wypłacalny

  • 1wypłacalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wypłacalnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} zdolny do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, przestrzegający terminów płatności; dysponujący odpowiednim kapitałem, gwarantującym regulowanie wszelkich należności : {{/stl… …

    Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • 2wypłacalny — wypłacalnyni «wywiązujący się z zobowiązań finansowych, spłacający długi w terminie, będący w stanie spłacić swoje zobowiązania finansowe» Wypłacalny kupiec. Wypłacalne przedsiębiorstwo …

    Słownik języka polskiego

  • 3wypłacalność — ż V, DCMs. wypłacalnośćści, blm rzecz. od wypłacalny Wypłacalność firmy …

    Słownik języka polskiego