daqqa

 • 1daqqa — I (Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Oğuz, Şəki, Şəmkir, Tovuz) 1. neft, mazut və suqabı (Kürdəmir, Qazax, Şəmkir, Tovuz). – Kimdə mazıt qoymağa daqqa var? (Qazax); – Get daqqamızı nöyütnən doldur gə (Tovuz); – Daqqada mal qarıya su verillər… …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 2daqqa — is. məh. 1. Dəridən tikilmiş hündür papaq. Şiraslan . . daqqa divan papağını başına qoydu, üfürülüb evdən çıxdı. S. R.. 2. Taxıl və b. səpələnən şeyləri ölçmək üçün dəmirdən qayrılmış dəyirmi qab. Daqqa ilə buğda ölçmək. // İçində taxıl və s.… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 3Qâlat daqqa — (Arabisch: قلات دقة), Gâlat dagga oder auch tunesisches Fünfwürz ist eine Gewürzmischung aus Tunesien. Sie wird aber auch in anderen Nordafrikanischen Ländern verwendet, vor allen aber in Marokko. Man verwendet es hauptsächlich zum schärfen von… …

  Deutsch Wikipedia

 • 4Qâlat Daqqa — is a Tunisian five spice blend. It is made of cloves, nutmeg, cinnamon, peppercorn and grains of paradise …

  Wikipedia

 • 5Chervil — Garden Chervil Scientific classification Kingdom: Plantae (unranked) …

  Wikipedia

 • 6Chives — This article is about the plant Chives. For other uses, see Chives (disambiguation). Chives Scientific classification …

  Wikipedia

 • 7Cumin — Geerah redirects here. For a unit of measurement, see girah. Not to be confused with curcumin. For Irish saints of this name, see Cumméne. Cumin Scientific classification …

  Wikipedia

 • 8Celery — Scientific classification Kingdom: Plantae (unranked) …

  Wikipedia

 • 9Dill — This article is about the herb. For other uses, see Dill (disambiguation). Dill Scientific classification Kingdom: Plantae …

  Wikipedia

 • 10Five-spice powder — This article is about Chinese five spice mixture. For Bengali five spice mixture, see Panch phoron. Five spice powder Chinese …

  Wikipedia