firing position

 • 1 firing position — ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Parengtas užimti arba artilerijos būrių užimtas vietovės rajonas. Ugnies pozicijoje įrengiamos aikštelės (apkasai) pabūklams, šaudmenų priedangos, ugnies valdymo punktas, pabūklų skyrių… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 2 firing position area — ugnies pozicijų rajonas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vietovės rajonas, kuriame išdėstomos artilerijos vieneto ↑ugnies pozicijos. Artilerijos diviziono (bataliono) ugnies pozicijų rajone kiekvienai baterijai rengiamos dvi trys ugnies… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 3 firing position area reconnaissance — ugnies pozicijų rajono žvalgyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerinės žvalgybos veiksmai renkant ugnies pozicijas ir privažiavimo kelius; sudedamoji artilerinės žvalgybos dalis. Priklausomai nuo aplinkybių ugnies pozicijų rajonus žvalgo …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 4 direct firing position — atviroji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje pabūklai nepaslėpti nuo priešo stebėjimo. Ppr. iš atvirosios ugnies pozicijos šaudoma tiesioginiu taikymu. atitikmenys: angl. direct firing position; open …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 5 open firing position — atviroji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje pabūklai nepaslėpti nuo priešo stebėjimo. Ppr. iš atvirosios ugnies pozicijos šaudoma tiesioginiu taikymu. atitikmenys: angl. direct firing position; open …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 6 emergency firing position — laikinoji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, kurioje atliekami laikino pobūdžio ugnies uždaviniai. atitikmenys: angl. emergency firing position; preliminary firing position rus. временная огневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 7 preliminary firing position — laikinoji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, kurioje atliekami laikino pobūdžio ugnies uždaviniai. atitikmenys: angl. emergency firing position; preliminary firing position rus. временная огневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 8 alternate firing position — atsarginė ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, kuri naudojama manevrui ir kai šaudymas iš pagrindinės ugnies pozicijos neįmanomas. atitikmenys: angl. alternate firing position rus. запасная огневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 9 auxiliary firing position — pagalbinė ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, iš kurios baterija atlieka kovos užduotis, kai jų atlikti iš pagrindinės ugnies pozicijos neįmanoma arba netikslinga. Pagalbinė ugnies pozicija gali būti: atsarginė ir …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 10 battery firing position centre — baterijos ugnies pozicijos centras statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinio pabūklo (minosvaidžio) stovėjimo vieta, kurios koordinatės laikomos baterijos koordinatėmis ir naudojamos apskaičiuojant šaudymo nuostatas. atitikmenys: angl.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 11 dummy firing position — klaidinamoji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija priešui klaidinti. atitikmenys: angl. dummy firing position rus. ложная огневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 12 gun weight in firing position — pabūklo kovinė masė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Parengto šaudyti pabūklo masė. atitikmenys: angl. gun weight in firing position rus. масса орудия в боевом положении …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 13 indirect firing position — uždaroji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje šaudantys pabūklai paslėpti nuo priešo stebėjimo. atitikmenys: angl. indirect firing position rus. закрытая огневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 14 primary firing position — pagrindinė ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, iš kurios baterija atlieka visas kovos užduotis. atitikmenys: angl. primary firing position rus. oсновная oгневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 15 semi-covered firing position — pusiau uždara ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje pabūklai paslėpti nuo priešo stebėjimo tol, kol pradeda šaudyti. atitikmenys: angl. semi covered firing position rus. полузакрытая огневая позиция …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 16 surveyed firing position — susietoji ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, kurios koordinatės ir aukštis yra žinomi, o pabūklai ir prietaisai orientuoti pagrindine kryptimi (žinomi orientacinių krypčių arba orientyrų direkciniai kampai).… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 17 Firing — refers to a decision made by an employer to terminate employment. Though such a decision can be made by an employer for a variety of reasons, ranging from an economic downturn to performance related problems on the part of the employee, being… …

  Wikipedia

 • 18 firing line — firing lines also firing line 1) N COUNT: usu the N in sing, usu prep N If you are in the firing line in a conflict, you are in a position where someone is aiming their gun at you. Any hostages in the firing line would have been sacrificed... He… …

  English dictionary

 • 19 firing line — n (be) in the firing line to be in a position or situation in which you can be attacked or blamed for something, often unfairly …

  Dictionary of contemporary English

 • 20 firing line — ► NOUN 1) the front line of troops in a battle. 2) a position where one is subject to criticism or blame …

  English terms dictionary