budyneczek

  • 1 budyneczek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. budyneczekczku, {{/stl 8}}{{stl 7}}zdr. od rz. budynek: Lichy, niepozorny budyneczek. Niski, zgrabny budyneczek prowincjonalnego dworca. {{/stl 7}} …

    Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • 2 budyneczek — m III, D. budyneczekczku, N. budyneczekczkiem; lm M. budyneczekczki zdr. od budynek Drewniany, murowany budyneczek. Budyneczek w ogródku …

    Słownik języka polskiego