vladati

 • 1vladati — vládati (se) nesvrš. <prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. imati vlast nad kim ili čim 2. (čim) a. isticati se, dominirati [tišina vlada morem] b …

  Hrvatski jezični portal

 • 2vládati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. {{001f}}imati vlast nad kim ili čim 2. {{001f}}(čim) a. {{001f}}isticati se, dominirati… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 3vládati — am nedov. (ā) 1. odločati, ukazovati v organizirani družbeni skupnosti, zlasti v državi: takrat je vladal kralj; vladati deželi; vladati ljudstvu; absolutistično, parlamentarno vladati; pren., ekspr. v hiši je vladal mož; ljubezen in lakota… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 4Vlaška — Vlȁškā ž <D L ōj> DEFINICIJA 1. geogr. pokrajina u J Rumunjskoj, između Karpata i Dunava, o. 77.000 km2 2. (vlaška) reg. kraj u kojem žive vlaji u dalmatinskom zaleđu ONOMASTIKA pr. (etnonimi i etnici): Lȁh (130, Našice, Međimurje,… …

  Hrvatski jezični portal

 • 5prijéstō — (prijéstol) m, {{c=1}}v. {{ref}}prijestolje{{/ref}} ⃞ {{001f}}izgubiti ∼ prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na ∼; svrgnuti (skinuti) s ∼la lišiti vlasti; zauzeti ∼ početi vladati …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 6ravnotéža — ravnotéž|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ∼a; labilna ∼a; indiferentna ∼a] b. {{001f}}stanje organizma ili tvari pri… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7sùvereno — pril. na suveren način [∼ vladati zemljom; ∼ vladati engleskim] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8suvereno — sùvereno pril. DEFINICIJA na suveren način [suvereno vladati zemljom; suvereno vladati engleskim] ETIMOLOGIJA vidi suveren …

  Hrvatski jezični portal

 • 9ravnoteža — ravnotéža ž DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ravnoteža; labilna ravnoteža; indiferentna ravnoteža] b. stanje organizma ili… …

  Hrvatski jezični portal

 • 10prijesto — prijéstō (prijéstol) m DEFINICIJA v. prijestolje FRAZEOLOGIJA izgubiti prijesto prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na prijesto; svrgnuti (skinuti) s prijestola lišiti vlasti; zauzeti prijesto početi vladati ETIMOLOGIJA …

  Hrvatski jezični portal

 • 11vladanje — vládānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. vladati 2. arh. područje kojim netko upravlja 3. a. način ophođenja s drugim i sa starijima; ponašanje b. skupnost toga izražena ocjenom u školi [primjerno vladanje] ETIMOLOGIJA vidi vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 12carováti — újem nedov. (á ȗ) redko biti car, vladati kot car: takrat je v Rusiji caroval Aleksander I. // iron. gospodovati, vladati: v hiši je carovala žena / v politiki je carovala demagogija …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 13nèomejèn — êna o prid. (ȅ ȅ ȅ é) ki ni omejen: neomejen prostor / neomejeno trajanje / vladati z neomejeno oblastjo; njegove pravice so neomejene / publ. dežele z neomejenimi gospodarskimi možnostmi / ekspr. pri njih je oče neomejen gospodar / star.… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 14batìnāški — pril. na batinaški način [vladati ∼; postupiti ∼] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 15bjèsnjeti — nesvrš. 〈prez. nīm, pril. sad. nēći, gl. im. šnjēnje〉 1. {{001f}}(∅, na koga) vladati se kao bijesan 2. {{001f}}(∅) biti u punom jeku, u stanju najveće razmahanosti (o epidemijama, ratovima, krizama i sl.); bjesniti …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 16cȁrevati — (cȁrovati) nesvrš. 〈prez. càrujēm, pril. sad. càrujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅, nad čim) vladati u svojstvu cara, biti nosilac carske vlasti 2. {{001f}}(∅) pren. biti proširen, biti ono što dominira; prevladavati (pojmovima, umjetnostima,… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 17dirigírati — (∅, čime, komu, čemu) nesvrš. 〈prez. dirìgīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}glazb. upravljati izvođenjem muzičkog djela pokretima ruku, ravnati orkestrom i sl. 2. {{001f}}pren. upravljati čijim postupcima; vladati, zapovijedati 3.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 18dòlično — pril. na doličan način, s doličnošću, kako dolikuje, kako se pristoji [vladati se ∼] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 19gospodáriti — nesvrš. 〈prez. gospòdārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}(čime) vladati, upravljati, držati u vlasti 2. {{001f}}(∅) upravljati omjerom primitaka i izdataka, voditi ekonomske poslove, ekonomizirati …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 20gòspodovati — (∅) nesvrš. 〈prez. dujēm, pril. sad. dujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}rij. izigravati gospodina, ponašati se kao gospodin 2. {{001f}}vladati nad čim, biti vrlo proširen na nekom području; prevladavati, dominirati …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika