vantilatè

  • 1Vantilatè — Yon aparèy elektwo mayetik ki gen yon mannivèl ki bay van e van sa kapab sho ou byen frèt paske aparèy sa a bay van nan wotè tanperati toupre kote li ye a …

    Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • 2Mannivèl — Kat bransh bagay ki menm longè a sou do yon elikpotè pou ede li vole e rete anlè san li pa tonbe. Plizyè moso plastik ou byen metal ki nan yon vantilatè e ki kreye van lè yo ap vire …

    Definisyon 2500 mo Kreyòl