер
 • Варсик
 • Веануш
 • Веуш
 • Вергуш (=Виргиния)
 • Верджалуйс
 • Вштуи

Տ — Т

 • Татев
 • Татевик - в пер. с арм."дающая крылья (силы от Бога)";(первая буква "т" читается, как обычная русская "т", а вторая, как английская "t")
 • Тачатуи
 • Тигрануи (=Тиграна, Тиграния)
 • Тирамайр
 • Тируи
 • Тирун

Ր — Р' (нераскатистое, лёгкое)

Ց — Ц

 • Цовинар — морская (=Марина)
 • Цогануш
 • Цогик

Ու — У

На русском На армянском Значение
Урарту Ուրարտու древнее государство на Армянском нагорье
Урания
Устиан =Устинья

Փ — П' (прибл.)

 • Пайлун — сверкающая
 • Парандзем, Парик (сокращ.)
 • Парвана
 • Партам
 • Паруи
 • Пнджик

Ք — К' (прибл.)

 • Катаринэ (=Екатерина)
 • Кнар, Кнарик, Кнара
 • Кнкуш

Օ — О

На русском На армянском Значение
Окта Օկտա
Овсанна Օվսաննա с др.-греч. «гостеприимная», «странница», «чужестранка», «гостья», «чужая»
Офелия, Офик (сокращ.) Օֆելիա,Օֆիկ

Ֆ — Ф

На русском На армянском Значение
Феми Ֆեմի
Фими Ֆիմի

և — Ев

Ссылки

См. также

Литература


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Список армянских имён" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»