kūjis

 • 21kūjas — 1 kūjas sm. (1) Kp, Ds, VĮ žr. 1 kūjis 1: Prašė padaryti kūją keturių pūdų sunkumo (ps.) MPs …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 22kūjelis — kūjẽlis sm. (2) 1. SD153, R, K, Dglš, Lkm nedidelis kūjis, plaktukas: Aš tuoj atnešiu vinis ir kūjelį LzP. Ar neturi čia kūjelio? Reik įkalti čviekas Rz. Imk kūjelį ir kalk vinį Gršl. Nulūžo kūjelio kotas Žl. Vakar sugurinau kūjẽlį Lš. Aš vinį… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 23kūjinis — kūjinis, ė adj. (1) → 1 kūjis 1: Pajutęs kūjinius smūgius ir orkestrus pavasario triukšmingo, jauno V.Mont …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 24kūjiškas — kūjiškas, a adj. (1); Ser → 1 kūjis …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 25luokas — 1 luõkas sm. (2) 1. Vdš įtaisas šviesti naktį žuvis gaudant; plg. 3 lopė 2: Paežerėj ažsidegėm luõką Rš. An ežero daug luõkų, taryt ežeras dega nuo ugnių Rš. 2. DŽ, Tvr kūjis žuvims pritrenkti, daužiant į ledą. 3. Plš samtis žuvims po ledu… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 26marjona — marjonà sf. (2) didelis medinis kūjis basliams į žemę kalti: Paėmė marjõną ir suvarė visą kuolą į žemę Jnš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 27naujovė — sf. (1) 1. naujieji laikai: Lyginamajam kalbomoksliui labiau, nei naujovės lytys kūgis, pelai, pritiktų senoviškosios kūjis, pelūs K.Būg. Nereikia manyti, kad mes esam tik savo amžiaus vaikai, naujovės žmonės J.Jabl. ^ Naujovės nepavijo, senovę… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 28pasėkelis — sm. (1) KII163, Grš didelis kalvio kūjis: Be geležinių kylių ir gero pasėkelio tų kelmų nesuskaldysi Vlkv. Atnešk pasėkelį, įkalsiu šitą akėtvirbalį į sieną Br. Sienmedžius kalk tik su pasėkeliu Brt. Reiks iš kalvio pasėkelį parsinešti ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 29plaktas — plãktas sm. (2) 1. BŽ249, Vl didelis kūjis, pasėkelis: Kalvis plaktù vilkui per liežiuvį, per liežiuvį ir išplojo (ps.) Vlk. Praeiviai, kaip ir pirmai, stovėdami ant tilto žiopso, kaip kala stulpus garinis plaktas VŽ1905,175. Plieniniai plakto… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 30plaktuvas — plaktùvas sm. (2) 1. Yl mentelė ar į ją panašus prietaisas duonai įmaišyti, kiaušinienei ar kam kitam išplakti: Puodas pastatomas ant silpnos ugnies, ir padažas plakamas plaktuvu, kol sutirštėja rš. Plaktuvas putoms plakti rš. 2. N, KII178… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 31pleistuvas — pleistùvas sm. (2) didelis keturkampis kūjis: Atsinešiau pleistùvą ir įkaliau į žemę kuolą Snt …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 32plytauninkas — ( nykas Ndz) sm. didelis kūjis akmenims skaldyti: Šiam akmeniui plytaunyku nieko nepadarysi: jį reikia sprogdinti Krsn …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 33priekalas — priekãlas sm. (2) K, Ds, Dsn, Ad, Mrk, Snt, Nm, priekalas (1) PnmR, Grž, Jnš, Kp; B, prykãlas (ž.) (2) 1. geležinis stovas kalamai geležiai pasidėti: Kalvis kala geležį, ant priekalo pasidėjęs J. Kalvis padėjo an priekalo geležį Aps. An… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 34puskūjokas — pùskūjokas sm. (1) mažas kūjis: Davė su pùskūjoku į plonumes Žeml …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 35rievėkaltis — sm. (1) NdŽ kūjis rievėms kalti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 36skaičiuotojas — skaičiuotojas, a smob. (1) Rtr, DŽ1; SkŽ40 kas skaičiuoja: Kaip kūjis buvo tobulesnis už kumštį, taip elektroninė skaičiavimo mašina yra tobulesnė už skaičiuotoją sp. Visų skaičiavimo prietaisų tikslas – palengvinti skaičiuotojui įvairius… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 37skaldytuvas — skaldytùvas sm. (2) DŽ; Ser skaldomasis prietaisas; didelis kūjis akmenims skaldyti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 38sprusti — sprùsti, spruñda, sprùdo KŽ 1. žr. sprūsti 1: Jau jau neatlaikau – spruñda buomas Dkš. Spruñda kūjis nuo koto Dkš. 2. žr. sprūsti 4: Anas sprùdo nuog vaisko Rod. Sprùdo kap žvirbliai nuo vanago Dkš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 39striubkis — 2 striùbkis, ė smob., adj. (2) NdŽ 1. kas striubas, trumpas: Tokią striùbkę šlebę apsivilkusi – tiktai ligi kelių Vdk. 2. Rs žr. striubis 2: Jų visa giminė tokie striùbkiai Trg. Koks šit y[ra] striùbkis [paršelis] End. ^ Striubkis ponaičiukas …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 40susmigti — susmìgti intr. NdŽ 1. daugeliui sulįsti gilyn: Tuojau pajutau, kad į mano kairę ranką tarsi adatos susmigo šimtai strėlių J.Balč. Į žuvies nugarą susminga aštrūs plieniniai žeberklo pirštai rš. | prk.: Lyg peiliai širdin susmigo negausios laiško …

  Dictionary of the Lithuanian Language