religijny

 • 1religijny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, religijnyni, religijnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z religią, dotyczący religii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uroczystości, święta religijne. Obrzędy religijne.… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2religijny — religijnyni 1. «odnoszący się do religii, dotyczący religii, związany z religią» Doktryna religijna. Kult religijny. Praktyki, obrzędy, uroczystości religijne. Pieśni religijne. Fanatyzm religijny. Tolerancja, nietolerancja religijna. 2.… …

  Słownik języka polskiego

 • 3Religious denominations in Poland — The constitution of Poland provides for freedom of religion, and the Polish government generally respects this right in practice. The Polish Constitution and religion Chapter 2, Article 53: 1. Freedom of faith and religion shall be ensured to… …

  Wikipedia

 • 4nabożny — nabożnyni, nabożnyniejszy 1. przestarz. «wypełniający obowiązki religijne, przestrzegający praktyk religijnych; pobożny, religijny» Pochodziła z nabożnej rodziny. przen. (dziś żywa): Słuchać czegoś (np. muzyki) w nabożnym skupieniu. 2. przestarz …

  Słownik języka polskiego

 • 5Потоцкий, граф Фома Михайлович — экономист и публицист. Сын сенатора и воеводы Царства Польского графа M. А. Потоцкого, родился в 1809 году; образование получил в варшавских средних учебных заведениях и Аппликационной военной школе, затем поступил в военную службу. После событий …

  Большая биографическая энциклопедия

 • 6Lipka Tatars — The Lipka Tatars (also known as Lithuanian Tatars , Belarusian Tatars , Lipkowie or Muślimi ) are a group of Tatars living on the lands of the former Grand Duchy of Lithuania since the 14th century. They followed Sunni branch of Islam and their… …

  Wikipedia

 • 7Tomasz Miśkiewicz — (born 9 July 1977) is the Polish mufti of the Muzułmański Związek Religijny (Muslim Religious Association). He is also the imam of Białystok. He was appointed mufti on the 20 march 2004 during the XV Congress of the Muslim Religious… …

  Wikipedia

 • 8Валлек-Валевский Б. —         (Wallek Walewski) Болеслав (23 I 1885, Львов 9 IV 1944, Краков) польский композитор, дирижёр, педагог. Изучал композицию у С. Невядомского во Львове (с 1894), В. Желеньского и Ф. Шопского в Кракове (с 1900), у X. Римана в Лейпциге (1906… …

  Музыкальная энциклопедия

 • 9ВИШОВАТЫ — (Wiszowaty), Анджей (26 нояб. 1608 – 29 июля 1678) – польский философ, один из представителей последнего поколения т.н. Польских братьев. В трактате Рациональная религия ( Religio rationalis , 1685) В. объявил разум высшими решающим судьей в… …

  Философская энциклопедия

 • 10Церковь Последнего Завета — (до 2000 года Община Единой Веры)  новое религиозное движение[1][2][3](секта[1]), которое основал Сергей Тороп (называющий себе Виссарионом) в 1991 году под названием «Община Единой Веры». Официально зарегистрирована в Министерстве юстиции… …

  Википедия

 • 11Классификация и внутренняя дифференциация функциональных стилей — Функц. стиль – явление не монолитное, а представляющее собою (если речь идет о конкретных текстах данного типа как его носителей) многослойное (сложное) единство. Это обусловлено тем, что на речь и создание ее стилевого своеобразия одновременно… …

  Стилистический энциклопедический словарь русского языка

 • 12Церковно-религиозный стиль — – функциональная разновидность совр. рус. лит. языка, обслуживающая сферу церковно религиозной общественной деятельности и соотносящаяся с религиозной формой общественного сознания. В доперестроечное время (1917–1980 е гг.) эта область… …

  Стилистический энциклопедический словарь русского языка

 • 13Demographics of Białystok — This article is about the demographics. For information about other facets of Białystok, see Białystok. Historical populations Year Pop. ±% 1857 13,787 …

  Wikipedia

 • 14Demographics of Podlaskie Voivodeship — This article is about the demographics. For information about other facets of Podlaskie, see Podlaskie Voivodeship. Podlaskie is the land of the confluence of cultures – Polish, Belarusian, Ukrainian and Lithuanian – and is indicative of the… …

  Wikipedia

 • 15Tártaros de Lipka — Litas commemorativa del 600 aniversario de los karaítas y los tártaros en Lituania. Los tártaros de Lipka (también conocidos como Tártaros de Lituania, Tártaros de Polonia, Tártaros de Bielorrusia, Lipkowie, Lipcani o Muślimi) son un grupo de… …

  Wikipedia Español

 • 16Доманевский, Юзеф — Юзеф Доманевский Josef Domaniewski Дата рождения: Конец XVI века Дата смерти: Первая половина XVII века Научная сфера: теология, философия Юзеф Доманевский (Домановский; польск …

  Википедия

 • 17anabaptyzm — m IV, D. u, Ms. anabaptyzmzmie, blm «ruch religijny powstały w XVI w. w Szwajcarii, Niemczech i Holandii, charakteryzujący się negatywnym stosunkiem do chrztu niemowląt i radykalną, często rewolucyjną ideologią społeczno religijną, będący w… …

  Słownik języka polskiego

 • 18bogobojny — bogobojnyni, bogobojnyniejszy książk. «żyjący zgodnie z przepisami wyznawanej religii, zgodny z tymi przepisami; pobożny, religijny» …

  Słownik języka polskiego

 • 19bractwo — n III, Ms. bractwowie; lm D. bractwoctw 1. żart. pouf. «grono współtowarzyszy; kompania, towarzystwo, brać» Całe bractwo dobrze się bawiło. 2. «w kościele katolickim: świeckie zrzeszenie wiernych, mające na celu jakiś szczególny kult religijny… …

  Słownik języka polskiego

 • 20druidyzm — m IV, D. u, Ms. druidyzmzmie, blm 1. «kult religijny starożytnych Celtów polegający między innymi na czci przyrody» 2. «instytucja społeczno religijna druidów» …

  Słownik języka polskiego