styczność

 • 1styczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. stycznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bezpośredni kontakt z kimś, z czymś; łączność, związek, zetknięcie się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezpośrednia, ścisła, nieustanna …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2styczność — ż V, DCMs. stycznośćści, blm 1. «bliższe zetknięcie (się) z kimś, z czymś; kontakt, łączność, związek» Bezpośrednia, bliska, ciągła styczność. Mieć styczność z kimś, czymś. Pozostawać w styczności z kimś, czymś. Wejść w (osobistą) styczność z… …

  Słownik języka polskiego

 • 3wybić się — 1. Wybić się na czoło «stać się najważniejszym, najistotniejszym, zająć pierwsze miejsce»: W państwie tworzącego się pomału narodu polskiego wybiła się na czoło ta dzielnica, która najwcześniej weszła w styczność z kulturą zachodniej i… …

  Słownik frazeologiczny

 • 4wybijać się — 1. Wybić się na czoło «stać się najważniejszym, najistotniejszym, zająć pierwsze miejsce»: W państwie tworzącego się pomału narodu polskiego wybiła się na czoło ta dzielnica, która najwcześniej weszła w styczność z kulturą zachodniej i… …

  Słownik frazeologiczny

 • 5asocjacjonizm — m IV, D. u, Ms. asocjacjonizmzmie, blm 1. «kierunek w psychologii XVIII i XIX w. wyrażający tezę, że mechanizm życia psychicznego człowieka opiera się na skojarzeniach i że podstawowym prawem wyjaśniającym ten mechanizm jest prawo asocjacji przez …

  Słownik języka polskiego

 • 6bezpośredni — 1. «nie mający ogniw pośrednich, dotyczący kogoś czy czegoś wprost» Bezpośredni sprawca nieszczęścia. Bezpośrednia styczność z kimś. Bezpośredni związek z czymś. Brać bezpośredni udział w walce. ∆ Bezpośrednie połączenie komunikacyjne «połączenie …

  Słownik języka polskiego

 • 7kontakt — m IV, D. u, Ms. kontaktkcie; lm M. y, D. ów 1. «bliższe zetknięcie się z kimś lub z czymś; styczność, łączność, związek» Kontakty osobiste, towarzyskie, koleżeńskie. Być z kimś w kontakcie. Nawiązać, utrzymywać z kimś kontakt. Zerwać z kimś… …

  Słownik języka polskiego

 • 8oderwać — dk IX, oderwaćrwę, oderwaćrwiesz, oderwaćrwij, oderwaćrwał, oderwaćrwany odrywać ndk I, oderwaćam, oderwaćasz, oderwaćają, oderwaćaj, oderwaćał, oderwaćany 1. «ciągnąc lub szarpiąc odłączyć coś od jakiejś całości, urwać część czegoś; odedrzeć,… …

  Słownik języka polskiego

 • 9wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …

  Słownik języka polskiego

 • 10denny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, dennynni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający bezpośrednią styczność z dnem, występujący na dnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Osady denne. Rośliny denne. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 11dokoła — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w miejscu, o którym mowa; na całej dostępnej przestrzeni, ze wszystkich stron; wokół, dookoła : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dokoła słychać było świergot… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 12kontakt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kontaktkcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stykanie się, styczność, zbliżanie się, łączenie, łączność umożliwiająca wzajemne oddziaływanie; powiązanie, związek : {{/stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 13odrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odrywaćam, odrywaća, odrywaćają, odrywaćany {{/stl 8}}– oderwać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, odrywaćrwę, odrywaćrwie, odrywaćrwij, odrywaćrwany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 14odrywać się – oderwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oddzielać się, odłączać się od całości; odpadać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oderwała mi się falbanka, kieszeń. Podeszwa odrywa się od buta. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 15styk — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyleganie do siebie powierzchni, płaszczyzn, linii; także miejsce tego przylegania; łączenie się, stykanie się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Styki …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 16wąchać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wąchaćam, wąchaća, wąchaćają, wąchaćany {{/stl 8}}– powąchać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wciągać powietrze do nosa dla poznania zapachu czegoś …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień