med sm������ maskor

  • 1maska — I s ( n, maskor) ögla i nät el. stickning II v ( de, t) fördröja med flit, sänka takten på arbete III v ( de, t) göra maskor IV v ( de, t) sätta mask på metkrok …

    Clue 9 Svensk Ordbok