pastanga

 • 1pastanga — pastangà sf. ppr. pl. (3b), pãstanga (1) NdŽ, pastanga (1) Š, VĮ visų jėgų įtempimas, didelis stengimasis: Mūsų visų pastangos dar labiau sustiprino Tarybų šalį (sov.) A.Vencl. Gyvenimas – sunkaus darbo, didelių pastangų, kovų, ištvermės ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 2atstanga — atstangà dkt. Pastangà lýgi ãtstangai …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 3atstaiga — atstaigà sf. (3b) pastanga: Nėr atstaigõs nukalti kirvį, būsokus, t. y. nesteigia J. Nedaug tekaštuo[ja], tik reikia atstaigõs Sd. Nėr atstaigõs perenėms statyti Ggr …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 4atstanga — atstangà sf. (3b) KI534, BŽ454, 532 priešingas veiksmas, priešinimasis, atveika: Pastanga lygi atstangai J.Jabl …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 5kosėti — 1 kosėti, i ( sti, a, o, sta, ėja), ėjo ( ė) intr. K; MŽ, R 1. Grž su tam tikru balsu spazmiškai iškvėpti orą, ppr. sergant kvėpavimo organų ligomis: Kosiu – kaip tik medžius kapoju (labai smarkiai ir dažnai) Žem. Vienas kosti, kitam kraujas iš… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 6paspardymas — sm. (1) NdŽ → paspardyti 1. | refl. prk.: Tas buvo tavo paskutinis pasispardymas (mėginimas, pastanga) Slnt. ◊ su koja paspardymas apie lengvai atliekamą darbą: Daba darbas – su koja paspardymas, kitąsyk – gyslų įtempimas (sunkus) Šlu. spardymas; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 7staiga — 1 staigà sf. (4) KŽ, Brs pastanga, stengimasis, steigimasis: Be staigõs nepadirbsi tą darbą J. Staigõs užpuolimas J. Jis netur staigõs mokytis J.Jabl(Als). Tų paršelių šerti tu staigõs neturi KlvrŽ. Dešimts laivų su neišpasakyta staiga… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 8staigsmas — staĩgsmas sm. (4) KŽ pastanga, stengimasis …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 9stanga — 1 stangà sf. (4) DŽ, stanga (1) Š 1. NdŽ, KŽ, Pp pastanga, stengimasis, uolumas: Ponas Dievas, ant krašto stovėdamas, tiktai juokiąsis, ir gana, iš tos jo stangos Sln. Kiek stangõs turėjome, kol gimė veršis, t. y. traukėme J. Jie dėjo stangą… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 10įstanga — sf. (1) DŽ, įstangà (3a) BŽ585, į̃stanga (1) K 1. pajėgumas, išgalė, išgalėjimas, įstengimas: Neturiu įstangõs namų pastatyti Šv. Daug ką čia reiktų taisyti, bet įstangõs nėra NmŽ. Kad būtų įstangõs, žmogus galėtumi rudenį susiarti laukus,… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11kartotė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: kartõtė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 05 18. Atnaujinta: 2013 12 29. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: filosofijos sąvoka – vienas iš laiko modusų.… …

  Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas