brzina bušenja u jedinici vremena

 • 1brzìna — brzìn|a ž 〈G mn brzínā〉 1. {{001f}}svojstvo onoga što je brzo; brzost, opr. sporost 2. {{001f}}fiz. količina prijeđenog puta u jedinici vremena 3. {{001f}}odnos između brzine vrtnje osovine motora i brzine okretanja kotača [ubaciti u ∼u;… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 2brzina — brzìna ž <G mn brzínā> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je brzo; brzost, opr. sporost 2. fiz. količina prijeđenog puta u jedinici vremena 3. odnos između brzine vrtnje osovine motora i brzine okretanja kotača [ubaciti u brzinu; mijenjati… …

  Hrvatski jezični portal

 • 3akcelerácija — akcelerácij|a ž 1. {{001f}}ubrzanje [dobiti ∼u] 2. {{001f}}fiz. promjena brzine u jedinici vremena (simbol a) (kako je to vektorska veličina, jer ima smjer, do nje dolazi kod svake promjene smjera gibanja čestice, kod kružnog gibanja apsolutna… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 4bitovni — bȉtovnī (bȉtnī) prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bit, odnosno količinu bitova [24 bitovna grafika; 16 bitovni zvučni zapis] SINTAGMA bitovna brzina prijenosa inform. brzina prijenosa binarnih znamenki u računalnom sustavu; bitovna grafika… …

  Hrvatski jezični portal

 • 5akceleracija — akcelerácija ž DEFINICIJA 1. ubrzanje [dobiti akceleraciju] 2. fiz. promjena brzine u jedinici vremena (simbol a) (kako je to vektorska veličina, jer ima smjer, do nje dolazi kod svake promjene smjera gibanja čestice, kod kružnog gibanja… …

  Hrvatski jezični portal

 • 6decelerácija — ž fiz. smanjivanje brzine gibanja u jedinici vremena; usporavanje, opr. akceleracija (2) ✧ {{001f}}lat …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7intenzìtēt — m 〈G intenzitéta〉 1. {{001f}}snaga, jakost, žestina 2. {{001f}}fiz. stupanj jačine fizikalnog djelovanja; veličina neke sile ili energije po jedinici površine naboja ili mase 3. {{001f}}fiz. mjera prijenosa energije u jedinici vremena kroz… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8iradijácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}isijavanje, žarenje, obasjavanje b. {{001f}}fiz. omjer toka zračenja i veličine ozračene površine; ozračenje 2. {{001f}}meteor. uobičajeni naziv za ozračenje neke površine energijom prenesenom u jedinici vremena; mjeri se… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9prírodan — prírod|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na prirodu, koji je nastao kao dio prirode [∼na bogatstva; ∼ne rezerve] 2. {{001f}}koji je uvjetovan prirodnim zakonima [∼na smrt] 3. {{001f}}koji je dobiven naravnim putem [∼no vlakno], opr.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 10tôk — tôk1 m 〈N mn tókovi〉 1. {{001f}}oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito 2. {{001f}}fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 11usporénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}usporiti{{/ref}} 2. {{001f}}fiz. smanjenje brzine gibanja (u jedinici vremena), opr. ubrzanje …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 12solarni — sòlārnī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi, koji pripada ili koji se izvodi pomoću Sunca [solarna svjetlost] 2. koji radi ili se koristi snagom Sunčeve energije [solarna baterija] 3. koji se određuje ili mjeri u odnosu na Sunce [solarna godina];… …

  Hrvatski jezični portal

 • 13prirodan — prírodan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na prirodu, koji je nastao kao dio prirode [prirodna bogatstva; prirodne rezerve] 2. koji je uvjetovan prirodnim zakonima [prirodna smrt] 3. koji je dobiven naravnim putem [prirodno… …

  Hrvatski jezični portal

 • 14usporenje — usporénje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. usporiti 2. fiz. smanjenje brzine gibanja (u jedinici vremena); deceleracija, opr. ubrzanje ETIMOLOGIJA vidi usporiti …

  Hrvatski jezični portal

 • 15tok — tȏk1 m <N mn tókovi> DEFINICIJA 1. oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito 2. fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu… …

  Hrvatski jezični portal

 • 16iradijacija — iradijácija ž DEFINICIJA 1. a. isijavanje, žarenje, obasjavanje b. fiz. omjer toka zračenja i veličine ozračene površine; ozračenje 2. meteor. uobičajeni naziv za ozračenje neke površine energijom prenesenom u jedinici vremena; mjeri se u Wm 2… …

  Hrvatski jezični portal

 • 17intenzitet — intenzìtēt m <G intenzitéta> DEFINICIJA 1. snaga, jakost, žestina 2. fiz. a. stupanj jačine fizikalnog djelovanja; veličina neke sile ili energije po jedinici površine naboja ili mase b. mjera prijenosa energije u jedinici vremena kroz… …

  Hrvatski jezični portal

 • 18Хостел «Club Hotel Vremena Goda» — (Москва,Россия) Категория отеля: Адрес: Пятницкое Шоссе 9, Москва …

  Каталог отелей

 • 19brzína — e ž (í) 1. v časovni enoti opravljena pot; hitrost: povečati, zmanjšati brzino; vlak drvi z veliko brzino; pri 80 kilometrih brzine 2. žarg., avt. možnost za spremembo razmerja med številom vrtljajev gnane in gonilne gredi menjalnika pri motornem …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 20Avala film — Création 1945 Siège social   …

  Wikipédia en Français