vladati

 • 41ùmjeti — (što) nesvrš. 〈prez. ùmijēm, pril. sad. ùmijūći, gl. im. ùmijēnje〉 vladati kojom vještinom, biti sposoban za što [∼ cijeniti (koga); ∼ raditi; ∼ poslovati], {{c=1}}usp. {{ref}}znati{{/ref}} ⃞ {{001f}}tko umije njemu dvije posl. onaj tko je… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 42ùpravljati — (čime, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(čime) vladati, voditi poslove [∼ poduzećem] 2. {{001f}}(čime) davati smjer; voditi, upućivati [∼ autom] 3. {{001f}}(se) ugledati se u koga (što), ravnati se prema… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 43úzda — úzd|a ž 〈ob. mn, G mn úzdā/ ī〉 dio opreme za upravljanje konja u kretanju, dvostruka kožnata uzica koja se stavlja na žvalu u gubici; vođice; dizgine ⃞ {{001f}}držati na ∼i, držati ∼e u rukama imati potpuno u vlasti, čvrsto vladati, gospodariti… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 44đîr — m 〈N mn đírovi/đírevi〉 reg. kratka šetnja, obično se misli na šetnju u krug; krug, obilazak ⃞ {{001f}}biti u ∼u 1. {{001f}}kružiti, vladati [velika je lova u ∼u velik je novac u igri, radi se o opasnom poslu, vjeruje se da je velika zarada na… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 45žìvac — žìv|ac m 〈G vca, N mn vci, G žîvācā〉 anat. vlaknast organ u ljudskom i životinjskom tijelu koji prenosi voljne i nevoljne osjete, usklađuje u sustavu funkcije organizma međusobno i prema sredini u kojoj organizam živi [vidni ∼ac; upala ∼ca; slom… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 46vladnic — VLÁDNIC, Ă, vladnici, ce, adj. (înv. şi arh.) Puternic, solid, rezistent. – et. nec. Trimis de ana zecheru, 03.05.2004. Sursa: DEX 98 vládnic adj. m., pl. vládnici; f …

  Dicționar Român

 • 47bjesnjeti — bjèsnjeti nesvrš. <prez. nīm, pril. sad. nēći, gl. im. šnjēnje> DEFINICIJA 1. (Ø, na koga) vladati se kao bijesan, bijesiti se 2. (Ø) biti u punom jeku, u stanju najveće razmahanosti (o epidemijama, ratovima, krizama i sl.); bjesniti… …

  Hrvatski jezični portal

 • 48svevlast — svȅvlāst ž <I i/ šću> DEFINICIJA potpuna vlast, vlast koja se provodi nad svim segmentima društva, koja sve obuhvaća, koja se prostire na sve ETIMOLOGIJA sve + v. vladati, vlast …

  Hrvatski jezični portal

 • 49svladati — svládati (savládati) (koga, što) svrš. <prez. svlȃdām, pril. pr. āvši, prid. trp. svlȃdān> DEFINICIJA 1. u nadmetanju ili u radu uspostaviti svoju premoć [svladati neprijatelje] 2. ovladati čime, uspjeti obraditi kao materijal, steći uvid… …

  Hrvatski jezični portal

 • 50suspregnuti — susprégnuti (sùsprēći) (koga, što, se) svrš. <prez. sùsprēgnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. sùsprēgnūt> DEFINICIJA 1. (koga, što) vladati, kontrolirati 2. obuzdati se, suzdržati se [suspregnuti se od slatkog jela; suspregnuti se jakog… …

  Hrvatski jezični portal

 • 51suvlasnik — sùvlāsnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji s kime dijeli vlasništvo [suvlasnik kuće; suvlasnik stana] ETIMOLOGIJA su + v. vladati, vlasnik …

  Hrvatski jezični portal

 • 52stolovati — stolòvati nesvrš. <prez. stòlujēm, pril. sad. stòlujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA vladati, upravljati iz nekog sjedišta ETIMOLOGIJA vidi stol …

  Hrvatski jezični portal

 • 53samovlada — samovláda ž DEFINICIJA knjiš. samovoljna vladavina jednog čovjeka; samovlađe, samovlast ETIMOLOGIJA samo + v. vladati, vlada …

  Hrvatski jezični portal

 • 54saburiti — sàburiti (Ø) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje> DEFINICIJA reg. vladati sobom, strpljivo podnositi nevolje u životu ETIMOLOGIJA vidi sabur [b] (I)[/b] …

  Hrvatski jezični portal

 • 55robovlasnik — robòvlāsnīk m <N mn īci> DEFINICIJA pov. vlasnik robova ETIMOLOGIJA v. rob + v. vladati, vlasnik …

  Hrvatski jezični portal

 • 56regens — (izg. rȅgens) m DEFINICIJA 1. upravitelj odgojnoga zavoda 2. glavni dirigent pjevačkoga zbora SINTAGMA regens chori (izg. regens kȍri) glavni dirigent crkvenoga zbora ETIMOLOGIJA lat. ← regere: vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 57ravnati — ràvnati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) činiti ravnim, glatkim; poravnavati 2. (čime) obavljati funkciju ravnatelja; upravljati (ob. zborom ili orkestrom) 3. (se) postavljati se u istu ravnu crtu s… …

  Hrvatski jezični portal

 • 58razumjeti — razùmjeti dv. <prez. razùmijēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. razùmio> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. shvatiti, shvaćati smisao, značenje, sadržaj, bit čega; pojmiti, poimati, proniknuti, pronicati u smisao [razumjeti govornika; razumjeti… …

  Hrvatski jezični portal

 • 59razvlastiti — razvlástiti (koga) svrš. <prez. ràzvlāstīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzvlāšten> DEFINICIJA 1. učiniti da tko izgubi vlast, oduzeti vlast kome 2. oduzeti kome vlasništvo nad čim ETIMOLOGIJA raz + v. vladati, vlast …

  Hrvatski jezični portal

 • 60bezvlađe — bèzvlāđe sr DEFINICIJA stanje bez vlasti; anarhija, bezakonje, bezvlašće ETIMOLOGIJA bez + v. vladati …

  Hrvatski jezični portal