хлопкотрепалка

  • 1 хлопкотрепалка — сущ., кол во синонимов: 1 • трепалка (11) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 2 трепалка — рот, распутница, трепало, трепачка, развратница, сплетница, болтушка, болтун, трепло Словарь русских синонимов. трепалка сущ., кол во синонимов: 11 • болтун (132) • …

    Словарь синонимов