sığınma hakkı

 • 1sığınma hakkı — is., huk. Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica hakkı …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 2sığınma hakkı — Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica hakkı …

  Hukuk Sözlüğü

 • 3sığınma — is. 1) Sığınmak işi, iltica Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar. R. H. Karay 2) sp. Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 4iltica hakkı — Sığınma hakkı …

  Hukuk Sözlüğü

 • 5iltica hakkı — is., huk. Sığınma hakkı …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 6hak — 1. is., kki, esk., Ar. ḥakk 1) Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma Mühür hakki. 2) Kâğıttaki yazıyı kazıma Resmî kâğıtlarda hak ve silinti yasaktır. Birleşik Sözler hakketmek 2. is., kkı, Ar. ḥaḳḳ 1) Adalet Haktan ayrılmamalı. 2)… …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 7iltica — is., Ar. ilticāˀ Güvenilir bir yere sığınma, sığınma Birleşik Sözler iltica hakkı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iltica etmek …

  Çağatay Osmanlı Sözlük