lielais gūžas muskulis

 • 141metai — mẽtai sm. pl. (2); SD129 1. laiko tarpas, per kurį Žemė apsisuka aplink Saulę ir kurį sudaro dvylika kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo sausio pirmosios dienos: 1957 metų spalio 4 dieną paleistas pirmasis dirbtinis palydovas sp. Šlapi mẽtai …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 142minkštima — minkštimà sf. (3a) minkštoji vieta, dalis: Ot, čia man to[je] minkštimõ[je] buvo įsimetęs guzas Pkl. Aš čiupt už tos minkštimõs Vkš. Ožkos buvo išėdusios visas mìnkštimas Šts …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 143moliūgas — 1 moliū̃gas sm. (2) 1. R, K, Klp, Tlž bot. agurkinių šeimos daržovinis ir dekoratyvinis augalas; jo vaisius (Cucurbita): Moliūgai (kurbiai) turi šliaužiančius dideliais lapais stiebus, ant kurių išauga įvairaus dydžio ir formos vaisiai rš.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 144muškulėlis — muškulė̃lis (plg. la. muskulis) sm. (2) BzF144, FrnW skepetos mazgas, į kurį kas įrišama: Radę į skaras, į muškulėlius suvyniotų 150 auksinų TP1880,43 …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 145navikaulis — navìkaulis sm. (1) K, Bsg, Trgn, Rod; R175 žr. navikas 1: Kietas guzas, augąs ant minkštumos kūno, vadinas navìkaulis J. Man ant rankos išaugo navikaulis Sml …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 146nuristi — nurìsti, nùrita, nurìto (nùritė) 1. tr. SD351, Q253, MŽ2185, Sut, K, DŽ1 nustumti, sukant paviršiumi žemyn ar tolyn, nuridenti: Nuritu, nuraičioju R12. Nuo viršaus kubilo kopūstų nurìsk akmenį J. Možna nurìstie sienojai upėn Dglš. Kažnai,… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 147pakarti — 1 pakarti, pàkaria, pakorė tr. 1. pakabinti; padžiauti: Penki dalgiai pakarti po pastoge J.Avyž. Duokit, pakarsiu palitą Žln. Pakoriau dūdelę in aukšto žardo LTR. Kabyklas rūbam pakart Vrn. Ant krukų pakarta dures Arm. Ir pakorė klėtelėj vygelę… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 148pakietinti — 1 pakietinti tr. 1. kiek kietą padaryti: Kiaušinius virdama šeiminykė truputį pakietino Všk. 2. pamėginti kietumą: Pakietink, kokis kietas guzas Vlk. kietinti; apsikietinti; atkietinti; įkietinti; nukietinti; pakietinti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 149palydos — pãlydos sf. pl. (3b), palydos (1) 1. mirusiojo palydėjimas į kapus, palydėtuvės: Visi iš palydų grįžo liūdni Lzd. Jono palydose buvo visi giminės Lzd. Šiandien daktarą kavos – eisim ant palydų̃ Slv. Visi stengėsi bent šiuo tuo prisidėti prie… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 150papauška — 1 papauška sf. (1) Vl, pãpauška (1) NdŽ 1. Kos49 guzas, popūtė. 2. pūslelė, iššokusi odos paviršiuje: Ant lūpų, pyragų, kūno nuplikyto, ant plaučių esti papauškos, t. y. pūslės J. | Duona šiandien papauškom nuėjo Kkl. 3. pumpuras: Sausa lazda… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 151papauškas — pãpauškas sm. (3b), papauškas (1) Švn 1. B spuogas, skaudulys: Petro visą veidą papauškais nubėrė Aln. Blauzdose suka papauškus Ss. In kojos išsikėlė koks papauškas Ktk. Jos galva papauškais išberta Pns. Šitas pãpauškas didelis neaugs Sn. 2.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 152pariesti — pariẽsti, pariẽčia, pàrietė tr. 1. pasukti, pavynioti: Ausdama atleisk lydį, kad galėtum pariesti į antrą riestuvą, kurs žemiau J.Jabl(Als). 2. M, DŽ1 padaryti lenktą, pakumpinti: Dalgio koją tik kalvis tegal kalvė[je] pariesti Krš. Plūguo… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 153parpalas — 2 par̃palas sm. (3b) 1. ppr. pl. Jnš žr. parpalis. 2. guzas, gumbas: Jo nosis parpalaĩs nuėjusi Vdžg …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 154po — 1 põ praep. su gen., dat., acc., instr., adv. K; SD259, H, R I. vietos ir krypties santykiams žymėti. 1. su instr. rodant padėtį ar veiksmą apačioje, žemiau ko: Po suolu guli šuva J. Po sniegu linai gulia J. Po ledu žuvys laksto Vlž. Mano žmogus …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 155praryti — tr. 1. SD138, H, R, K, DŽ1 pro ryklę nustumti į skrandį (kąsnį ar gurkšnį): Žiūrėk, kap jis valgo: nespėja į rankas paimt, tuoj ir praryja Vv. Nepraryčiau kąsnį Vlkv. Anys, tieg Dievą savą, kurį garbina, dantimis sukramtę, praryja DP265.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 156prikrekėti — 1 prikrekėti, prìkreka, ėjo intr. 1. prikrešėti: Pilni viduriai prikrekėję kraujo Srv. 2. priskresti prie ko: Gužas nuplovė šalin taip lipniai prikrekėjusių puvėsių plutą rš. krekėti; apkrekėti; nukrekėti; prikrekėti; sukrekėti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 157priminti — 1 primìnti, prìmina, primynė 1. tr. K užsistoti, koja prispausti: Kaip primynė man koją, kone nutrėškė pirštus J. Jis primynė sau palto kampą rš. Jis kai ryšį daro, tai vieną galą prie žemės prìmina Lš. Bėgiok po dirvą, neprimìnsi rugio –… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 158pritvinkti — pritviñkti intr. K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; LL93 1. Q526, CI475, R, MŽ, N, I, OG341, Slv, Krs, Onš tešmeniui padidėti, prisipildyti pieno, pritėšti: Jau karvė tavo pritviñko, tuo turės veršį J. Pritviñkęs tešmuo kai obuolys Šr. Šita karvė gera an… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 159pumpurys — pumpurỹs sm. (3b) žr. 1 pumpuras: 1. N, Jn, Kv Pumpuriaĩ jau buvo besprogstantys Grg. Viskas pradeda sprogti, iš pumpurių̃ pasirodo lapai BM318. 2. Jos kampo žmonės ją jaunystėje dėl jos didžios grožybės praminė rožės pumpuriu Ns1832,1. 3.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 160pūkšlė — pūkšlė̃ sf. (4), pukšlė [K] 1. BŽ63 spuogas, puškas, paputimas: Pūkšlė̃ ant rankos iškilo J.Jabl. Nuo Užgavėnių iškilo pūkšlė, t. y. guzas J. 2. SD69 gumbas, papauškas …

  Dictionary of the Lithuanian Language