buduje

 • 1budować — ndk IV, budowaćduję, budowaćdujesz, budowaćduj, budowaćował, budowaćowany 1. «wznosić budowlę, jej części lub zespoły» Budować dom, drogę, kanał, komin fabryczny, osiedle mieszkaniowe. Budować z cegły, z prefabrykatów. ◊ Budować na czymś «opierać …

  Słownik języka polskiego

 • 2Stefan Themerson — was a Polish, later British poet, novelist, film maker, composer and philosopher.Early lifeStefan Themerson was born in Płock in what was then the Russian Empire on 25 January 1910 and died in London on 6 September 1988.His father, Mieczysław… …

  Wikipedia

 • 3Stefan Themerson — (* 25. Oktober 1910 in Płock [pwɔtsk]; † 6. September 1988 in London) war ein polnischer, später britischer Dichter, Romancier, Filmemacher, Komponist, Verleger und Philosoph. Leben Stefan Themerson wurde in Płock im damaligen Russischen Reich am …

  Deutsch Wikipedia

 • 4Themerson — Stefan Themerson (* 25. Oktober 1910 in Płock [pwɔtsk]; † 6. September 1988 in London) war ein polnischer, später britischer Dichter, Romancier, Filmemacher, Komponist, Verleger und Philosoph. Inhaltsverzeichnis 1 Leben …

  Deutsch Wikipedia

 • 5Islam in Polen, Litauen und Weißrussland — Moschee in Danzig Königreich Halytsch als Vasall der Golden …

  Deutsch Wikipedia

 • 6Oknoplast — Création 1994 Fondateurs Adam Placek Forme juridique SARL Siège s …

  Wikipédia en Français

 • 7oczko — Być (czyimś) oczkiem w głowie «być przez kogoś faworyzowanym, być czyimś ulubieńcem, przedmiotem czyjejś troski, czyichś zabiegów i starań»: (...) od urodzenia uśmiechnięta, miła i wesoła była oczkiem w głowie swych rodziców. PP 41/1938. Oczkiem… …

  Słownik frazeologiczny

 • 8przepaść — I. 1. Balansować na skraju, na krawędzi przepaści «znajdować się, zwykle z własnej winy, w sytuacji krytycznej, bardzo ryzykownej, bardzo ryzykować»: Hitleryzm buduje swą potęgę na ofiarach (...) jest to (...) balansowanie na krawędzi przepaści,… …

  Słownik frazeologiczny

 • 9sztanca — Coś jak spod sztancy «o rzeczach identycznych, pozbawionych oryginalności»: (...) na całym świecie buduje się identyczne, takie jak spod sztancy, budynki, McDonald, stacje benzynowe, supermarkety, biurowce. PR roz tel 1998 …

  Słownik frazeologiczny

 • 10bóbr — m IV, DB. bobra, Ms. bobrze; lm M. bobry 1. «Castor fiber, gryzoń z rodziny bobrowatych, o ogonie i tylnych kończynach przystosowanych do pływania, zamieszkuje zalesione pobrzeża wód Europy i płn. Azji; żyje rodzinami; buduje nawodne domki… …

  Słownik języka polskiego

 • 11garncarz — m II, DB. a; lm M. e, D. y 1. lm B.=D. «rzemieślnik wyrabiający naczynia z gliny, trudniący się garncarstwem» 2. lm B.=M. «Furnaris rufus, ptak z rzędu wróblowatych, średniej wielkości, ubarwiony szarobrunatno, żywi się głównie owadami, buduje z… …

  Słownik języka polskiego

 • 12gmina — ż IV, CMs. gminanie; lm D. gmin 1. «podstawowa jednostka podziału administracyjnego kraju (dawniej na terenach wiejskich); mieszkańcy w obrębie tej jednostki» Gmina wiejska. Wójt gminy Dywity. Naczelnik gminy. Cała gmina buduje drogę. 2. «urząd… …

  Słownik języka polskiego

 • 13gniazdówka — ż III, CMs. gniazdówkawce; lm D. gniazdówkawek zool. «Lima, małż morski z rzędu Anisomyaria, o żeberkowanych, białawych muszlach, porusza się na zasadzie odrzutu, wyciskając wodę przez szczeliny pomiędzy połówkami muszli, buduje z kamyków i… …

  Słownik języka polskiego

 • 14heling — m III, D. u a. a, N. helinggiem; lm M. i techn. «urządzenie, na którym się buduje małe statki, zwłaszcza jachty żaglowe, zespoły szybowców, samolotów itp.» ‹niem.› …

  Słownik języka polskiego

 • 15łozówka — ż III, CMs. łozówkawce; lm D. łozówkawek zool. «Acrocephalus palustris, niewielki ptak z rodziny pokrzewek, o upierzeniu oliwkowoszarym od spodu jaśniejszym, naśladujący często głosy innych ptaków; gniazda buduje na łodygach roślin lub na… …

  Słownik języka polskiego

 • 16niezgoda — ż IV, CMs. niezgodaodzie, blm «brak zgody, harmonii między kimś a kimś; konfliktowe sytuacje, spory, waśnie» Niezgoda sąsiadów. Niezgoda między rodzicami a dziećmi. Niezgoda w rodzinie. Siać niezgodę. Być, żyć z kimś w niezgodzie. ◊ Kość, jabłko… …

  Słownik języka polskiego

 • 17osa — ż IV, CMs. osie; lm D. os 1. «Vespa, owad błonkoskrzydły z rodziny o tej samej nazwie, charakteryzujący się czarnym ubarwieniem w żółte paski; buduje gniazda z przeżutego drewna zmieszanego ze śliną» ◊ Cienka (w pasie, w talii) jak osa «o… …

  Słownik języka polskiego

 • 18prototypownia — ż I, DCMs. prototypowniani; lm D. prototypowniani «dział danego zakładu, pomieszczenie, w którym buduje się prototypy maszyn, urządzeń» Prototypownia fabryki, huty …

  Słownik języka polskiego

 • 19remiz — m IV, DB. a, Ms. remizzie; lm M. y zool. «Remiz pendulinus, ptak z rodziny sikor, o popielato rdzawym upierzeniu; owadożerny, buduje wiszące workowate gniazda, zwykle w zaroślach nad brzegiem rzek i jezior; zamieszkuje południową i środkową… …

  Słownik języka polskiego

 • 20rujnować — ndk IV, rujnowaćnuję, rujnowaćnujesz, rujnowaćnuj, rujnowaćował, rujnowaćowany 1. «doprowadzać do ruiny, zniszczenia, upadku, krachu finansowego; burzyć, niszczyć» Powódź rujnowała wsie. Życie nad stan rujnowało majątek. □ Zgoda buduje, niezgoda… …

  Słownik języka polskiego