kūjis

 • 1kūjis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lengvosios atletikos metimo rungties įrankis – metalinis 11–13 cm (moterų kūjis – 9,5–11 cm) skersmens rutulys, 1,22 m plieniniu lynu sujungtas su trikampio formos rankena. Masė 7,265–7,285 kg… …

  Sporto terminų žodynas

 • 2kūjis — 1 kūjis sm. (1) 1. SD153, R, MŽ, K, Kv didelis, sunkus įrankis kam kalti, plakti, akmenims skaldyti: Petras vos pakėlė abiem rankom kūjį, kurį Stasys valdė tarytum paprastą plaktuką rš. Kūjis – akmenų skaldomas, kūjelis – dalgių kalamas J(Škn).… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 3kūjis — dkt. Riáušininkai poli̇̀cijos pareigūnùs púolė mosúodami kūjais ir bei̇̃sbolo lazdomi̇̀s …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 4kūjis — 2 kūjis sm. (1) žr. 1 kūjokas: 1. ppr. pl. Ar tu moki vaikščiot an kūjų? Pg. Tu nors sprando nenusisuk, kūjais bevaikščiodamas Vb. 2. SD123, Šmn …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 5Hammer — kūjis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lengvosios atletikos metimo rungties įrankis – metalinis 11–13 cm (moterų kūjis – 9,5–11 cm) skersmens rutulys, 1,22 m plieniniu lynu sujungtas su trikampio formos rankena. Masė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 6hammer — kūjis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lengvosios atletikos metimo rungties įrankis – metalinis 11–13 cm (moterų kūjis – 9,5–11 cm) skersmens rutulys, 1,22 m plieniniu lynu sujungtas su trikampio formos rankena. Masė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 7молот — kūjis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lengvosios atletikos metimo rungties įrankis – metalinis 11–13 cm (moterų kūjis – 9,5–11 cm) skersmens rutulys, 1,22 m plieniniu lynu sujungtas su trikampio formos rankena. Masė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 8Kuji — 久慈市 Kuji shi …

  Deutsch Wikipedia

 • 9Kuji (Iwate) — Kuji shi 久慈市 …

  Deutsch Wikipedia

 • 10girnakūjis — girnãkūjis sm. (1) Šts girnakalis, girnoms kalti kūjis …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11kalviakūjis — kalviãkūjis sm. (1) MitI227 kūjis, kuriuo kalvis kala geležį …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 12kijača — kìjača ž DEFINICIJA 1. batina koja ima na jednom kraju zadebljanje; ćula 2. štap s velikim dodanim proširenjem za tjeranje ribe (na rijeci) ETIMOLOGIJA prasl. *kyjь (stsl. kyi, rus. kij, češ. kyj), lit. kūjis: čekić …

  Hrvatski jezični portal

 • 13burliokūjis — ×burliõkūjis, ė adj. (1) burliokui, dručkiui būdingas: Jųdviejų veidai tviskėjo kai burliõkūjie Jrk115 …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 14ištekti — ištèkti intr. 1. būti pakankamo ilgio, dydžio kam pasiekti ar apimti: Kaip tik kartei išteñkant vežimą šieno numyniau J. Virvės iki tai vietai neišteko Vrb. A ta lenta ištèktų par tą balą? Jrb. Kasos apsuka viršugalvį tiek sykių, kiek ištenka… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15kalviškas — kalviškas, a adj. (1) [K]; SD109, M būdingas kalviui: Kūjis kalviškas J, GK1937,149. Priekalas kalviškas KzR. Kalvišką peilį nuo fabrično tuoj atskirsi Vj. Čia ne vien tik kalviškas darbas, papuola šiokių ir tokių Gs. Nuvertęs kelmą nuo urvo su… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 16kaporas — 3 kãporas sm. didelis medinis kūjis, kūlė: Nulūžo kãporo kotas Pls …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 17kniedėti — 2 kniedėti, ėja, ėjo žr. kniedyti: Kniedėjamas kūjis BŽ154 …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 18krakulis — 1 krakulis sm. Kos180(An), Gmž kūjis, plaktukas užlenktu galu: Pelėdos snapelis ar ne krakulėlis? NS1362 …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 19kukis — 2 kùkis sm. (2) [K], kūkis 1. J kūjis: Paimkit kukį, eisim akmenų skaldyt Ndz. Paimk kukį ir užkalk tą lotą tvarto Mrk. Už kavolio netekėsiu, kūkio kelti nemokėsiu (d.) Užg. Kukiù girnas kala Š. 2. Klvr, Pns medinis įrankis kalti, plūkti, kūlė …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 20kūgis — 2 kūgis sm. (1) 1. K, J, Erž, Skr žr. 1 kūjis: Vilkas padeda liežuvį ant priekalo, kalvis su kūgiu bumt takšt, bumt takšt paplonino vilkui liežuvį BsPIII67. Su tuom kūgiu jis turi aną štupselį įmušt Sch199. Davė į kaktą su kūgiu Šk. Cvankt kai su …

  Dictionary of the Lithuanian Language