Воскресение Христово видевше

Воскресение Христово видевше

Воскресение Христо́во ви́девше (греч. ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι — «[Мы], увидевшие Воскресение Христово») — православное песнопение.

Содержание

Текст

Греческий[1]

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, καί τήν αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν καί δοξάζομεν, Σύ γάρ εί Θεός ημών, εκτός σού άλλον ουκ οίδαμεν, τό όνομά σου ονομάζομεν, Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν τού Χριστού αγίαν Ανάστασιν, ιδού γάρ ήλθε διά τού Σταυρού, χαρά εν όλω τώ κόσμω, Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν Ανάστασιν αυτού, Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.

Церковнославянский[2]

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое пое́м и сла́вим. Ты бо еси Бог наш, ра́зве Тебе ино́го не зна́ем, Имя Твое имену́ем. Приидите, вси ве́рнии, поклони́мся святому Христову Воскресению; се бо прии́де Кресто́м радость всему миру; всегда́ благословя́ще Господа, пое́м Воскресение Его, распятие бо претерпе́в, смертию смерть разруши́.

Русский[2]

Воскресение Христа увидев, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое воскресение Твоё поём и славим, ибо Ты — Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твоё призываем. Придите, все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот, пришла через Крест радость всему миру. Всегда благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертию смерть сокрушил.

История

Песнопение имеет древнее происхождение и имеет аналог в тексте западной литургии Великой пятницы: «Кресту Твоему покланяемся, Христе, и св. воскресение Твое хвалим и славим, се бо Крестом прииде радость всему миру».[3] Изначально песнь относилась к пасхальному богослужению, но уже в пасхальном иерусалимском «Последовании» IX века это песнопение приводится как воскресная песнь после чтения Евангелия. Песнопение имеет явно иерусалимское происхождение («поклонимся Святому Христову воскресению» — указание на Храм Гроба Господня, частые упоминания о Кресте, хранившемся в храме).[3]

О песни «Воскресение Христово» упоминают уже литургические памятники студийского периода.[4] Однако в древнейших рукописных студийских уставах она присутствует как песнопение воскресной утрене, но не после евангельского чтения (непосредственно после чтения по Студийскому уставу положен прокимен).

Известны авторские произведения на текст песнопения «Воскресение Христово видевше…»: обиходный вариант А. А. Архангельского, напев П. Г. Чеснокова, оригинальные композиции А. Л. Веделя, А. Т. Гречанинова, С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского и другие.[4]

Богослужебное употребление

Песнопение «Воскресение Христово видевше» употребляется за богослужением:[4]

На Пасху, в Пасхальную седмицу и воскресенья от Пасхи до Вознесения песнь поётся трижды. В прочие дни — один раз. Кроме того песнопение включено в чинопоследование пасхального отпевания.[5]

В греческой практике XVI века песнопение «Воскресение Христово видевше…» исполнялось певческой братией. Арсений (Суханов) (XVII век) пишет, что в греческих церквях песнопение «говорили на оба лика поделяся по строкам». В современном греческом богослужении «Воскресение Христово видевше…» читает предстоятель (стоящий в хоре игумен или архиерей) или чтец.

В современной богослужебной практике Русской православной церкви песнопение «Воскресение Христово видевше…» исполняется обычно всеми верующими на 6-й глас.

Примечания


Wikimedia Foundation. 2010.

Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Воскресение Христово видевше" в других словарях:

  • «ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ» — [греч. ᾿Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι̇; слав. [Мы], увидевшие Воскресение Христово], одно из главных воскресных песнопений в правосл. богослужебной традиции. Указания относительно «В. Х. в.» присутствуют уже в памятниках студийского периода. Оно… …   Православная энциклопедия

  • ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА — Воскресение [греч. ἀνάστασις; лат. resurrectio] Иисуса Христа, возвращение Иисуса Христа к жизни после вызванной распятием на Кресте Его смерти и погребения. Одноименное название носит установленный в память этого события великий христ. праздник …   Православная энциклопедия

  • ВОСКРЕСЕНЬЕ — [Церковнослав. ; греч. κυριακή; лат. dominica], один из дней недели, в христ. Церкви празднуемый как день Воскресения Иисуса Христа. Наименования В. Совр. рус. слова «воскресенье» и «воскресение» напрямую связаны по смыслу с празднуемым в этот… …   Православная энциклопедия

  • ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ — [греч. ῾Η παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ Всемирное воздвижение Честного и Животворящего Креста; лат. Exaltatio S. Crucis Воздвижение св. Креста], один из главных христ. праздников в правосл. Церкви, входящий в число… …   Православная энциклопедия

  • ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ — Описанное 4 евангелистами (Мф 21. 1 11; Мк 11. 1 11; Лк 19. 28 40; Ин 12. 12 19) одно из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа Его торжественное прибытие в Иерусалим накануне праздника Пасхи, к рое хронологически и… …   Православная энциклопедия

  • ГОЛЬТИСОН — Михаил Александрович [до перехода в Православие Михель Хацкельвич] (16.10.1870 15.02.1914, С. Петербург), духовный композитор, певец (тенор), хоровой дирижер и муз. писатель. Род. в семье военного фельдшера. С 9 летнего возраста в течение 16 лет… …   Православная энциклопедия

  • ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ — [церковнослав. ; греч. ἀγρυπνία, παννυχίς; лат. vigilia], в широком смысле слова аскетическая практика, состоящая в отказе от сна и продолжительном молитвословии в ночное время суток; в богослужении правосл. Церкви особый комплекс служб суточного …   Православная энциклопедия

  • Гроб Господень — Святой Гроб Господень. Храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Вид от входа …   Википедия

  • Святой Гроб — Господень. Храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Вид от входа Гроб Господень, Святой Гроб (греч. Αγιος Τάφος)  главная святыня христианского мира, гробница в скале; в этой гробнице, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребён после распятия… …   Википедия

  • Туберовский, Александр Михайлович — Александр Михайлович Туберовский (8 марта 1881, село Маккавеево (ныне посёлок Сынтул), Касимовская уезд, Рязанская губерния 23 декабря 1937, Рязанская область)  российский богослов, священник Русской православной церкви, протоиерей.… …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «Воскресение Христово видевше» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»