paprašyti

 • 21mota — ×motà (l. mata) sf. (4) 1. Lp, Grv iš šiaudų nupintas ar nuraišiotas uždangalas langams ar kam kitam nuo šalčio uždengti: Nupinsiu mõtą, kad žiemą turėčia kuo uždengti langą nuo šalčio Prn. Ans motas užleido, kad langai nešaltum J. Jau artinas… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 22pabausti — pabaũsti, pabaũdžia, pàbaudė tr. 1. K kiek nubausti: Nebuvo griežtai nė vieno mokinio pabaudęs Vaižg. Kap pàbaudžiau pirmą kartą, tris dieneles verkė Ss. Bus kam pabaũsti, nebus kam priglausti JD1181. Pasilaužčiau beržo rykštę, pabaũsčiau… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 23pabranginti — pabrangìnti tr. 1. SD46, K, Kp pakelti kainą, per brangiai už ką nors paprašyti: Aš jai pabrangysiu pieną, matysiu, ką ji darys Jrb. | refl.: Pasibranginau iš ryto, ė vėliau jau niekas kiaušinių ir nepaklausė Dglš. 2. refl. pasirodyti per brangu …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 24pabruzdinti — pabrùzdinti tr. 1. refl. subruzti, sujusti: Jonai, pasibrùzdink greičiau Alvt. 2. paprašyti, pareikalauti: Juozą pabrùzdinkit, gal duos pančių Rd. bruzdinti; įbruzdinti; išbruzdinti; nubruzdinti; pabruzdinti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 25pakarnus — ×pakarnùs, ì (brus. пaкopны, l. pokorny) adj. (4) K; CII144, R nusižeminęs, nuolankus, paklusnus: Marčios turi būt pakar̃nios Ps. Buvo pakarnus, iki išviliojo, o dabar nė akių nebrodo Brs. Tas vaikas buvo dideliai pakarnus: ką liuobam paprašyti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 26pakreipti — pakreĩpti, ia (pàkreipia), pàkreipė tr. 1. pasukti, palenkti į šalį; padaryti kreivą: Pakreipk biškį į šalį tvorą, tverdamas nuo tako J. Jis pakreipė galvą ir, paleidęs arklį žingine, įsiklausė P.Cvir. Ir, pakreipęs skriblių savo, jis į Kauną… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 27pakurkti — 1 pakur̃kti, ia, pàkurkė intr. 1. parėkti kurkiant: Pakur̃k jam į ausį Ėr. 2. prk. paprašyti, pakaulyti: Jei tik ji jo pakur̃ks, tai jis ir klausys Skr. kurkti; įsikurkti; iškurkti; pakurkti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 28pakurnyti — pakur̃nyti tr. paprašyti prisispyrus: Pakur̃nyk tu ją Ds. kurnyti; iškurnyti; pakurnyti; užkurnyti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 29pakviesti — pakviẽsti, pakviẽčia (pàkviečia), pàkvietė tr. 1. SD183,394, R114, K, S.Stan paprašyti, pavadinti, pašaukti ką kur atvykti, dalyvauti: Kaipo mano senas prietelis, pakvietė mane pas save pietų Blv. Jau blynai iškepė, eik pakviesk tėvą valgyt… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 30pamaldauti — 1. intr., tr. paprašyti: Pamaldauk, gandras ir įmes šeimynos (vaiką) Plng. 2. intr. pasimelsti: Ubagelis pamaldau[ja], o tas nemeldas Šts. 3. tr. permaldauti: [Vytautas] iš prigimimo labai guvus ir išmintingas, dėl piktadėjų rūstingas ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 31pamalduoti — 1 pamalduoti tr., intr. KI86 paprašyti, pamaldauti: Pamalduok žmogaus Kin. malduoti; pamalduoti; piesimalduoti; prisimalduoti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 32pamaldyti — 2 pamaldyti tr. 1. kiek paraminti, patildyti: Pamaldaũ, kai pradeda berniokas rėkčiot, ir vėl užmiega Ds. Širdies nepamaldysi kaip vaiko Ds. Tą patį žirgelį dai pramainysiu, tą pačią mergelę da pamaldysiu TDrIV47(Dglš). 2. paprašyti, kad… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 33pameilauti — intr. paprašyti: Pameilauti naujos vietelės A1885,73. meilauti; atsimeilauti; įsimeilauti; išsimeilauti; pameilauti; prisimeilauti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 34paprašinėti — iter. dem. paprašyti: 1. refl. Ana eidavo pasiprašinėdama (elgetaudama) Šlu. 2. refl. Bičiuliai pasiprašinėdavo vienas kitą ant vaišių Grz. prašinėti; atprašinėti; įprašinėti; išprašinėti; paprašinėti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 35paprašymas — paprãšymas sm. (1); H, N, LC1883,3 → paprašyti 1. | refl.; Sut. prašymas; atprašymas; įprašymas; išprašymas; paprašymas; perprašymas; suprašymas; užprašymas …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 36papriprašyti — ×papriprašyti (hibr.) tr. kelis kartus visiems prašyti: Ot, dėde, tai tave mergos papriprãšė! Dv. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 37paputnoti — 1 paputnoti 1. tr., intr. pašaukti (vištas): Reikėjo grūdų saują paberti, paputnoti, būtų visos vištos subėgusios Šv. Paputnok vištas Vkš, Skd. 2. intr. prk. paprašyti: Kas kur paputno[ja], ten aš trisnoju (važiuoju) Šts. putnoti; atsiputnoti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 38paraginti — parãginti tr. K, DŽ; H156 paskatinti, priminti, paprašyti: Parãgink, tegu greičiau daro Dkš. Juos reik parãgyt, ka greičiau siūtų Jrb. Jis parãgino svetį valgyti, gerti J. O ir paragin į krygę joti mūsų jauną brolytį KlvD338. Atsidusęs giliai …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 39pareikalauti — tr. 1. DŽ1, Krm atkakliai, primygtinai paprašyti, priversti ką atlikti: Taip jam pasakysi, kai jis pareikalaus tavęs kaipo žmonos V.Krėv. Vieną kartą vienas ponas pareikalavo atlyginimo nuo savo kaimyno, šitas, kito šuns neturėdamas, davė į to… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 40parprašyti — tr. parsikviesti: Buvau vaiką parprãšiusi numie – nenorėjo būti Grd. ^ Nevaryk Dievo medžian – paskum neparprašysi J.Jabl. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language