pakaitomis

 • 1 pakaitomis — pakaitomìs adv., pakaitõm vieną kartą vienas, antrą kartą antras, pasikeičiant, pakaitais: Laukai ėjo pakaitomis su miškais J.Balč. Romane pakaitomis eina tai graudžios, vietomis tiesiog tragiškos, tai linksmos istorijos rš. Pagaliau susitarė:… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 2 pakaitomis — pakaitomi̇̀s prv. Tūkstančiai žmonių̃ pakaitomi̇̀s budėjo Nepriklausomýbės aikštėjè …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 3 apsunkinti — 1 apsuñkinti tr. K, Š, Rtr, KŽ; SD196, Q83, H161, R60,65, MŽ80,86, Sut, M, L, LL112 1. N, LL114 apdėti, apkrauti kokiu svoriu: Kiek apsuñkinti medžiai šitais lapais! Ob. Tas daržas buvo prižėlęs gražiausiais medžiais, apsunkintais daugybe… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 4 apžargai — apžargaĩ adv. 1. apžergiant, aplenkiant: Važiuok keliu apžargaĩ, bet nevažiuok keliaverkėm (keliavertėmis) Knv. 2. B paskui vienas kitą, pakaitomis …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 5 apžargiai — apžargiaĩ adv. 1. apsižergus, apžargomis: Apžargiaĩ sėdėti K. 2. K paskui vienas kitą, pakaitomis …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 6 atitarti — atitar̃ti, atìtaria, atìtarė 1. tr. reikiamai ištarti: Tik fonetinis pasiruošimas įgalina tikriau suvokti svetimos kalbos garsinę lytį ir tiksliai atitarti jos garsus EncVIII410. 2. tr., intr. J, KŽ, Lnkv, Ul atsakyti: Jam žodį pasakyk – jis… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 7 atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 8 atkaitais — adv. pakaitomis: Idant toje rūmėj šakelės vaisinės, per 4 ar 5 colius nuo savęs attolintos, patogiai atkaitais leistųsi surėdyti S.Dauk …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 9 atmainai — atmainaĩ adv. pakaitomis: Vieną dieną ganysma bandą, kitą dieną kiaules, atmainaĩ Užv …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 10 karčiuotis — karčiuotis, iuojasi, iãvosi pasikeisti, pakaitomis dirbti: Karčiuokitės ir pasikarčiuodami grūskite grucę J …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11 kryžkryžiais — krỹžkryžiais adv. BŽ266, kryžkryžiais Slnt, Ms, Škn 1. kryžmai, kryžiumi: Ten eina krỹžkryžiais keliai į visas puses Užv. Reik padėti nors du medžiu kryžkryžiais Grz. Lūžtvės medžių suvirtusios, vė[ja]s kryžkryžiais suvertė J. 2. skersai ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 12 kryžminis — kryžmìnis, ė adj. (2) 1. su kryžma: Kryžmìnis kryžius pigesnis nekaip stogìnis J. Senkapiuose rasta kryžminių smeigtukų rš. 2. kryžmas, susikertantis: Reikia manyti, kad kryžminės arkos, ogivos, tikrai rėmė briauninį skliautą EncIX348.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 13 kulisė — kulìsė sf. (2) žr. kulisai 2: Iškertamosios biržės eina pakaitomis su tarp jų paliekamomis neliesto miško juostomis, vadinamomis kulisėmis rš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 14 mainu — mainù adv. 1. Ds žr. mainais: Jos mainù atejo, t. y. sesuo ten nuejo, o marti čian atejo J. Jeigu ne mainù, tai argi jis būt ją ėmęs (vedęs)? Rdm. 2. R394, K pakaitomis, pamainomis: Kolei svietas bus, visados mainu eis žiema ir vasara CI47 …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15 paaudekliuo — paaudekliuõ (ž.) adv. vienas vieną, antras antrą audeklą, pakaitomis (austi): Ausiav audeklus paaudekliuõ KlvrŽ …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 16 padaliuo — padaliuõ (ž.) adv. 1. Als žr. padaliui 1: Padaliuõ duoną padalys, ir eisi į girę Pl. 2. pakaitomis: Mudu valgykim padaliuo – vienu šaukštu pakarčiui Skdv …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 17 padieniui — padieniuĩ adv. Dkš, Šmk, padiẽniui Btg 1. Sdk vienam vieną dieną, kitam kitą, pakaitomis, ne kasdien tam pačiam: Ganyt avis vaikams išejo padieniuĩ Erž. Ganiau bandą padieniuĩ su broliu Vdžg. Juodu gano padieniuĩ K. Keturiuos padiẽniui… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 18 paeiliui — paeiliuĩ adv. Prn, paeĩliui K 1. R273, 290 iš eilės, vienas paskui kitą: Verkė dvi dieni paeĩliui Lp. Apieškom paeiliui visas kiemo kerteles rš. Nedėlėlės jau rytelį visi suvažiavo ir paeiliui užu stalo visus susodino LTR(Skp). Kitus [psalmus] …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 19 pakaitais — pakaitaĩs adv. Als, J pakaitomis, pamainomis: Dirba du darbu, bet dirba pakaitaĩs (vieną, paskui antrą) J.Jabl. Vedu su tėvu pakaitaĩs eitav į darbą Kal. Stankienė pakaitais raudonuoja ir mėlynuoja, drovėjasi už vyrą Žem. Taip jaunuomenė… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 20 pakaitinis — 1 pakaitìnis, ė adj. (2) 1. vykstantis pakaitomis, pasikartojantis: Kai taisyklingai viena po kitos kaitaliojasi stiprios ir silpnos pulso bangos, pulsas vadinamas pakaitiniu rš. 2. ką kitą pakeičiantis: Ana pakaitinė melžėja, kitas palaido… …

  Dictionary of the Lithuanian Language