vladati

 • 141Vladislavci — Vlàdislāvci m mn <G Vlàdislāvācā> DEFINICIJA naselje (u blizini Osijeka), 1318 stan. ONOMASTIKA v. vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 142vladika — vlàdika [b] (I)[/b] m <D L i, G mn vlȁdīkā> DEFINICIJA crkv. visoki naslov u pravoslavnim crkvama i Grkokatoličkoj crkvi, poglavar crkvene oblasti, episkop ETIMOLOGIJA vidi vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 143vladika — vlàdika [b] (II)[/b] ž <D L i, G mn vlȁdīkā> DEFINICIJA arh. reg. gospođa ETIMOLOGIJA vidi vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 144dirigirati — dirigírati (Ø, čime, komu, čemu) nesvrš. <prez. dirìgīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. glazb. upravljati izvođenjem muzičkog djela pokretima ruku, ravnati orkestrom i sl. 2. pren. upravljati čijim postupcima; vladati,… …

  Hrvatski jezični portal

 • 145divide et impera! — (izg. dȋvide ȅt ȉmpera) DEFINICIJA razdijeli pa vladaj! (nad nesložnima je lako vladati) ETIMOLOGIJA lat …

  Hrvatski jezični portal

 • 146despotovati — dèspotovati nesvrš. <prez. dȅspotujēm, pril. sad. tujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA biti despot, vladati kao despot ETIMOLOGIJA vidi despot …

  Hrvatski jezični portal

 • 147dolično — dòlično pril. DEFINICIJA na doličan način, s doličnošću, kako dolikuje, kako se pristoji [vladati se dolično] ETIMOLOGIJA vidi dolikovati …

  Hrvatski jezični portal

 • 148đir — đȋr m <N mn đírovi/đírevi> DEFINICIJA reg. kratka šetnja, obično se misli na šetnju u krug; krug, obilazak FRAZEOLOGIJA biti u điru 1. kružiti, vladati [velika je lova u điru velik je novac u igri, radi se o opasnom poslu, vjeruje se da je… …

  Hrvatski jezični portal

 • 149gospodovati — gòspodovati (Ø) nesvrš. <prez. dujēm, pril. sad. dujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. rij. izigravati gospodina, ponašati se kao gospodin 2. vladati nad čim, biti vrlo proširen na nekom području; prevladavati, dominirati ETIMOLOGIJA vidi… …

  Hrvatski jezični portal

 • 150gospodariti — gospodáriti nesvrš. <prez. gospòdārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje> DEFINICIJA 1. (čime) vladati, upravljati, držati u vlasti 2. (Ø) upravljati omjerom primitaka i izdataka, voditi ekonomske poslove, ekonomizirati ETIMOLOGIJA vidi… …

  Hrvatski jezični portal

 • 151hercegovati — hèrcegovati nesvrš. <prez. gujēm, pril. sad. gujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA pov. u srednjovjekovnoj Hrvatskoj i Bosni vladati u svojstvu hercega, biti herceg ETIMOLOGIJA vidi herceg …

  Hrvatski jezični portal

 • 152harati — hárati (Ø) nesvrš. <prez. hȃrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. pustošiti, razarati 2. pljačkati, otimati, uništavati; haračiti (2) 3. (o bolestima) vladati [hara gripa; hara kuga] ETIMOLOGIJA vidi harač …

  Hrvatski jezični portal

 • 153harambašovati — hàrambašovati (Ø) nesvrš. <prez. šujēm, pril. sad. šujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. biti harambaša, voditi četu hajduka, odmetnika 2. postupati silnički, postavljati se kao jedina vlast, vladati nasilnički, bezobzirno ETIMOLOGIJA vidi… …

  Hrvatski jezični portal

 • 154guvernati — guvèrnati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. vladati čime, voditi poslove ETIMOLOGIJA tal. governare …

  Hrvatski jezični portal

 • 155hegemonski — hegèmōnski pril. DEFINICIJA kao hegemon, na način hegemona [vladati hegemonski] ETIMOLOGIJA vidi hegemonija …

  Hrvatski jezični portal

 • 156hegemonistički — hegemonìstički pril. DEFINICIJA kao hegemonist, na način hegemonista [vladati hegemonistički] ETIMOLOGIJA vidi hegemonija …

  Hrvatski jezični portal

 • 157izmuvati — ìzmuvati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. īzmuvān> DEFINICIJA razg. 1. (koga) potpuno zbuniti, dovesti u zabunu tako da ne može u potpunosti vladati svojim postupcima; zbuniti, smuvati, obrlatiti 2. (što) spretnim postupkom nešto …

  Hrvatski jezični portal

 • 158imperij — ìmpērīj m DEFINICIJA 1. pravn. pov. u starom Rimu: a. pravo na donošenje odluke, ovlast davanja zapovijedi (u obitelji, na poslu) b. najviša vojna i civilna vlast 2. u srednjem vijeku: svjetovna vlast kraljeva i careva (nasuprot duhovnoj vlasti… …

  Hrvatski jezični portal

 • 159bogováti — újem nedov. (á ȗ) star. 1. prerokovati, vedeževati: ne bo se zgodilo, kar boguješ 2. vladati kot bog …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 160carjeváti — újem nedov. (á ȗ) redko biti car, vladati kot car …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika