pokazivač iskrivljenosti bušotine

 • 1pokazìvāč — m (pokazivàčica ž) 〈G pokaziváča〉 1. {{001f}}osoba koja što pokazuje; demonstrator 2. {{001f}}naprava koja pokazuje rezultat čega (rada, procesa, kretanja i sl.) 3. {{001f}}inform. crtica, kvadratić ili neki drugi simbol na ekranu koji označuje… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 2pokazivač — pokazìvāč m <G pokaziváča> DEFINICIJA 1. osoba koja što pokazuje; demonstrator 2. naprava koja pokazuje rezultat čega (rada, procesa, kretanja i sl.) 3. inform. crtica, kvadratić ili neki drugi simbol na ekranu koji označuje mjesto na kojem …

  Hrvatski jezični portal

 • 3БУРЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ — [ПРОЖИГАНИЕ СКВАЖИНЫ] бурение высокотемпературной газовой струёй, подаваемой в забой 2. со сверхзвуковой скоростью (Болгарский язык; Български) топлинно пробиване; пробиване с високотемпературна газова струя (Чешский язык; Čeština) termické… …

  Строительный словарь

 • 4ЗАБОЙКА — заполнение части скважины или шпура между зарядом взрывчатого вещества и их устьем инертными материалами (песком, глиной) для повышения эффективности взрыва (Болгарский язык; Български) запълване (на взривна дупка) (Чешский язык; Čeština) ucpávka …

  Строительный словарь

 • 5ПРОКАЧКА СКВАЖИНЫ — удаление глинистого раствора и шлама из пробуренной на воду скважины до полного осветления воды (Болгарский язык; Български) изпомпване на сондажен отвор (Чешский язык; Čeština) vyplachování vrtu (Немецкий язык; Deutsch) Spülen eines Bohrloches… …

  Строительный словарь

 • 6indìkātor — m 1. {{001f}}tehn. sprava, aparat itd. koji registrira neku pojavu, nastup ili uzajamne odnose više pojava 2. {{001f}}kem. reagens koji mijenjajući boju otkriva kiselost ili lužnatost otopine 3. {{001f}}pokazivač čega; pokazatelj, znak, upućivač …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7plîn — m 〈N mn plı̏novi〉 kem. tvar takvog agregatnog stanja u kojem molekule jedna na drugu malo ili nikako ne djeluju ∆ {{001f}}bojni ∼ vojn. zabranjeno kemijsko sredstvo, neprijatelju može zatrovati zrak, hranu, vodu itd.; gradski ∼ plin koji se… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8pokazìvāčkī — prid. koji se odnosi na pokazivač …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9žmı̏gavac — m 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 1. {{001f}}(u šali) onaj koji žmiga 2. {{001f}}električni signal na vozilu koji, paleći se i gaseći se, pokazuje skretanje lijevo ili desno ili odstupanje od smjera; pokazivač smjera …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 10radiobikon — radiobìkōn m <G radiobikóna> DEFINICIJA tehn. odašiljač radiosignala, pokazivač pozicije na svjetioniku ili na brodu ETIMOLOGIJA engl. radio beacon …

  Hrvatski jezični portal

 • 11odzivnik — òdzīvnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA v. pokazivač (3) ETIMOLOGIJA vidi odazvati …

  Hrvatski jezični portal

 • 12kursor — kȕrsor m DEFINICIJA 1. tehn. naprava kojom se određuje kurs plovećih objekata (radiogoniometar, radar); smjeralo 2. inform. znak (obično okomita crta) koja na ekranu monitora označava mjesto gdje će sljedeći znak biti upisan, zamijenjen, brisan i …

  Hrvatski jezični portal

 • 13plin — plȋn m <N mn plȉnovi> DEFINICIJA kem. tvar takvog agregatnog stanja u kojem molekule jedna na drugu malo ili nikako ne djeluju; gas SINTAGMA bojni plin vojn. zabranjeno kemijsko sredstvo, neprijatelju može zatrovati zrak, hranu, vodu itd.;… …

  Hrvatski jezični portal

 • 14pokazivačica — pokazivàčica ž DEFINICIJA v. pokazivač (1) ETIMOLOGIJA vidi pokazati …

  Hrvatski jezični portal

 • 15pokazivački — pokazìvāčkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na pokazivač ETIMOLOGIJA vidi pokazati …

  Hrvatski jezični portal

 • 16žmigavac — žmȉgavac m <G āvca, V āvče, N mn āvci> DEFINICIJA 1. (u šali) onaj koji žmiga 2. električni signal na vozilu koji, paleći se i gaseći se, pokazuje skretanje lijevo ili desno ili odstupanje od smjera; pokazivač smjera ETIMOLOGIJA vidi… …

  Hrvatski jezični portal

 • 17vinker — vȉnker m DEFINICIJA reg. zast. žmigavac, pokazivač smjera (na automobilima, tramvajima, motorima i dr.) ETIMOLOGIJA njem. Winker ← winken: namigivati …

  Hrvatski jezični portal

 • 18isplaka — ìsplaka ž DEFINICIJA rud. crpkom potiskivana tekućina kojom se pri rudarskom bušenju hlade i podmazuju svrdla, te iznose krhotine s dna bušotine na površinu ETIMOLOGIJA vidi isplakati …

  Hrvatski jezični portal

 • 19indikator — indìkātor m DEFINICIJA 1. tehn. sprava, aparat itd. koji registrira neku pojavu, nastup ili uzajamne odnose više pojava 2. kem. reagens koji mijenjajući boju otkriva kiselost ili lužnatost otopine 3. pokazivač čega; pokazatelj, upućivač, znak… …

  Hrvatski jezični portal

 • 20indeks — ìndeks m <G mn ȉndēksā> DEFINICIJA 1. ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. a. popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju određene… …

  Hrvatski jezični portal