vladati

 • 81pero — pèro sr <G a, zb. pȇrje> DEFINICIJA 1. rožnata i vlaknasta izraslina iz kože ptica 2. a. čelična ili od drugoga metala načinjena naprava kojom se piše i crta b. crtačka tehnika [crtež perom] 3. pren. pisac, autor teksta, novinar, književnik …

  Hrvatski jezični portal

 • 82pašovati — pȁšovati (Ø) nesvrš. <prez. šujēm, pril. sad. šujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. pov. obnašati čast paše, vladati u činu paše 2. pren. razg. uživati kao paša, provoditi svoju volju i puštati sebi na volju; baniti se, kraljevati, carevati… …

  Hrvatski jezični portal

 • 83batinaški — batìnāški pril. DEFINICIJA na batinaški način [vladati batinaški; postupiti batinaški] ETIMOLOGIJA vidi batina …

  Hrvatski jezični portal

 • 84prevladati — prevládati (što) svrš. <prez. prèvlādām, pril. pr. āvši, prid. trp. prèvlādān> DEFINICIJA 1. unaprijediti se prema čemu što stoji kao zapreka; nadvladati, svladati 2. unaprijediti se preko čega što pruža otpor svojom tromošću, uložiti napor …

  Hrvatski jezični portal

 • 85praviti — prȁviti se nesvrš. <prez. īm se, pril. sad. vēći se, gl. im. vljēnje> DEFINICIJA 1. davati sebi svojstva koja ne odgovaraju stvarnosti, pretvarati se 2. stvarati se, pojavljivati se, gomilati se FRAZEOLOGIJA praviti se Englez, v. Englez ;… …

  Hrvatski jezični portal

 • 86povladiti — povláditi svrš. <prez. pòvlādīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòvlāđen> DEFINICIJA v. povlađivati ETIMOLOGIJA po + v. vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 87ponašati — ponášati se (Ø) nesvrš. <prez. pònāšām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA odnositi se prema drugima; vladati se ETIMOLOGIJA vidi ponijeti …

  Hrvatski jezični portal

 • 88podvlastiti — podvlástiti (koga, što, se) svrš. <prez. pòdvlāstīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pòdvlāšten/pòdvlāšćen> DEFINICIJA 1. podvrgnuti koga ili što pod svoju vlast, podvesti pod vlast, učiniti podložnikom, podanikom itd. vlasti 2. (se)… …

  Hrvatski jezični portal

 • 89carevati — cȁrevati (cȁrovati) nesvrš. <prez. càrujēm, pril. sad. càrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø, nad čim) vladati u svojstvu cara, biti nosilac carske vlasti 2. (Ø) pren. biti proširen, biti ono što dominira; prevladavati (pojmovima,… …

  Hrvatski jezični portal

 • 90trovlašće — tròvlāšće sr <I em> DEFINICIJA stanje u kojem je vlast podijeljena na tri subjekta ETIMOLOGIJA tro + v. vladati, vlast …

  Hrvatski jezični portal

 • 91živac — žìvac m <G vca, N mn vci, G žȋvācā> DEFINICIJA anat. vlaknast organ u ljudskom i životinjskom tijelu koji prenosi voljne i nevoljne osjete, usklađuje u sustavu funkcije organizma međusobno i prema sredini u kojoj organizam živi [vidni… …

  Hrvatski jezični portal

 • 92zavladati — zavládati (kim, čim) svrš. <prez. zàvlādām, pril. pr. āvši, prid. rad. zavládao> DEFINICIJA 1. uspostaviti svoju vlast nad kim ili nad čim; ovladati, osvojiti, postati gospodar 2. pren. obuzeti (koga) ETIMOLOGIJA za + v. vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 93agovati — agòvati (Ø) nesvrš. <prez. àgujēm, pril. sad. àgujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. gospodariti i vladati kao aga 2. pren. ponašati se poput age, ob. uživati u udobnostima ETIMOLOGIJA vidi aga …

  Hrvatski jezični portal

 • 94uzda — úzda ž <G mn úzdā/ ī> (ob. mn) DEFINICIJA dio opreme za upravljanje konja u kretanju, dvostruka kožnata uzica koja se stavlja na žvalu u gubici; vođice; dizgine FRAZEOLOGIJA držati na uzdi, držati uzde u rukama imati potpuno u vlasti,… …

  Hrvatski jezični portal

 • 95upravljati — ùpravljati nesvrš. <prez. ām, pril. pr. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (čime) vladati, voditi poslove [upravljati poduzećem] 2. (čime) davati smjer; voditi, upućivati [upravljati autom] 3. (se) ugledati se u koga (što), ravnati se prema …

  Hrvatski jezični portal

 • 96umjeti — ùmjeti (što) nesvrš. <prez. ùmijēm, pril. sad. ùmijūći, gl. im. ùmijēnje> DEFINICIJA vladati kojom vještinom, biti sposoban za što [umjeti cijeniti (koga); umjeti raditi; umjeti poslovati], usp. znati FRAZEOLOGIJA tko umije njemu dvije posl …

  Hrvatski jezični portal

 • 97unerediti — uneréditi (što, se) svrš. <prez. unèrēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. unèrēđen> DEFINICIJA 1. učiniti neurednim, dovesti u nered [unerediti sobu] 2. (se) isprljati vršeći nuždu, ne vladati fiziološkim funkcijama; zagaditi se, iznerediti se… …

  Hrvatski jezični portal

 • 98triregnum — trirègnum m DEFINICIJA kat. papinska trostruka kruna kao simbol trostruke vlasti (svećeničke, pastirske i učiteljske) ETIMOLOGIJA tri + lat. regnum: vladavina ← regnare: vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 99bordel — bòrdel (bordȅl) m <G bordèla> DEFINICIJA 1. javna kuća, kupleraj, kažin 2. pren. nered, zbrka (ondje gdje bi trebao vladati red) 3. pren. nemoralno i iskvareno mjesto ETIMOLOGIJA fr. bordel, tal. bordello …

  Hrvatski jezični portal

 • 100tiranizirati — tiranizírati (koga) nesvrš. <prez. tiranìzīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. vladati kao tiranin 2. postupati s kim ili ponašati se kao što bi to tiranin činio ETIMOLOGIJA vidi tiranin …

  Hrvatski jezični portal