приятелка

 • 1 приятелка — сущ., кол во синонимов: 3 • подруга (51) • приятелька (3) • приятельница (15) …

  Словарь синонимов

 • 2 другиня —   приятелка …

  Църковнославянски речник

 • 3 приятельница — содружебница, подруга, побратемщица, побратемка, побратимка, наперсница, знакомка, товаристка, приятелька, содруженица, кошелка, кадра, товарка, приятелка Словарь русских синонимов. приятельница сущ., кол во синонимов: 15 • благоприятел …

  Словарь синонимов

 • 4 подруга — См. товарищ... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. подруга друг, товарищ; посестра, товаристка, содруженица, содружебница, черемша, желанная, любезная, милушка, дульцинея,… …

  Словарь синонимов

 • 5 приятелька — сущ., кол во синонимов: 3 • подруга (51) • приятелка (3) • приятельница (15) …

  Словарь синонимов

 • 6 другарка — същ. приятелка, дружка, колежка, близка същ. съучастница, съюзница същ. съпруга …

  Български синонимен речник

 • 7 дружка — същ. другарка, приятелка, близка …

  Български синонимен речник

 • 8 метреса — същ. любовница, държанка, приятелка …

  Български синонимен речник


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.