Капилляроскоп


Капилляроскоп

Капилляроскоп (от капилляр и греч. σκοπέω — смотрю) – медицинский прибор, разновидность микроскопа для наблюдения за состоянием мельчайших сосудов в организме – капилляров. Капилляроскоп используется для неинвазивного осмотра капилляров человека. Он представляет собой прибор, посредством которого можно наблюдать за процессами микроциркуляции в организме. Современные капилляроскопы передают изображение капилляров на монитор компьютера, а также позволяют преобразовать полученную информацию в графики, диаграммы и числовые показатели (параметризация наблюдений).

Содержание

Область применения

Капилляроскопы относятся к медико-аналитическому оборудованию, а потому нашли применение в исследовательской медицине. На сегодняшний день они используются в стоматологии, кардиологии, эндокринологии, ревматологии, хирургии. Перспективной областью применения капилляроскопа является спортивная медицина. Известно, что форма, скорость и другие параметры капилляров позволяют сделать выводы об общем состоянии здоровья, а также о предрасположенности к различным заболеваниям.

Развитие капилляроскопа

Изначально капилляроскоп использовали лишь для визуального контроля капилляров человека. Но благодаря развитию науки, современные капилляроскопы обладают способностью параметризации. Сейчас при помощи этого прибора можно определять статические и динамические параметры микроциркуляции крови.

Параметры, определяемые капилляроскопом

Капилляроскопы, как правило, работают в режиме синхронизации с компьютером. С учетом этого, их производители разрабатывают специальное программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени определять следующие параметры:

 • Плотность капиллярной сети, количество капиллярных петель в поле зрения;
 • Расстояние между капиллярами;
 • Извитость капилляров;
 • Состояние эндотелиального барьера;
 • Размер периваскулярной зоны;
 • Диаметры капилляра по отделам (артериальному, переходному, венозному);
 • Отношение диаметра венозного отдела к диаметру артериального отдела капилляра;
 • Линейная скорость капиллярного кровотока по отделам (артериальному, переходному, венозному);
 • Объемная скорость капиллярного кровотока по отделам (артериальному, венозному);
 • Ускорение линейной скорости капиллярного кровотока по отделам (артериальному, венозному);
 • Остановку капиллярного кровотока (стаз);
 • Вязкость капиллярной крови;
 • Давление крови в капиллярном русле по отделам, градиент давления в капилляре;
 • Перфузионный баланс;
 • Транскапиллярный обмен;
 • Ритм (графическое представление пульсовой волны);
 • Адаптивность (компенсаторные возможности системы микроциркуляции);
 • Состояние резерва системы микроциркуляции.

Капилляроспектрометр

Капилляроспектрометр является модификацией капилляроскопа. Основное отличие от прототипа заключается в том, что с его помощью можно определять параметры крови. Среди которых:

 • Количество агрегатов эритроцитов форменных элементов крови;
 • Количество светлых форменных элементов крови (лейкоцитов, тромбоцитов);
 • Гематокрит;
 • Концентрация оксигемоглобина капиллярной крови по отделам, изменение концентрации оксигемоглобина в капилляре.

См. также

Литература

 • Лущик У.Б., Новицкий В.В., Лущик Н.Г., Бабий И.П., Алексеева Т.С. Современные возможности целостной функциональной оценки артериовенозного равновесия в замкнутой сосудистой системе на макро- и микроуровне. - К. 2006. - 120 с.
 • Крог А. / Анатомия и физиология капилляров.- Изд. МОСЗДРАВОТДЕЛ.- М.- 1927.- 183с.
 • Казначеев В.П., Дзизинский А.А. /Клиническая патология транскапиллярного обмена.- М.- Медицина.- 1975.- 238с.
 • Джонсон П. /Периферическое кровообращение.- Пер. с англ.- М.- Медицина.- 1982.- 440с.
 • Чернух.А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. /Микроциркуляция.- М. Медицина.- 1984.- 432с.

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Капилляроскоп" в других словарях:

 • капилляроскоп — капилляроскоп …   Орфографический словарь-справочник

 • капилляроскоп — kapiliaroskopas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mikroskopas nagų guolių, odos ir akies junginės kapiliarams apžiūrėti. atitikmenys: angl. capillaroscope vok. Kapillarmikroskop, n rus. капилляроскоп, m pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • капилляроскоп — (капилляр + греч. skopeo рассматривать, исследовать) прибор для визуального исследования кровеносных капилляров (обычно ногтевого ложа), представляющий собой микроскоп с 28 и 70 кратным увеличением, сильным осветителем и окуляром микрометром …   Большой медицинский словарь

 • капилляроскопия — капилляроскоп ия, и …   Русский орфографический словарь

 • Капилляроскопия — (от Капилляры и греч. skopéo смотрю)         метод прижизненного изучения осмотром (под увеличением) капилляров эпителиальных или эндотелиальных покровов животных и человека (кожа, слизистые оболочки и др.). У человека исследуют капилляры кожной… …   Большая советская энциклопедия

 • Капилляроскопия — (от лат. capillaris  волосяной и др. греч. σκοπέω  смотрю)  это неинвазивный метод исследования капилляров мягких тканей. На основании состояния капилляров делаются выводы о микроциркуляции человека. Содержание …   Википедия

 • Kapillarmikroskop — kapiliaroskopas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mikroskopas nagų guolių, odos ir akies junginės kapiliarams apžiūrėti. atitikmenys: angl. capillaroscope vok. Kapillarmikroskop, n rus. капилляроскоп, m pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • capillaroscope — kapiliaroskopas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mikroskopas nagų guolių, odos ir akies junginės kapiliarams apžiūrėti. atitikmenys: angl. capillaroscope vok. Kapillarmikroskop, n rus. капилляроскоп, m pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • kapiliaroskopas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mikroskopas nagų guolių, odos ir akies junginės kapiliarams apžiūrėti. atitikmenys: angl. capillaroscope vok. Kapillarmikroskop, n rus. капилляроскоп, m pranc. capillaroscope, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.