očuvati

 • 1očuvati — očúvati (se) svrš. <prez. òčūvām (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. očuvánje> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. sačuvati b. spasiti što od uništenja, spasiti što od propadanja [očuvati spomenike kulture] 2. (se) sačuvati se, održati se… …

  Hrvatski jezični portal

 • 2očúvati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òčūvām (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. očuvánje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}sačuvati b. {{001f}}spasiti što od uništenja, spasiti što od propadanja [∼ spomenike kulture] 2. {{001f}}(se) sačuvati se, održati… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 3očúvati — am dov. (ū) knjiž. obvarovati: očuvati hišo pred požarom; klobuk si je potisnil na oči, da bi se očuval sonca / očuvati mir, javni red ohraniti …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 4odr̀žati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òdržīm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ȍdržān〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}sačuvati da ostane cjelovito i da postoji b. {{001f}}očuvati od narušavanja [∼ kuću] 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}sačuvati se,… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 5održati — odr̀žati (se) svrš. <prez. òdržīm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ȍdržān> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. sačuvati da ostane cjelovito i da postoji b. očuvati od narušavanja [održati kuću] 2. (se) a. sačuvati se, očuvati se b. događati… …

  Hrvatski jezični portal

 • 6dožívjeti — (što) svrš. 〈prez. dòžīvīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. dožívio/dožívjela ž, prid. trp. dòžīvljen〉 1. {{001f}}živ dočekati kakav događaj [∼ let na Mjesec] 2. {{001f}}živ dočekati neke godine, očuvati život do nekog vremena ili svoje dobi …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7hibernácija — ž 1. {{001f}}biol. stanje snižene temperature tijela toplokrvnih životinja za vrijeme zimskog sna 2. {{001f}}a. {{001f}}proces smrzavanja ljudskih ili životinjskih tijela u ledu ili u ledenjacima; ostaci se mogu izvanredno očuvati stoljećima i… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8sačúvati — (što, se) svrš. 〈prez. sàčūvām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. sàčūvān〉 1. {{001f}}zaštititi od propasti, kvarenja, zaborava, štete [∼ spomenike od ratnih razaranja] 2. {{001f}}spremiti za kasniju potrošnju ili korištenje [∼ lješnjake za… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9sačuvati — sačúvati (što) svrš. <prez. sàčūvām, pril. pr. āvši, prid. trp. sàčūvān> DEFINICIJA 1. zaštititi od propasti, kvarenja, zaborava, štete [sačuvati spomenike od ratnih razaranja] 2. spremiti za kasniju potrošnju ili korištenje [sačuvati… …

  Hrvatski jezični portal

 • 10očuvan — òčūvān prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je u dobru stanju FRAZEOLOGIJA očuvana žena žena koja dobro izgleda s obzirom na svoje godine ETIMOLOGIJA vidi očuvati …

  Hrvatski jezični portal

 • 11očuvanost — òčūvanōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je očuvan ili onoga što je očuvano ETIMOLOGIJA vidi očuvati …

  Hrvatski jezični portal

 • 12doživjeti — dožívjeti (što) svrš. <prez. dòžīvīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. dožívio/dožívjela ž, prid. trp. dòžīvljen> DEFINICIJA 1. živ dočekati kakav događaj [doživjeti let na Mjesec] 2. živ dočekati neke godine, očuvati život do nekog vremena ili… …

  Hrvatski jezični portal

 • 13hibernacija — hibernácija ž DEFINICIJA 1. biol. stanje snižene temperature tijela toplokrvnih životinja za vrijeme zimskog sna 2. med., v. hibernizacija 3. a. proces smrzavanja ljudskih ili životinjskih tijela u ledu ili u ledenjacima; ostaci se mogu… …

  Hrvatski jezični portal