cezb

 • 1 cezb — (A.) [ بﺬﺝ ] kendine çekme. ♦ cezb edilmek kendine çekilmek. ♦ cezb etmek kendine çekmek …

  Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • 2 CEZB — Kendine doğru çekme. * İçme …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 3 İCTİZAB — (Cezb. den) Çekip uzatma. * Etrafına toplanma …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 4 CEBZ — Çekmek, cezb …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 5 CERR — Kendine doğru çekmek. Çekmek. Cezb. * Para almak. * Uçurum. * Kale hendeği …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 6 FÜSUNKÂR — f. Büyüleyici. Cezb ve celbedici. Hayranlık verici …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 7 HALK-I EZDAD — Birbirine zıd halleri bir şeyde yaratmak. Meselâ: Bir zerrede hem def edici hem de cezb edici (çekici) kuvvetin bulunmasını yaratmak …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 8 MÜDHİŞ — (Müthiş) Dehşet veren, korkutan.(...Arkadaş! O Zât ı mürşid nev i beşeri korkutmak için pek müdhiş hakikatlerden bahsediyor ve insanları tebşir için kalbleri cezb ve akılları celb eden mes elelerden haber veriyor. M.N …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 9 SIRAT-I MÜSTAKİM — En doğru yol, İslâmiyet yolu. Hak yolu. Allah ın râzı olduğu en doğru yol. Peygamberlerin, evliya ve sâlihlerin, sıddıkinlerin gittikleri meslek.(Sırat ı müstakim, şecâat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasından hasıl olan adl ve adâlete… …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • 10 ÂLEM-İ BERZAH — Berzah âlemi. Kabir âlemi. (Bak: Kabr)(Âlem i ziyâ, âlem i hararet, âlem i hava, âlem i kehriba, âlem i elektrik, âlem i cezb, âlem i esir, âlem i misal, âlem i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de,… …

  Yeni Lügat Türkçe Sözlük