itilize

 • 1 Itilize — Pran yon bagay an shaj epi kontwole. Pran avantaj sou yon bagay, yon moun …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 2 Andòmi — Itilize yon mwayen pou fòse yon èt vivan dòmi. Doktè itilize anestezi anpil pou andòmi malad nan sal operasyon. Majisyen fè moun dòmi san yo pa toushe moun nan …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 3 Aplike — Itilize yon bagay jan li te fèt pou itilize. Sib yon metòd pou fè yon bagay …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 4 Janbe — Itilize janb pou soti sou yon bò yon bagay, yon moun pou travèse ale sou lòt bò bagay la, moun nan. Yon ekspresyon moun itilize pou esplike kijan yo travèse yon bagay …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 5 Rezone — Itilize entelijan, men pa itilize sansiblite pou prandesizyon. Praktike prensip matematik yo pou rive jwenn yonn ou byen plizyè rezilta …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 6 Abi — Itilize pouvwa, fòs sou yon lòt ki pa gen defans. Move aksyon yon patwon sou anplwaye li …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 7 Apwoshe — Itilize tout mwayen ki egziste pou vini pi pre yon moun, yon bagay. Shashe zanmitay nan men yon moun. Kòmanse file yon fi …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 8 Devine — Itilize konesans pèsonèl pou jwenn repons yon kesyon, solisyon yon pwoblèm, e latriye san konnen si se li vrè repons la, vrè solisyon an davans. Lè yon moun fini devine, li bezwen yon konfimasyon pou konnen si repons la bon …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 9 Kwit — Itilize shalè, dife pou shofe yon bagay pou moun manje pou jis li vini mou. Tranpe yon bagay pou moun manje nan dlo sho pou jis li vini mou …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 10 Lwe — Itilize sa yon lòt moun posede epi peye moun nan pou itilizasyon bagay la …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 11 Pentire — Itilize yon penso, woulo pou pase penti sou fas yon bagay, yon mi, yon tablo, yon desen …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 12 Poste — Itilize Lapòs pou voye yon lèt ou byen kèk lòt bagay yon kote. Mete yon siy yon kote pou moun wè li …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 13 Pran — Itilize fòs pou retire yon bagay nan men yon moun ki te posede. Akepte resevwa yon bagay nan men yon lòt moun …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 14 Telefone — Itilize yon aparèy telefòn pou kominike avèk yon moun nan yon lòt kay, yon lòt peyi. Fè nimewo telefòn yon moun pou kominike avèk li …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 15 Òdinatè — Yon mashin, entelijan anpil, ki fè yon revolisyon nan fason moun kominike avèk lòt moun, avèk lòt mashin e konsève tèks yo ekri. Gen anpil diferans nan òdinatè, men se de diferans ki pi enpòtan: Sèvitè avèk Pèsonèl. Malgre diferans sa yo, tout… …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 16 Lèt — Yonn nan shak inite ki fòme alfabèt yon lang. Senbòl ekriven itilize pou ekri tèks. Yon mwayen moun itilize pou kominike sou papye san yo pa rankontre. Yon likid blan ki soti nan tete kèk femèl bèt e tout moun ki nouris. Lèt elektwonik, Yon… …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 17 Rakèt — De plant nan peyi Ayiti: yonn gen yon fòm varye avèk pikan e yon likid blan andedan li. Likid sa a se yon pwazon. Ayisyen itilize rakèt sa pou fè lantouray. Lòt rakèt la gen yon fòm oval avèk ti pikan fèb nan tout kò li. Ayisyen itilize plant sa… …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 18 Televizyon — Yon ti aparèy moun gen andedan kay ki bay son ansanm avèk imaj; konsa moun kapab wè moun sou ekran ti aparèy la. Yon gwo aparèy ki voye imaj avèk son nan yon ti aparèy; konsa moun ki ap travay kote gwo aparèy sa yo ye a kapab voye nenpòt imaj… …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 19 Zoranj — Yon grenn yon pye bwa donnen e grenn sa tou won, li gen plizyè transh, nannan avèk ji. Gen anpil varyete zoranj, men de pi gran kategori yo se zoranj si avèk zoranj dous. Zoranj Dous, Yon zoranj ki dous e moun itilize li pou fè ji ou byen pou… …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl

 • 20 Zouti — Bagay moun itilize pou ede li fè yon travay. Gen kèk travay moun pa kapab fè san zouti paske zouti a nesesè. Yonn nan liy sèvis yon pwogramè itilize pou li mete tout kòmand ki sanble avèk zouti moun ki ap itilize pwogram nan bezwen pou yo fè… …

  Definisyon 2500 mo Kreyòl