moštvò

 • 1 móštvo — a s (ọ̑) 1. skupina športnikov, ki nastopa na isti strani v športni igri: sestaviti moštvo; za katero moštvo se navdušuješ; gostujoče moštvo / hokejsko, nogometno moštvo; olimpijsko moštvo olimpijska ekipa; kapetan moštva / športno moštvo ♦… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 2 moštvò — à in môštvo a in móštvo a s (ȍ ȁ; ō; ọ̑) 1. star. lastnost moškega; moškost: moštvo se mu je v nadlogah krepilo; spoštoval ga je zaradi njegove velike poštenosti in moštva; nima niti trohe moštva // ekspr. moške funkcije, zlasti spolne: moštvo …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 3 Mitja Viler — Personal information Full name Mitja Viler Date of birth 1 September 1986 (1986 …

  Wikipedia

 • 4 iz — predl., z rodilnikom 1. za izražanje premikanja iz notranjosti predmeta ali prostora navzven: skočiti iz grmovja; stopiti iz hiše; piti iz kozarca; prenos iz gledališča; ropot iz kuhinje / priti iz Kranja, Nemčije; priti iz Gorenjske z… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 5 obrámba — e ž (ȃ) 1. odbijanje sovražnikovega, nasprotnikovega napada: vdati se brez obrambe; preiti iz obrambe v napad; pripraviti se na obrambo; potisniti sovražnikove čete v obrambo; onesposobiti koga za obrambo; obramba države / koncepcija splošne… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 6 polovíca — e ž (í) 1. del na dva enaka dela razdeljene celote: dobiti polovico klobase; dodati polovico moke takoj; polovica otrok bo šla v drug razred; polovica podjetij je že podpisala sporazum; plačati polovico stroškov // približno polovična a) mera,… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 7 pomladíti — ím dov., pomládil (ȋ í) 1. narediti kaj mlado: čudežni napoj je v starko začarano princeso spet pomladil / duševno pomladiti 2. narediti, da dobi kdo mlad, mladosten videz: frizura, obleka jo je pomladila; pomladiti koga z lepotno operacijo; v… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 8 poráziti — im dov. (á ȃ) knjiž. 1. premagati: premišljeval je, kako bi ga porazil; poraziti nasprotnika, sovražnika / domače moštvo je porazilo goste // zelo prizadeti, potreti: to dejstvo me je porazilo; spoznanje, da smo jim le sredstvo za dosego cilja,… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 9 postáva — 1 e ž (ȃ) navadno s prilastkom 1. človeško telo glede na zunanji videz, zlasti rast, mere: dekle z deško postavo; kljub porodom ima še lepo postavo; popraviti pomanjkljivosti postave z ustreznim krojem; kakor hrast močna postava / spoznati koga… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 10 prédnost — i ž (ẹ) 1. kar omogoča poseben, boljši položaj ali položaj česa, koga pred čim, kom drugim a) glede na možnost za uresničitev česa: moštvo je imelo to prednost, da je igralo pred domačimi gledalci; obdržati prednost na področju kulture;… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 11 rezultát — a m (ȃ) 1. navadno s prilastkom kar se ugotovi s kakim dejanjem: preveriti rezultate anketiranja, meritev / razglasiti rezultate glasovanja, volitev izid // kar se doseže s kakim delom, prizadevanjem: objaviti rezultate raziskovanja; pregled… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 12 sestáva — e [sǝs in ses] ž (ȃ) 1. glagolnik od sestaviti: navodila za sestavo jedilnika / sodelovati pri sestavi listine, plana 2. kar je določeno z vrsto in količino sestavin česa: spremeniti sestavo, ne pa strukture jekla; ugotavljati sestavo zemeljskih …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 13 tekmováti — újem nedov. (á ȗ) meriti se s kom v kakem športu, športni panogi z namenom ugotoviti, kdo je boljši, uspešnejši: atleti, smučarji že tekmujejo; tekmovati na velikih tekmovanjih / že pet let tekmuje / tekmovati za kolajne, točke / tekmovati za… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 14 têpsti — têpem nedov., tépel têpla (é) 1. dajati komu udarce: tepsti otroka, žival; tepsti po glavi; tepsti z roko, s šibo; tepsti koga kakor vola zelo močno in neusmiljeno / tepsti konja, da bi premaknil voz / ekspr. dež ga tepe po licih; torba ga tepe… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 15 trenírati — am nedov. (ȋ) 1. sistematično uriti se za tekmovanje v kaki športni disciplini: moštvo trenira vsak dan; trenirati na prostem; trenirati pod vodstvom najboljših strokovnjakov / preh.: trenirati met krogle; trenirati plavanje, tek // preh.… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 16 ujéti — ujámem dov., ujêmi ujemíte; ujél; nam. ujét in ujèt (ẹ á) 1. tekoč za kom, ki se hitro oddaljuje, prijeti ga, priti do njega: ujeti bežečega; tekel je za tatom, pa ga ni ujel; ujeti psa; otroka bi povozilo, če ga ne bi mati pravočasno ujela /… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 17 Kangana Ndiwa — Kangana N Diwa Personal information Full name Kangana Lord N Diwa Date of birth 28 February 1984 ( …

  Wikipedia

 • 18 Damir Pekič — Personal information Full name Damir Pekič Date of birth 15 January 1979 (1979 …

  Wikipedia

 • 19 Dalibor Radujko — Personal information Full name Dalibor Radujko …

  Wikipedia

 • 20 Damir Vrabac — Personal information Full name Damir Vrabac Date of birth May 10, 1962 (1962 0 …

  Wikipedia