wyrozumiały

 • 1wyrozumiały — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wyrozumiałyali {{/stl 8}}{{stl 7}} podchodzący ze zrozumieniem do czyichś błędów, słabości; starający się zrozumieć powody czyjegoś nieodpowiedniego postępowania, skory do wybaczania; będący wyrazem takich cech :… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2wyrozumiały — wyrozumiałyali, wyrozumiałyalszy «umiejący zrozumieć powody czyichś błędów, motywy czyjegoś niewłaściwego postępowania, pobłażliwy, skłonny do wybaczania; będący wyrazem takiej cechy» Wyrozumiały ojciec. Nauczycielka wyrozumiała wobec (dla)… …

  Słownik języka polskiego

 • 3pobłażliwy — pobłażliwywi, pobłażliwywszy «skłonny do pobłażania, wyrozumiały; będący wyrazem, przejawem czyjegoś pobłażania (czasem z odcieniem lekceważenia)» Pobłażliwy opiekun. Pobłażliwy uśmiech. Pobłażliwa ocena czyjegoś postępowania. Była pobłażliwsza… …

  Słownik języka polskiego

 • 4wspaniałomyślny — wspaniałomyślnyni, wspaniałomyślnyniejszy «szlachetnie myślący i postępujący, wyrozumiały, hojny, wielkoduszny; właściwy człowiekowi o takich cechach» Zwycięzca był wspaniałomyślny dla zwyciężonych. Wspaniałomyślny gest, postępek. Wspaniałomyślne …

  Słownik języka polskiego

 • 5wyrozumiale — wyrozumialeej «w sposób wyrozumiały; pobłażliwie» Uśmiechnąć się wyrozumiale …

  Słownik języka polskiego

 • 6wyrozumiałość — ż V, DCMs. wyrozumiałośćści, blm rzecz. od wyrozumiały Wzajemna wyrozumiałość małżonków. Wyrozumiałość dla błędów młodości. Wyrozumiałość w sądzeniu. Odnosić się do kogoś z wyrozumiałością. Mieć wyrozumiałość dla kogoś, czegoś. Okazywać… …

  Słownik języka polskiego

 • 7taki że do rany przyłóż — (O człoieku) Lagodny; wyrozumiały Eng. (Of a person) Gentle; obliging; understanding …

  Słownik Polskiego slangu

 • 8liberalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, liberalnyni, liberalnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opierający się na zasadach liberalizmu gospodarczego lub politycznego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Liberalna polityka… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 9łaskawy — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}łaskaw {{/stl 13}}{{stl 8}}(tylko w funkcji orzecznika) przym. Ia, łaskawywi, łaskawywszy {{/stl 8}}{{stl 7}} okazujący łaskę, wspaniałomyślność; życzliwie, przyjaźnie nastawiony; wielkoduszny, dobrotliwy,… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 10pobłażliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}Ia, pobłażliwywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skłonny do pobłażania, wyrozumiały; tolerancyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pobłażliwy przełożony. Matka zbyt pobłażliwa dla dzieci. Dla siebie był… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 11święty — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, święci, świętytszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w połączeniu z imieniem Boga słowo to jest wyrazem hołdu i czci oddawanej przez wiernych Stwórcy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Święty… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 12tolerancyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, tolerancyjnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} szanujący poglądy, przekonania, uczucia innych, odmienne od własnych; wyrozumiały, pobłażliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być tolerancyjnym wobec innowierców. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 13wielkoduszny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wielkodusznyni, wielkodusznyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} szlachetnie myślący i postępujący; świadczący o takiej postawie; wyrozumiały, wspaniałomyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być, okazać się wielkodusznym w stosunku do …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 14względem — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl 8}}{{stl 7}} w stosunku do; w porównaniu z; w zestawieniu z; wobec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nauczyciel był wyrozumiały względem uczniów. Mam względem niej pewne plany. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień