wypłata

 • 1wypłata — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. wypłataacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wypłacanie, wypłacenie należnych komuś pieniędzy, pensji, wynagrodzenia za pracę itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jutro będzie wypłata.… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2wypłata — ż IV, CMs. wypłataacie; lm D. wypłataat 1. «wypłacanie, wypłacenie należności, należnych poborów, pensji» Wypłata poborów, należności. Dokonać wypłaty. Robić zakupy po wypłacie. 2. «wypłacone pieniądze; pensja, pobory, należność» Miesięczna… …

  Słownik języka polskiego

 • 3tygodniowy — tygodniowywi «odnoszący się do tygodnia, przypadający, zdarzający się, ukazujący się co tydzień, raz na tydzień; trwający, istniejący, działający przez tydzień, mający tydzień» Bilet tygodniowy. Opłata tygodniowa. Tygodniowe opóźnienie.… …

  Słownik języka polskiego

 • 4Jeszcze Więcej Seksistowskich Piosenek — Infobox Album | Name = Jeszcze Więcej Seksistowskich Piosenek Type = Album Artist = Anti Dread Released = 2005 Recorded = 2005 Genre = Punk rock Length = Label = Jimmy Jazz Records Producer = Zdzisław Jodko Reviews = Last album = 14… …

  Wikipedia

 • 5kulka — pot. Grać, lecieć (sobie) w kulki «drażnić się z kimś, nie traktować kogoś poważnie, zwodzić kogoś, nie dawać komuś jednoznacznej odpowiedzi»: (...) coś ona mówiła, że wiesz, pieniędzy nie ma, że tego kolesia, jechał z wypłatą, nie było... – To… …

  Słownik frazeologiczny

 • 6zadość — 1. Czemuś stało się, stanie się zadość «o sytuacji, w której coś stało się, stanie się faktem, zgodnie z jakimiś oczekiwaniami»: Przepisom stanie się zadość, jeśli wypłata nastąpi do 6 października (...) Polityka 27/2000. (...) uczynię wszystko,… …

  Słownik frazeologiczny

 • 7fizyczny — fizycznyni 1. «dotyczący fizyki, zjawisk, którymi zajmuje się fizyka» Ciało, środowisko fizyczne. Gabinet fizyczny. Cechy, prawa, wielkości fizyczne. Laboratoria, narzędzia fizyczne. ∆ Chemia fizyczna «nauka zajmująca się badaniem zależności… …

  Słownik języka polskiego

 • 8od — «przyimek łączący się z rzeczownikami w dopełniaczu (rzadko z innymi częściami mowy)» 1. «odnosi się do wyrazów określających przedmioty, z których strony dociera odbierane przez kogoś wrażenie, od których zaczyna się jakaś czynność lub stan»… …

  Słownik języka polskiego

 • 9płatność — ż V, DCMs. płatnośćści; lm MD. płatnośćści «płacenie, wpłacanie (terminowe) należności; zapłata, wypłata, wpłata; obowiązek regulowania zobowiązań pieniężnych w określonym terminie» Termin płatności. Plan, warunki płatności. Płatność gotówką.… …

  Słownik języka polskiego

 • 10sobota — ż IV, CMs. sobotaocie; lm D. sobotabót «szósty dzień tygodnia, poprzedzający niedzielę» W sobotę była wypłata. Sprzątać w domu co sobota. ∆ Wielka Sobota «sobota Wielkiego Tygodnia, ostatnia przed Wielkanocą» ∆ Wolna sobota «sobota jako dzień… …

  Słownik języka polskiego

 • 11tygodniówka — ż III, CMs. tygodniówkawce; lm D. tygodniówkawek pot. «należność za przepracowany tydzień, wypłata tygodniowa» …

  Słownik języka polskiego

 • 12zalegać — ndk I, zalegaćam, zalegaćasz, zalegaćają, zalegaćaj, zalegaćał zalec a. zalegnąć dk Vc, zalegaćlegnę, zalegaćlegniesz, zalegaćlegnij, zalegaćległ, zalegaćlegli, zalegaćległszy 1. «pokrywać, zajmować jakąś przestrzeń (zwykle o dużej liczbie,… …

  Słownik języka polskiego

 • 13zaliczkowy — «stanowiący zaliczkę» Wpłata, wypłata zaliczkowa. Kwota zaliczkowa …

  Słownik języka polskiego

 • 14dywidenda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. dywidendandzie {{/stl 8}}{{stl 7}} część zysku spółki akcyjnej w danym roku przeznaczona do podziału między akcjonariuszy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podział, wypłata dywidendy. <łac.> {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 15gonić resztkami — {{/stl 13}}{{stl 7}} zużywać ostatnie zapasy, wydawać ostatnie fundusze; sięgać do ostatnich rezerw : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fabryka goni resztkami. Gonić resztkami przed wypłatą. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 16nieterminowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niewykonany w ustalonym terminie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieterminowa dostawa, wypłata. Nieterminowe zakończenie prac budowlanych. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 17o chlebie i wodzie — {{/stl 13}}{{stl 7}} jedząc bardzo mało (z powodu biedy, za karę itp.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed wypłatą cała rodzina żyła zwykle o chlebie i wodzie. Tydzień przesiedział w karcerze o chlebie i wodzie. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 18odszkodowawczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, praw. {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z odszkodowaniami, ich wypłatą itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Postępowanie odszkodowawcze. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 19tygodniówka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. tygodniówkawce; lm D. tygodniówkawek, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zapłata za tydzień pracy, tygodniowa wypłata {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 20w — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n ndm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} litera alfabetu polskiego; stanowi odpowiednik spółgłoski {{/stl 7}}{{stl 8}}w {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień