położyć się

 • 1 położyć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}kłaść się I {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2 położyć się — Coś położyło się cieniem na czymś zob. cień 8 …

  Słownik frazeologiczny

 • 3 kłaść się I– położyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować pozycję leżącą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kłaść się na kanapie. Położyć się na piasku, pod drzewem. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} iść… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 4 kłaść się – położyć się cieniem — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiać, że coś staje się podejrzane, dwuznaczne, negatywnie oceniane : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na czyjejś działalności kładą się cieniem skandale obyczajowe, o których donosiła prasa. Na kimś… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 5 położyć — dk VIb, położyćżę, położyćżysz, położyćłóż, położyćżył, położyćżony 1. «umieścić coś na czymś, zwykle poziomo, na płask; kładąc oprzeć coś na czymś» Położyć chleb na stole. Położyć dłonie na klawiszach. Położyć rękę na sercu, palec na ustach.… …

  Słownik języka polskiego

 • 6 położyć – kłaść podpis — {{/stl 13}}{{stl 7}} podpisać coś; podpisując się, wyrażać zgodę na coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Położyć podpis na dokumencie, na wniosku, na upoważnieniu. Obaj prezydenci kładą podpisy pod porozumieniem. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 7 pokłaść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o wielu osobach lub zwierzętach: położyć się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zmęczeni turyści pokładli się w cieniu drzewa. Wielbłądy moje cicho się pokładły. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 8 kropnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} uderzyć o coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kropnąć się o futrynę. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}}… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 9 pieprznąć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}wulg. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mocno się uderzyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pieprznąłem się o kant stołu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} gwałtownie, całym …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 10 uwalić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, uwalić sięlę się, uwalić sięli się, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} paść, zwalić się bezwładnie na coś; też: położyć się, usadowić się wygodnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uwalił się na łóżko. Pies uwalił się na kanapie.… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 11 rozciągnąć się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}rozciągać się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}rozciągnąć się II {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} położyć się, rozprostowując ciało na całą długość; rozłożyć… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 12 kłaść – położyć łapę [rękę i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na czymś} pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zagarnąć coś, wziąć coś, czego pragnął też ktoś inny (najczęściej o pieniądzach) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Posłużył się nami, a sam tylko położył łapę na pieniądzach. Żona położyła rękę na… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 13 kłaść – położyć nacisk — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} uwypuklać coś, zwracać na coś ważnego szczególną uwagę, uważać za bardzo ważne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Położono duży nacisk na dobre przygotowanie się do egzaminów. Dyrektor kładzie nacisk na… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 14 uwalić się — dk VIa, uwalić sięlę się, uwalić sięlisz się, uwal się, uwalić sięlił się posp. «powalić się na coś (np. na posłanie); położyć, rozciągnąć się wygodnie» Uwalić się ciężko. Uwalić się na plecy. Uwalić się w siano …

  Słownik języka polskiego

 • 15 stulić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. stulać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}kłaść – położyć [stulić] uszy po sobie {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 16 wziąć się pod boki — {{/stl 13}}{{stl 7}} położyć dłonie po bokach tułowia, tuż nad biodrami, w geście oznaczającym pewność siebie, władzę, wyższość itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kobieta wzięła się pod boki i wrzasnęła na męża. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 17 rozłożyć — dk VIb, rozłożyćżę, rozłożyćżysz, rozłożyćłóż, rozłożyćżył, rozłożyćżony rozkładać ndk I, rozłożyćam, rozłożyćasz, rozłożyćają, rozłożyćaj, rozłożyćał, rozłożyćany 1. «rozprostować, rozpostrzeć coś złożonego; położyć na czymś rozpościerając;… …

  Słownik języka polskiego

 • 18 złożyć — dk VIb, złożyćżę, złożyćżysz, złóż, złożyćżył, złożyćżony składać ndk I, złożyćam, złożyćasz, złożyćają, złożyćaj, złożyćał, złożyćany 1. «zgiąć, załamać coś w kilkoro, sprawić, żeby coś nie było rozpostarte, załamując coś w kilkoro lub zginając… …

  Słownik języka polskiego

 • 19 wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …

  Słownik języka polskiego

 • 20 ziemia — ż I, DCMs. ziemiami; lm D. ziem 1. (jako termin astronomiczny pisze się wielką literą) blm «trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, ciało niebieskie o kształcie zbliżonym do elipsoidy obrotowej, obiegające Słońce po orbicie …

  Słownik języka polskiego