bogobojny

 • 1bogobojny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bogobojnyni, bogobojnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} postępujący zgodnie z nakazami religii, żyjący zgodnie z uznawanymi normami moralnymi; pobożny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pochodzić z bogobojnej rodziny. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2bogobojny — bogobojnyni, bogobojnyniejszy książk. «żyjący zgodnie z przepisami wyznawanej religii, zgodny z tymi przepisami; pobożny, religijny» …

  Słownik języka polskiego

 • 3skaza — Ktoś bez skazy i zmazy «o kimś bardzo uczciwym, niewinnym»: Bogobojny i cnotliwy Eyck, rycerz bez skazy i zmazy, we własnej osobie. A. Sapkowski, Miecz …

  Słownik frazeologiczny

 • 4bogobojnie — bogobojnieej książk. przysłów. od bogobojny …

  Słownik języka polskiego

 • 5bogobojność — ż V, DCMs. bogobojnośćści, blm książk. rzecz. od bogobojny Odznaczać się bogobojnością …

  Słownik języka polskiego

 • 6świątobliwy — świątobliwywi, świątobliwywszy «odznaczający się religijnością, pobożnością; bogobojny» Świątobliwy człowiek. Świątobliwe życie. Świątobliwi mnisi …

  Słownik języka polskiego

 • 7zbożny — zbożnyni przestarz. dziś podn. «zacny, bogobojny, skupiony» Zbożny cel. Zbożne myśli. Słuchać czegoś w zbożnym skupieniu …

  Słownik języka polskiego

 • 8bogobojnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., bogobojnieej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bogobojny: żyć bogobojnie. {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 9bogobojność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bogobojnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bogobojny. {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 10świątobliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, świątobliwywi {{/stl 8}}{{stl 7}} wyróżniający się szczególną pobożnością, religijnością; bliski świętości; cnotliwy, bogobojny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Świątobliwy starzec. Świątobliwe życie. {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień