księgowy

 • 1księgowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. Ia, księgowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} pracownik zajmujący się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstwa, instytucji itd. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skrupulatny, sumienny księgowy. Pracować jako biegły księgowy …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2księgowy — przym. od księga (zwykle w zn. 2) Dokumenty księgowe. Instrukcja księgowa. księgowy księgowywi księgowa w użyciu rzecz. «pracownik prowadzący księgi rachunkowe» Główny księgowy …

  Słownik języka polskiego

 • 3bilans — m IV, D. u, Ms. bilanssie; lm M. e ( y) 1. ekon. księg. «zestawienie sprawozdawcze, obrazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej za pewien okres; zestawienie przychodów i rozchodów dóbr materialnych lub innych wartości za dany okres» ∆ Bilans …

  Słownik języka polskiego

 • 4buchalter — m IV, DB. a, Ms. buchaltererze; lm M. buchaltererzy, DB. ów przestarz. «księgowy» ‹niem.› …

  Słownik języka polskiego

 • 5główny — głównyni, głównyniejszy «najważniejszy, podstawowy, zasadniczy» Główna ulica. Główne wejście. Główna rola w sztuce. Główny projektant. Główny księgowy. ∆ Główna wygrana «największa wygrana na loterii» ∆ Nawa główna «nawa środkowa, prowadząca do… …

  Słownik języka polskiego

 • 6kwestor — m IV, DB. a, Ms. kwestororze; lm M. kwestororzy, DB. ów 1. «główny księgowy lub kierownik działu finansowo księgowego szkoły wyższej; kierownik kwestury» 2. hist. «w dawnej Polsce: urzędnik zajmujący się sprawami finansowymi» 3. hist. «w… …

  Słownik języka polskiego

 • 7rachmistrz — m II, DB. a; lm M. owie a. e, DB. ów 1. «osoba zajmująca się obliczaniem czegoś, wykonująca obliczenia; dawniej: księgowy, pracownik prowadzący rachunki» Rachmistrze spisowi. 2. książk. «osoba umiejąca dobrze rachować; biegły w arytmetyce»… …

  Słownik języka polskiego

 • 8storno — n III, Ms. stornonie; lm D. storn księg. «zapis księgowy polegający na sprostowaniu błędnie ujętej we wcześniejszych zapisach operacji gospodarczej» ‹wł.› …

  Słownik języka polskiego

 • 9biegły — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, biegłygli, biegłyglejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} odznaczający się szybkim, sprawnym wykonywaniem czegoś, mający duże doświadczenie w jakiejś dziedzinie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Była biegła w księgowaniu. Był biegły w… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 10buchalter — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. buchaltererze; lm M. buchaltererzy {{/stl 8}}{{stl 7}} dawniej: księgowy <niem.> {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 11kwestura — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. kwesturaurze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dział finansowo księgowy wyższej uczelni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kasa kwestury. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 12rachmistrz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. owie || e, D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba biegła w arytmetyce, odznaczająca się umiejętnością szybkiego liczenia, rachowania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z niego to… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 13storno — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. stornonie, księg. {{/stl 8}}{{stl 7}} zapis księgowy korygujący błędnie ujętą we wcześniejszych zapisach operację gospodarczą, wprowadzający do niej sprostowanie, poprawki <wł.> {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 14wykwalifikowany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wykwalifikowanyni {{/stl 8}}{{stl 7}} mający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie, umiejętności potrzebne do wykonywania danego zawodu; kwalifikowany : {{/stl 7}}{{stl 10}}Robotnik wykwalifikowany.… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 15zerkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zerkaćam, zerkaća, zerkaćają {{/stl 8}}– zerknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, zerkaćnę, zerkaćnie, zerkaćnij, zerkaćnął, zerkaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} patrzeć,… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 16z krwi i kości — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 7}} doskonale odpowiadający powszechnym wyobrażeniom, mający wszystkie właściwe komuś cechy; najbardziej typowy i właściwy, idealny, wzorowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dyrektor, kierowca, aktor, nauczyciel,… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień