Свете тихий

Свете тихий

«Све́те ти́хий» — одно из неизменяемых молитвословий православной вечерни, одно из древнейших христианских песнопений небиблейского происхождения.

Содержание

Текст

Оригинальный греческий текст: Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Церковнославянский: Свете тихий святыя славы, безсмертнаго Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир Тя славит

Английский (используется в Американской Православной церкви): O Gladsome Light of the Holy Glory of the Immortal Father, Heavenly, Holy, Blessed Jesus Christ! Now that we have come to the setting of the sun and behold the light of evening, we praise God Father, Son and Holy Spirit. For meet it is at all times to worship Thee with voices of praise. O Son of God and Giver of Life, therefore all the world doth glorify Thee

Латинский: Iucunda lux tu gloriae, fons luminis de lumine, beate Iesu caelitus a Patre sancto prodiens. Fulgor diei lucidus solisque lumen occidit, et nos ad horam vesperam te confitemur cantico. Laudamus unicum Deum, Patrem potentem, Filium cum Spiritu Paraclito in Trinitas gloria. O digne linguis qui piis lauderis omni tempore, Fili Dei, te saecula vitae datorem personent. Amen.

Версии происхождения

Песнь «Свете тихий» — один из древнейших сохранившихся гимнов ранней Церкви. Василий Великий († 379) упоминает об этой песне в своей книге «О Святом Духе к Амфилохию»:

Отцы наши не хотели прини­мать в молчании благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение. Хотя мы не можем положительно сказать, кто был творцом тех хвалений, которые читаем во время светильничных мо­литв, впрочем народ повторяет древний голос и никому не представлялось еще, что хулу произносят, когда говорят: хвалим Отца, Сына и Святаго Духа Бога. Если бы кто знал и гимн Афиногена, который он, вмес­то предохранительного врачевства, оставил ученикам, когда сам поспешал уже ко всесожжению, тот узнал бы и мысль мучеников о Духе.

— Василий Великий. «О Святом Духе к Амфилохию». Глава 29

На основании этих слов Марк Эфесский уверенно приписал авторство «Свете тихий» священномученику Афиногену Севастийскому († 16 июля 311 года), и современные греческие богослужебные книги называют эту песню гимном святого Афиногена мученика. Анализ текста Василия Великого показывает, что речь может идти о двух песнях: «Свете тихий» и другого, написанного Афиногеном. В связи с этим, высказывается предположение, что «Свете тихий» — ещё более ранний текст. Так как многие молитвы и гимны были заимствованы Василием Великим из чина Неокесарийской церкви, то возможным автором может быть святой Григорий Неокесарийский († не позднее 270 года).

Славянские Часословы атрибутировали «Свете тихий» Софронию Иерусалимскому († 644). Между тем, в Александрийском кодексе V века этот гимн уже приводится, причём в составе текстов Священного Писания. Анализ текста показывает, что гимн содержит христологию до эпохи Вселенских соборов. Таким образом, любая из версий делает «Свете тихий» древнейшим небиблейским гимном вечерни.

Богослужебное использование

В Православной церкви

Гимн «Свете тихий» поётся на вечерне византийского обряда во время совершения «входа с кадилом», перед каждением алтаря: на великой вечерне во время пения богородична (на воскресных вечернях — догматика), последней стихиры на «Господи, воззвах», клирики процессией выходят из северной двери алтаря и становятся посреди храма перед отверстыми Царскими вратами; первыми идут свещеносцы с зажжёнными свечами, затем диакон с кадилом (или Евангелием, если чтение последнего полагается в этот день) и предстоятель. Вечерний вход восходит к раннехристианскому обычаю: письменные памятники III века дают описание общих вечерних трапез христиан, которые в том случае, когда за трапезой присутствовал епископ, помимо прочего, сопровождались чином благословения вечернего света — внесением в собрание светильника.[1]

«Свете тихий» выражает благодарность молящихся за возможность лицезреть Христа, невечерний свет и Солнце правды, в то время, когда окружающий мир погружается в ночную тьму. Несмотря на свою краткость, «Свете тихий» безупречно излагает основные моменты христианского богословия:

Под пение «Свете тихий» процессия клириков входит в алтарь, что в совокупности с вынесенными светильниками символически указывает на то, что в собрании верных незримо вошёл сам Христос. Особенно торжественно вечерний вход выглядит в греческих Церквах, где сохранились обычаи общенародного пения «Свете тихий» и совершения полного входа (клирики выходят из алтаря, идут до западных врат храма и оттуда, через всю церковь, следуют к алтарю).

В Англиканской церкви

В ходе реформ XX века ряд церквей Англиканского сообщества ввели в своё богослужение новые литургические книги. В результате современные богослужебные книги Англиканской церкви, Епископальной церкви США и других позволили заменять стандартный чин покаяния, начинавший вечерню, церемонией вечернего света с пением «Свете тихий». Следствием этого стали многочисленные стихотворные переводы «Свете тихий» на английский язык.

Примечания

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "Свете тихий" в других словарях:

  • Тихий американец (фильм — Тихий американец (фильм, 2002) Это статья о фильме, снятом в 2002 году. См. также статью о фильме «Тихий американец» 1958 года. Тихий американец The Quiet American Жанр драма Режиссёр Филлип Нойс …   Википедия

  • Тихий Дон — У этого термина существуют и другие значения, см. Тихий Дон (значения). Тихий Дон …   Википедия

  • Тихий американец (фильм, 2002) — Это статья о фильме, снятом в 2002 году. См. также статью о фильме «Тихий американец» 1958 года. Тихий американец The Quiet American …   Википедия

  • Всё, никто и т. п. на свете — Всё, никто и т. п. НА СВЕТЕ. Разг. Экспрес. Абсолютно, совершенно, решительно (всё, никто и т. п.). Для тебя Я позабыла всё на свете. Навек однажды полюбя, Одно имела я в предмете: Твою любовь (Пушкин. Полтава). Я бы дал всё на свете, чтобы опять …   Фразеологический словарь русского литературного языка

  • Всё на свете — Разг. Решительно, абсолютно всё. И в молчаливом кабинете, Забыв на время всё на свете, Осталась наконец одна (Пушкин. Евгений Онегин). На уроках он в упор разглядывав её своими нестыдными глазами и забывал всё на свете (И. Акулов. Седой). Я бы… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

  • ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ — [церковнослав. ; греч. ἀγρυπνία, παννυχίς; лат. vigilia], в широком смысле слова аскетическая практика, состоящая в отказе от сна и продолжительном молитвословии в ночное время суток; в богослужении правосл. Церкви особый комплекс служб суточного …   Православная энциклопедия

  • ВЕЧЕРНЯ — Вечéрня [греч. σπερινός, также λυχνικά или λυχνικόν (светильники); лат. vesperae], одна из главных служб суточного круга в христ. Церкви. Обычное время ее совершения ок. 9 го часа дня, считая от восхода солнца, т. е. примерно время заката.… …   Православная энциклопедия

  • ВХОД — [греч. εἴσοδος], в правосл. богослужении торжественная процессия священнослужителей, центральным моментом к рой является вход через св. врата в алтарь. Во время Божественной литургии совершаются 2 В. малый и великий; В. может также происходить во …   Православная энциклопедия

  • Вечерня — (греч. Ὁ Ἑσπερινός; лат. Vesperae)  богослужебное последование, восходящее к ранним векам христианства и сохранившееся во всех Церквах, сохранивших апостольское преемство (Православие, Католицизм, Древневосточные церкви), а также в… …   Википедия

  • ВЕЛИКАЯ СУББОТА — [Церковнослав. ; греч. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον καὶ Μέγα Σάββατον; лат. Sabbatum Sanctum], суббота накануне Пасхи, когда Церковь вспоминает телесное погребение и сошествие Христа во ад, начиная праздновать Его тридневное Воскресение. События В. с. Вера …   Православная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»