фуруд

 • 1 фуруд — сущ., кол во синонимов: 1 • звезда (503) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2 фуруд — [فرود] зер, поён; муқоб. боло; сар фуруд овардан а) сар ба поён кардан, сар хам кардан; б) маҷ. таъзим ва итоат кардан; фуруд овардан поин овардан, пиёда кардан; поин кардан; муқоб. баровардан (ба боло) фуруд омадан а) фуромадан, поин омадан, аз… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 3 Дзета Большого Пса — ζ Большого Пса Звезда Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) Прямое восхождение …

  Википедия

 • 4 Список звёзд созвездия Большого Пса — В данном списке перечислены все звёзды созвездия Большого Пса вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п. Имя Б[1] Ф[1] HD …

  Википедия

 • 5 Список звёздных имён — Это список традиционных имен для звезд, в основном полученных из арабского и латыни. См. также список звезд по созвездиям, который дает различные названия, происхождения, и величины. Чтобы узнать больше о любой из этих звезд, Вы можете заглянуть… …

  Википедия

 • 6 манзил — [منزل] а 1. ҷои фуруд омадан, фуромадгоҳ, истгоҳ 2. мусофирхона (работ) е, ки дар масофаи муайяни роҳҳои корвонгузор бино карда мешуд 3. гуфт. қабр, гӯр; баъд аз тайи чанд манзил, ду манзилро гузошта, дар ин роҳ моҳ аввалин манзил буд; манзил ба… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 7 фурудгоҳ — [فرودگاه] 1. макон ва ҷои фуруд омадан 2. ҷои бархостан ва фуруд омадани ҳавопаймоҳо …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 8 Большой Пёс — щёлкните по изображен …

  Википедия

 • 9 звезда — См. знаменитый, славный, судьба далеко, как до звезды небесной, путеводная звезда... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. звезда (небесное) светило, звездочка, маяк вселенной,… …

  Словарь синонимов

 • 10 HD 43197 — Звезда Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) Тип Одиночная звезда Прямое восхождение …

  Википедия

 • 11 андаровардан — [اندرآوردن] 1. дохил кардан, даровардан, ворид кардан 2. шурӯъ кардан, сар кардан, оғоз кардан 3. фуруд овардан, поин овардан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 12 андаромадан — [اندرآمدن] 1. омадан 2. дохил шудан 3. фуруд омадан, поин омадан, расидан 4. ҳаракат кардан, ҷунбидан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 13 боридан — [باريدن] 1. фурӯ рехтан, фуруд омадани қатраҳои борон, барф ва ғ. аз абр 2. рехтан, рехта шудан: ашк боридан; тир боридан пайи ҳам ва беист рехтан ё андохта шудани тир 3. пошидан, афкандан; шӯълапошӣ кардан ( и нур, зиё, рӯшноӣ) ◊ нур боридан аз… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 14 инҳитот — [انحطاط] а. кит 1. фуруд омадан, паст шудан; таназзул 2. маҷ. коста шудан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 15 нарм — [نرم] 1. мулоим; муқоб. сахт ва дурушт; маҳин: хоки нарм, реги нарм; вагони нарм вагони ҷои хобаш роҳатбахш 2. оҳиста, ором; бо мулоимат, навозишкорона: муомилаи нарм, сухани нарм, нарм ҷавоб додан; шамоли нарм боди форам; нарм нармак… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 16 нозил — [نازل] а. кит 1. фурудоянда, пастфуроянда; нозил шудан поин омадан, фуруд омадан 2. камбаҳо, камарзиш, паст; ба қимати нозил ба нархи арзон …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 17 поён — [پايان] 1. поин, паст; муқоб. боло 2. интиҳо, охир, анҷом 3. нишеб, сарнишеб, тарафи паст; муқоб. баланд 4. таг, зер, канор; дар поён… а) дар канори…, дар қисми поёнии…; б) дар интиҳои…, дар охири… ; поён ёфтан ба охир расидан, тамом шудан; поён… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 18 рафраф — I [رف رف] а. кит 1. болҷунбонии мурғ ҳангоми фуруд омадан 2. ҷунбиши мавҷи тез II [رف رف] а. кит. фарш, бисот; ҳар чизи густурданӣ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 19 танзил — I [تنزيل] а. кит 1. фуруд овардан, поён фиристодан 2. ваҳй; Қуръон II [تنزيل] а. суд, даромад аз пули ба қарз додашуда, рибо …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 20 таслим — [تسليم] а. супурдан; гардан ниҳодан; тандиҳӣ бо фармони касе ё пешомаде; сари таслим фикандан итоат ва фармонбардорӣ изҳор кардан; таслим кардан супурдан, тамоми ихтиёри чизеро ба касе вогузор намудан; таслим гаштан (шудан) тан додан, ихтиёри… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.