lielais gūžas muskulis

 • 181tverti — 2 tverti, tvẽria, tvėrė KBII162, K, Š, DŽ, NdŽ, FrnW 1. tr., intr. R, MŽ, N čiupti, griebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.), stverti: Vilkas i žmogų tvẽra už gerklės Rsn. Tverk vieną paukštį už kojos Varn. Kap pakelia [arklys] galvą, tai… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 182tvinksėjimas — sm. (1) Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; N, L → tvinksėti: 1. Tvinksėjimas geras SD311. Tvinksėjimas piktas SD311. Jaučiau gyslose stiprų kraujo tvinksėjimą sp. Šito vyro gyslų tvinksėjimas, jo burnos kvapas ištirpins mane A.Vaičiul. Jis pradeda jausti vėl… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 183užantis — ùžantis sm. (1) RŽ, NdŽ, DŽ, KzR, Grš, Grž, Šauk, užañtis (2) Š, NdŽ, KŽ, ažañtis (r.) (2) K.Būg(Ds), žuañtis (2) LD429 1. M, Rtr vieta už drabužių priešakinėje kūno pusėje lig juostos: Prisidėjo obuolių pilną ùžantį Krsn. Kirvavagiai, kirvį …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 184užkaršti — 1 užkar̃šti, ia, ùžkaršė 1. intr. šnek. užduoti, užkirsti: Smagiai užkaršk B. Užkaršiau per nugarą jamui J. Jam tėvas ùžkaršė per kelnes Švn. Iš kur tas guzas: ar kas ùžkaršė? Ll. Užkar̃šk gerai per nagus, ir paleis Ll. Nors sykį milč, bo kai… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 185užkaustyti — 1. tr. per daug toli nuo krašto įkalti pasagvinę arkliui į nagą ir pasiekti gyvuonį: Užkaustė arklį, tai dabar ir šlubuoja Rz. Ar užkaustėm arklį, ar dėl ko kito pradėjo raišti ? Užv. Atsargiai kalk uknolį, kad neužkaustytum koją Krsn. Arklys… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 186užpakalis — ùžpakalis sm. (1) K, Slnt, Sd, Šv, Pgr, užpakalỹs (34b) Všt, Sb, Kp, ažùpakalis (r.) (1) Adm, užpakalis, ies sf. 1. Q593, H, R, MŽ, Sut, Šlč, Varn, Žeml, LKT276(Rgv), Jon vieta, esanti už ko nors ar gale; pršn. priekis: Ką iš ùžpakalio… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 187varlinėti — varlinėti, ėja, ėjo intr. 1. L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Brs, Plt, Vlkv gaudyti varles, varliauti: Gandro snapas ilgas ir pritaikytas balose varlinėti E. Gužas ilgakojis stypčiojo varlinėdamas J.Balč. Gužutis varlinėja Btg. Varlinėjo gervelė po žalią …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 188vidurys — vidurỹs sm. (3b) KBII74, K, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ 1. SD1134, SD280,351, R258, MŽ344, P, S.Dauk, Sut, N, RtŽ, M, L, LL122, ŠT135 lygiai arba maždaug lygiai iš visų ar iš dviejų pusių nutolusi vieta; daikto, kūno ar vietos centras… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 189votis — votìs sf. (4) KBII101, K, RŽ, DŽ, LzŽ, (3) Švnč, votis (1) DP327, BzF200, I; SD404, H167,180, R, R79, MŽ, MŽ104,137, S.Dauk, Sut, N, LsB 553, M, Amb, Šlk, L, ŠT50, ŽŪŽ149, votis sm. CI485 med. tinimas su pūliais, skaudulys, tvinkinys, piktvotė:… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 190vėžys — vėžỹs sm. (3) KBII68, LsB300, Š, Rtr, K.Būg, P.Skar, RŽ, DŽ, FrnW, (4) Kpč, Azr, vėžis (1) Dgp; Sut, ŠT112 1. SD313, R, MŽ, MŽ308, I, S.Dauk, M, Mt, L, LL202, Rtr, BŽ479, KŽ, DrskŽ, Štk, Yl, Tl, Akm, Škt, Pkr, Jdp, Aln, Antr, Iš, Gs, Nm, Sn,… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 191čyras — 2 ×čỹras (l. czyr) sm. sing. (2) K, PnmR, čìras bot. kempinė, pintis (Polyporus): Čìras yra guzas medžio J. Uždegtas čỹras ir po vandeniu dega Ss …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 192šešbaudys — šešbaudỹs sm. (4) J.Jabl, šešbaũdis (2) 1. pažandės liauka; plg. 1 šašbaudys 1: Vaikui pakilo šešbaũdžiai Šlv. 2. pažandžių liaukų guzas: Šešbaũdžiai ant kaklo brązga, kaip ranka braukai J. Neik laukan – šešbaũdžiai užpuls Šlv. Šešbaũdžiai… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 193šmeižlė — sf. (1) žr. šmeižmė 1: Gužas, rinkdams šmeižles po tyrus ir pelkes, braido it vokiečiukas velnias TS1900,12. Neišdžiūstanti talkšo dumblynė – žalčių ir šmeižlių įvairiausių tėvynė rš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 194šmėkliotis — šmėkliotis, iojasi, iojosi žr. šmėklotis: 1. Šts, Als, Lk Ligoniui šmėkliojas, t. y. pasirodo bi kas: šmėkla, biesas, pelėda J. Šmėkliosias liūb žmonims, bijos baisiausijai Rdn. Pradėjo tas vel[nia]s šmėklioties Yl. Dvarvietė[je] šmėkliojas ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 195žabtas — 1 žãbtas sm. (2) 1. J žr. žabtai 1: Pro duris pamatė arklio žãbtą Šlv. 2. skruostas, veidas: Į pradžią tas guzas kilo an sprando, o dabar kyla an žãbto Jrb. 3. sing. maistas: Nė kokio žabto neturiu į burną įdėti J …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 196МУСКУЛ. — Из лат. яз. во многие евр. яз. (ср. нем. Musket, йен. musculo, фр. muscle, латыш, muskulis, польск. muskuf, чешек, muscul, болг. мускул, сербохорв. мускулоз и др.). Лат. musculus мышца, мускул, мышка, мышонок суффиксальное производное от сущ.… …

  Этимологический словарь Ситникова

 • 197Raibie Logi — (Вентспилс,Латвия) Категория отеля: Адрес: Lielais prospekts 61, Вентспилс, LV 3601, Латв …

  Каталог отелей

 • 198Hotel of Olimpic centre Ventspils(duplicate) 572880 — (Вентспилс,Латвия) Категория отеля: 2 звездочный отель Адрес …

  Каталог отелей

 • 199Rich — (Вентспилс,Латвия) Категория отеля: Адрес: Lielais prospekts 67, Вентспилс, LV 3601, Латвия …

  Каталог отелей

 • 200Arina Apartment — (Вентспилс,Латвия) Категория отеля: Адрес: Lielais prospekts 40 11, Вентспилс, LV 3 …

  Каталог отелей