utrwalić się

 • 1utrwalać się – utrwalić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się mocniejszym, trwalszym, ugruntowywać się, utwierdzać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spadek liczby urodzeń utrwalił się. Utrwala się zwyczaj wysyłania walentynek. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2utrwalać się – utrwalić się [zapisywać się – zapisać się] w pamięci — {{/stl 13}}{{stl 7}}zostawać dobrze, dokładnie zapamiętanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To wydarzenie utrwaliło mi się w pamięci. Ona ze względu na tę czerwoną sukienkę zapisała mi się w pamięci. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 3zagnieździć się — dk VIa, zagnieździć sięgnieżdżę się, zagnieździć siędzisz się, zagnieździć sięgnieźdź się, zagnieździć siędził się rzad. zagnieżdżać się ndk I, zagnieździć sięam się, zagnieździć sięasz się, zagnieździć sięają się, zagnieździć sięaj się,… …

  Słownik języka polskiego

 • 4wryć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} z siłą zagłębić się w coś, wbić się w coś, utkwić w czymś głęboko; rzadziej też – ryjąc, kopiąc w czymś; wkopać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pocisk wrył się głęboko w ziemię. Koła wryły się po osie w piach. Auto wryło się przodem w… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 5zapisywać się – zapisać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} wpisywać swoje nazwisko na listę, zgłaszać swoje uczestnictwo w czymś, zostawać członkiem czegoś; wstępować gdzieś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisać się do organizacji. Zapisać się na kurs komputerowy.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB.… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 6wyryć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} utrwalić się w pamięci, pozostawić trwały ślad w wyglądzie zewnętrznym lub w psychice : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpienia wyryły się na jego twarzy. Tragicznym piętnem wyryły się w kimś doświadczenia łagrów. ZOB.zapisać się… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 7rozkorzenić się — dk VIa, rozkorzenić sięni się, rozkorzenić sięnił się rozkorzeniać się ndk I, rozkorzenić sięnia się, rozkorzenić sięają się, rozkorzenić sięał się «szeroko zapuścić korzenie, rozkrzewić się» Rozkorzeniły się bluszcze. przen. «wejść w zwyczaj,… …

  Słownik języka polskiego

 • 8utrwalać — ndk I, utrwalaćam, utrwalaćasz, utrwalaćają, utrwalaćaj, utrwalaćał, utrwalaćany utrwalić dk VIa, utrwalaćlę, utrwalaćlisz, utrwal, utrwalaćlił, utrwalaćlony 1. «nadawać czemuś trwałość, czynić trwałym, trwalszym; utwierdzać, umacniać,… …

  Słownik języka polskiego

 • 9zapisać — dk IX, zapisaćpiszę, zapisaćpiszesz, zapisaćpisz, zapisaćał, zapisaćany zapisywać ndk VIIIa, zapisaćsuję, zapisaćsujesz, zapisaćsuj, zapisaćywał, zapisaćywany 1. «zapełnić pismem» Zapisać cały zeszyt. 2. «utrwalić coś pisząc; zanotować» Zapisać… …

  Słownik języka polskiego

 • 10umocnić — dk VIa, umocnićnię, umocnićnisz, umocnićnij, umocnićnił, umocnićniony umacniać ndk I, umocnićam, umocnićasz, umocnićają, umocnićaj, umocnićał, umocnićany 1. «uczynić mocniejszym, odporniejszym na zniszczenie; wzmocnić» Umocnić rusztowanie.… …

  Słownik języka polskiego

 • 11skonsolidować — dk IV, skonsolidowaćduję, skonsolidowaćdujesz, skonsolidowaćduj, skonsolidowaćował, skonsolidowaćowany «zjednoczyć, połączyć zespolić; umocnić, utrwalić» Skonsolidować państwo, naród. skonsolidować się «ulec konsolidacji; zjednoczyć się, zespolić …

  Słownik języka polskiego

 • 12pamięć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. pamięćęci, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdolność gromadzenia, utrwalania w mózgu i odtwarzania w określonych okolicznościach poznawanych aktów, informacji lub… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 13zakorzenić — dk VIa, zakorzenićni, zakorzenićnił, zakorzenićniony zakorzeniać ndk I, zakorzenićnia, zakorzenićają, zakorzenićał, zakorzenićany «wpoić coś komuś, zaprowadzić coś gdzieś» Zakorzeniona nienawiść. Zakorzenione nawyki. zakorzenić się zakorzeniać… …

  Słownik języka polskiego

 • 14skostnieć — dk III, skostniećeję, skostniećejesz, skostniećej, skostniećniał, skostniećnieli, skostniećniały, skostniećniali 1. «stać się tkanką kostną; stać się twardym jak kość; stwardnieć» Mięso skostniało w lodówce. 2. «zdrętwieć, zesztywnieć z zimna lub …

  Słownik języka polskiego

 • 15spetryfikować — dk IV, spetryfikowaćkuję, spetryfikowaćkujesz, spetryfikowaćkuj, spetryfikowaćował, spetryfikowaćowany bud. «wzmocnić grunt budowlany, mur itp. specjalnymi zastrzykami, np. z cementu» spetryfikować się 1. książk. «utrwalić się, skostnieć, nie… …

  Słownik języka polskiego

 • 16wyryć — dk Xa, wyryćryję, wyryćryjesz, wyryćryj, wyryćrył, wyryćryty 1. «ryjąc zrobić w czymś bruzdę, wgłębienie; wyżłobić, wykopać» Wyryć dół w ziemi. Wyryte w skale koryto potoku. 2. «wyrżnąć (odpowiednim narzędziem) na płycie metalowej, na drewnie, w… …

  Słownik języka polskiego

 • 17wbić — dk Xa, wbiję, wbijesz, wbił, wbity wbijać ndk I, wbićam, wbićasz, wbićają, wbićaj, wbićał, wbićany 1. «bijąc, uderzając czymś, naciskając coś, zagłębiając coś w czymś, wepchnąć w coś» Wbijać gwóźdź w ścianę. Wbijać słupy w ziemię. Wbić sobie… …

  Słownik języka polskiego

 • 18nagrać — dk I, nagraćam, nagraćasz, nagraćają, nagraćaj, nagraćał, nagraćany nagrywać ndk I, nagraćam, nagraćasz, nagraćają, nagraćaj, nagraćał, nagraćany «o mowie, śpiewie, muzyce i wszelkich dźwiękach: utrwalić na taśmie magnetofonowej lub na płycie… …

  Słownik języka polskiego

 • 19złoty — 1. Mieć złote ręce «umieć coś świetnie zrobić, radzić sobie doskonale z każdą pracą»: Miał złote ręce. Pracował (...) składnie i szybko, a robota, którą wykonywał, miała zawsze „sznyt” – nie była wymęczona, zapaćkana klejem i zabrudzona palcami.… …

  Słownik frazeologiczny

 • 20namówić — dk VIa, namówićwię, namówićwisz, namówićmów, namówićwił, namówićwiony namawiać ndk I, namówićam, namówićasz, namówićają, namówićaj, namówićał, namówićany 1. «nakłonić, zachęcić kogoś do czegoś; przekonać, skłonić» Namawiać kogoś do jedzenia, do… …

  Słownik języka polskiego