którego

 • 1pić [wypić] piwo, którego — {{/stl 13}}{{stl 8}}{ktoś} {{/stl 8}}nawarzył {{/stl 13}}{{stl 7}} ponosić nieprzyjemne konsekwencje swoich czynów, odczuwać bolesne skutki swoich działań : {{/stl 7}}{{stl 10}}Musiał się ożenić i wypić piwo, którego nawarzył. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2trójkąt — m IV, D. a, Ms. trójkątącie; lm M. y 1. «figura geometryczna złożona z trzech punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej oraz z trzech odcinków (boków) prostoliniowych łączących te punkty» Zbudować, wykreślić trójkąt. ∆… …

  Słownik języka polskiego

 • 3cykl — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «szereg czynności, procesów lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, przypadającą na pewien odcinek czasu i powtarzającą się okresowo» Cykl budowlany. Cykl inwestycyjny. Cykl produkcyjny. Cykl krążenia… …

  Słownik języka polskiego

 • 4temperament — m IV, D. u, Ms. temperamentncie; lm M. y 1. «zespół stałych cech psychicznych człowieka charakteryzujących jego życie emocjonalne, sposób reagowania na bodźce zewnętrzne; stopień pobudliwości, siły i trwałości stanów uczuciowych» Burzliwy, gorący …

  Słownik języka polskiego

 • 5niedostępny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niedostępnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, do którego nie można się dostać lub do którego dostęp jest bardzo trudny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niedostępne szczyty gór, ostępy… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 6odtąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na miejsce, od którego rozciąga się coś w przestrzeni (określone dla rozmówców na tle sytuacji, wskazane gestem lub wiadome w tekście pisanym z …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 7graniastosłup — m IV, D. a, Ms. graniastosłuppie; lm M. y «bryła geometryczna, wielościan, którego dwie ściany (podstawy) są dwoma przystającymi wielokątami o odpowiednio równoległych bokach, a krawędzie pozostałych ścian są równoległe i łączą odpowiednie… …

  Słownik języka polskiego

 • 8nasz — nasi, odm. jak przym. «zaimek dzierżawczy odpowiadający zaimkowi osobowemu my» a) «oznacza, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, do którego się odnosi, jest w posiadaniu, w użytkowaniu itp. zespołu osób, z których jedną jest mówiący, lub… …

  Słownik języka polskiego

 • 9niedopuszczalny — «taki, którego nie należy czynić, do którego nie można dopuścić, którego nie wolno tolerować; niedozwolony, niemożliwy» Niedopuszczalne zaniedbania, błędy …

  Słownik języka polskiego

 • 10niedostępny — niedostępnyni 1. «taki, do którego nie można dojść lub wejść, do którego nie ma dostępu lub dostęp jest utrudniony» Niedostępne góry. Niedostępna gęstwina lasu. przen. «unikający bezpośrednich stosunków z ludźmi; wyniosły, nieprzystępny» Dyrektor …

  Słownik języka polskiego

 • 11państwo — n III 1. Ms. państwowie; lm D. państw «zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone granicami terytorium, mająca niepodległą formę rządów; forma organizacji politycznej tego społeczeństwa» Państwo polskie, bułgarskie. Państwo… …

  Słownik języka polskiego

 • 12patron — I m IV, DB. a, Ms. patronnie; lm M. owie a. i, DB. ów 1. «ten, kto się kimś, czymś opiekuje; obrońca, opiekun, protektor» Poszukiwać, znaleźć patrona dla jakiegoś przedsięwzięcia. Mieć, uważać kogoś za swego patrona. Być czyimś patronem. 2. hist …

  Słownik języka polskiego

 • 13punkt — I m IV, D. u, Ms. punktkcie; lm M. y 1. «mała, okrągła plamka; coś, co wygląda jak taka plamka; znak graficzny w kształcie takiej plamki; kropka» Połączyć punkty linią łamaną. Ciemny punkt na horyzoncie. Świecące punkty gwiazd. Samoloty stanowiły …

  Słownik języka polskiego

 • 14ruch — m III, D. u; lm M. y 1. «zmiana położenia punktu materialnego (ciała) w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie; posuwanie się, przesuwanie się w pewnym kierunku» Ruch ciał w przestrzeni. Obserwować ruch spadającego przedmiotu. ∆ anat …

  Słownik języka polskiego

 • 15stracony — straconyceni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. stracić (p.) stracony w użyciu przym. «taki, z którego nie będzie pożytku, na którego nie ma co liczyć, nie można się po nim niczego dobrego spodziewać, z którego nic nie będzie» Stracony człowiek …

  Słownik języka polskiego

 • 16warunek — m III, D. waruneknku, N. waruneknkiem; lm M. waruneknki 1. «czynnik, od którego uzależnione jest istnienie czegoś» Warunek rozwiązalności równania. Konieczny warunek postępu. Oszczędność warunkiem dobrobytu. 2. «zastrzeżenie, od którego… …

  Słownik języka polskiego

 • 17wyjściowy — 1. «odnoszący się do wyjścia opuszczenia jakiegoś miejsca» Wskazówki, instrukcje wyjściowe (dla wyruszających w teren). 2. «odnoszący się do wyjścia miejsca, z którego się dokądś wychodzi» Miejsce wyjściowe. ∆ Brama wyjściowa, drzwi, wrota… …

  Słownik języka polskiego

 • 18z — I 1. «litera oznaczająca spółgłoskę z, wchodząca także w skład dwuznaków: rz, cz, sz, dz» ◊ Od a do z «od początku do końca; wszystko» 2. «spółgłoska przedniojęzykowo zębowa, szczelinowa, twarda, dźwięczna» II 1. «przyimek łączący się z… …

  Słownik języka polskiego

 • 19nieskończony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciągnący się aż po horyzont, zajmujący ogromny obszar, wydający się nie mieć końca; bezkresny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Droga wiodła przez nieskończone… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 20niewygodny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niewygodnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niebędący wygodnym, niezapewniający wygody; taki, którego używanie, z którego korzystanie itp. sprawia komuś przykrość, ból, trudności …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień