charyzmatyczny uzdrowiciel

 • 1charyzmatyczny — charyzmatycznyni «związany z charyzmatem; obdarzony jakimś charyzmatem» Charyzmatyczny charakter, charyzmatyczne właściwości czegoś …

  Słownik języka polskiego

 • 2uzdrowiciel — m I, DB. a; lm M. e, DB. i «osoba posiadająca moc, umiejętność uzdrawiania, stosująca metody nie praktykowane przez oficjalną medycynę; ten, kto uzdrowił kogoś» Kiedy zawodzi medycyna oficjalna, chory szuka pomocy u uzdrowiciela. przen.… …

  Słownik języka polskiego

 • 3charyzmatyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, charyzmatycznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do charyzmatu; mający charyzmat; obdarzony, naznaczony charyzmatem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kongres charyzmatyczny. Ruch charyzmatyczny. Odnowa, modlitwa… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 4uzdrowiciel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. i {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} człowiek obdarzony mocą uzdrawiania, uzdrawiający innych (zwłaszcza metodami nieuznawanymi w medycynie) : {{/stl 7}}{{stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 5uzdrowicielski — uzdrowicielskiscy przym. od uzdrowiciel Uzdrowicielskie zdolności, praktyki. przen. Uzdrowicielski program gospodarczy …

  Słownik języka polskiego

 • 6healer — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. hiler] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. healererze; lm M. healererzy {{/stl 8}}{{stl 7}} uzdrowiciel : {{/stl 7}}{{stl 10}}Współcześni uzdrowiciele, nazywani też healerami, z łatwością mogą określić nasze cechy… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 7mąż opatrznościowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} charyzmatyczny przywódca, który jest postrzegany jako osoba mogąca zapewnić bezpieczeństwo jakiejś zbiorowości; zbawca, wybawiciel : {{/stl 7}}{{stl 10}}Piłsudski był mężem opatrznościowym narodu polskiego. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 8prorok — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. prorokocy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba przepowiadająca przyszłe wypadki, charyzmatyczny przywódca religijny, wierzący w swoje posłannictwo od Boga (bóstwa), głoszący nadejście katastrof, klęsk, kary bożej,… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 9uzdrowicielski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. uzdrowiciel w zn. 1.: Uzdrowicielska moc. Uzdrowicielskie własności wody.; w zn. 2.: Uzdrowicielskie poczynania rządu. {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień