zaciężny

  • 1zaciężny — zaciężnyni hist. «pochodzący z zaciągu, służący w wojsku zarobkowo; o oddziałach wojskowych: sformowany z żołnierzy zwerbowanych do służby wojskowej za opłatą» Żołnierz zaciężny. Wojsko zaciężne …

    Słownik języka polskiego

  • 2pora — 1. Nie w porę «w niewłaściwej chwili, w nieodpowiednim momencie»: Ja wiem, że przyszłam nie w porę, ale wybaczcie mi. S. I. Witkiewicz, Dramaty. (...) mówiła powstrzymując się od śmiechu i udając, że się oburza na taką zalotność nie w porę. M.… …

    Słownik frazeologiczny

  • 3żołdak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. żołdakacy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} z pogardą o żołnierzu, szczególnie postępującym niegodnie, sprzecznie z zasadami żołnierskiego honoru : {{/stl 7}}{{stl 10}}Żołdak… …

    Langenscheidt Polski wyjaśnień