lirski

 • 1lîrski — pril. na lirski način; emotivno, senzibilno …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 2lirski — lȋrski pril. DEFINICIJA na lirski način; emotivno, senzibilno ETIMOLOGIJA vidi lira …

  Hrvatski jezični portal

 • 3lîrskī — prid. koji se odnosi na liriku; čuvstven, osjećajan …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 4lirski — lȋrskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na liriku; čuvstven, osjećajan ETIMOLOGIJA vidi lira …

  Hrvatski jezični portal

 • 5lírski — 1 a o prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na liriko: lirski elementi; lirske značilnosti / imeti lirski dar / lirski pesnik; lirske pesmi pesmi, ki vsebujejo izpoved; lirsko epska pesem pesem, ki vsebuje izpoved v pripovedi 2. ki vsebuje, izraža čustva,… …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 6hvȁlospjēv — m 1. {{001f}}općenit naziv za pjesme i druge retoričke oblike spjevane u čiju čast, retorički i pjesnički oblik koji hvali koga ili što [∼ u kraljevu čast; pjevati ∼e (kome)] 2. {{001f}}pismena ili usmena velika hvala u čiju čast, o čijim djelima …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7lirìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}lirsko svojstvo ili stil [∼ u pjesništvu] 2. {{001f}}lirski osjećaj, oduševljenje, osobito u nesputanom stanju ili oduševljenju [odjednom ga je obuzeo ∼] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8lìrika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}pov. u antici poezija koja se pjevala uz glazbenu pratnju (ob. lire) 2. {{001f}}knjiž. jedan od tri književna roda, pjesničko stvaranje koje izražava pjesnikovu doživljajnost, njegov emocionalni i refleksivni odnos prema… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9sòprān — m 〈G soprána〉 1. {{001f}}glazb. najviši ženski i dječji pjevački glas [koloraturni ∼; lirski ∼] 2. {{001f}}meton. pjevačica koja pjeva sopran; sopranistica 3. {{001f}}najviši glas u višeglasnom slogu ✧ {{001f}}tal …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 10tènōr — m 〈G tenóra〉 1. {{001f}}glazb. a. {{001f}}najviši muški glas [dramski (herojski) ∼; lirski ∼] b. {{001f}}meton. pjevač takva glasa 2. {{001f}}pren. razg. ono što tko najviše naglašava (u izlaganju, tekstu itd.) 3. {{001f}}pov. glazb. a.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 11žȁnr — m 〈N mn ovi〉 umj. oblik književnog ili drugog umjetničkog djela [epski ∼; lirski ∼; dramski ∼]; rod, vrsta, način ∆ {{001f}}∼ slika lik. umj. slika koja prikazuje motive iz svakidašnjeg života ✧ {{001f}}fr …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 12Slowacki — (izg. slovàcki), Julius (1809 1849) DEFINICIJA rodoljubni i lirski pjesnik poljskog romantizma, poeta snažnih strasti i borbenog poleta, ali i osobnih klonuća; poezijom hrabrio nacionalne ustanike 1830. i zato ostatak života morao provesti u… …

  Hrvatski jezični portal

 • 13Šimaga — Šìmaga, Petar (1912 1961) DEFINICIJA hrv. slikar realističkih, lirski intoniranih pejzaža zagrebačke okolice, savske obale …

  Hrvatski jezični portal

 • 14Svečnjak — Svȇčnjāk, Vilim (1906 1993) DEFINICIJA hrv. slikar i grafičar, u početku radi socijalne teme, potom u ekspresionističkoj maniri serije krajolika i mrtve prirode, intimistički motivi, lirski ciklus cvijeće …

  Hrvatski jezični portal

 • 15sopran — sòprān m <G soprána> DEFINICIJA 1. glazb. najviši ženski i dječji pjevački glas [koloraturni sopran; lirski sopran] 2. meton. pjevačica koja pjeva sopran; sopranistica 3. najviši glas u višeglasnom slogu ETIMOLOGIJA tal. soprano …

  Hrvatski jezični portal

 • 16Radičević — Radíčević, Branko (1824 1853) DEFINICIJA srp. pjesnik rane romantike, »proljeće srpske poezije«; lirski dojmljivo opjevao razuzdanu mladost, uživanje života i predsmrtnu bol; neke njegove pjesme po više su puta uglazbljene (Đački rastanak, Kad… …

  Hrvatski jezični portal

 • 17Racine — (izg. rasȋn), Jean (1639 1699) DEFINICIJA francuski dramski i lirski pjesnik i dramatičar (kapitalne klasicističke drame Andromaha, Britanik, Ifigenija, Fedra), rigorozno poštuje pravilo »triju jedinstava«, čistoću stila i dramske strukture; »od… …

  Hrvatski jezični portal

 • 18Santillana — (izg. santiljȃna), Iñigo López de Mendoza de (1398 1458) DEFINICIJA španjolski markiz, književnik i ratnik, mecena umjetnika i umjetnosti, veliki bibliofil, vrijedan lirski pjesnik; prvi pisao sonete na španjolskom jeziku, predgovorom svojim… …

  Hrvatski jezični portal

 • 19Roźewicz — Róźewicz (izg. ružèvić), Tadeusz (1921) DEFINICIJA poljski književnik, lirski pjesnik, ujedinjuje elemente avangarde i kazališta apsurda; zaokupljen moralnim dilemama svoje generacije …

  Hrvatski jezični portal

 • 20lirika — lìrika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. pov. u antici poezija koja se pjevala uz glazbenu pratnju (ob. lire) 2. knjiž. jedan od tri književna roda, pjesničko stvaranje koje izražava pjesnikovu doživljajnost, njegov emocionalni i refleksivni odnos… …

  Hrvatski jezični portal