bijéda

 • 1 bijeda — bijéda ž DEFINICIJA 1. veliko siromaštvo, krajnje siromaštvo, sirotinja, potpuna neimaština [živjeti u dubokoj bijedi živjeti u siromaštvu] 2. duhovno siromaštvo, ništavilo 3. moralna niskost, nečasnost, mizeran karakter [pokazati se u svoj… …

  Hrvatski jezični portal

 • 2 bijéda — bijéd|a ž 1. {{001f}}veliko siromaštvo, krajnje siromaštvo, sirotinja, potpuna neimaština [živjeti u dubokoj ∼i živjeti u siromaštvu] 2. {{001f}}duhovno siromaštvo, ništavilo 3. {{001f}}moralna niskost, nečasnost, mizeran karakter [pokazati se u… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 3 bosòtinja — ž 1. {{001f}}stanje onoga koji je bos 2. {{001f}}pren. siromaštvo, bijeda [golotinja i ∼] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 4 bèsolica — ž 1. {{001f}}arh. oskudica soli (nekada u ruralnoj unutrašnjosti prijeko potrebna radi usoljavanja hrane) 2. {{001f}}ekspr. bijeda, siromaštvo (u kojem se nema ni za sol) …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 5 bòkčija — ž reg. 1. {{001f}}ukupnost bogaca, bokci zajedno 2. {{001f}}svojstvo onoga što čini bokca; bijeda, siromaštvo, velika neimaština …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 6 fukàrluk — (fukaràluk) m 〈N mn uci〉 reg. ekspr. bijeda, siromaština, krajnja oskudica, gola nevolja, ljuta sirotinja, opr. bonluk …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7 golòtinja — golòtinj|a ž 1. {{001f}}razg. stanje potpuno neodjevena tijela; nagost 2. {{001f}}oskudnost, siromaštvo prirode, bijeda, neimaština, velika oskudica ⃞ {{001f}}pokazati se u svoj svojoj ∼i morati pokazati duhovnu bijedu, neznanje itd …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8 gùzičār — m (gùzičārka ž) pejor. onaj koji nema karaktera; mali čovjek, sitna duša, bijeda …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9 jȁd — m 1. {{001f}}osjećaj duševne boli, patnje 2. {{001f}}nevolja, bijeda, nesreća; jadnoća, jadnost [»Pišući ∼, bio joj je i pisac jadnik.« S. S. Kranjčević] ∆ {{001f}}ljubavni ∼i pejor. iron. nesretna ljubav, ljubavna bol ⃞ {{001f}}∼i ga ubili! 1.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 10 kukávelj — 1. {{001f}}m, {{c=1}}v. {{ref}}kȕkavac1{{/ref}} 2. {{001f}}ž knjiš. bijeda, siromaštvo, skučenost [velika ∼; živjeti u ∼i] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 11 kukávština — ž 1. {{001f}}osobina kukavice (2); kukavištvo, kukavičluk, plašljivost, strašljivost 2. {{001f}}bijedno stanje, bijeda, siromaštvo, kukavelj; kukavnost …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 12 mìzērija — ž 1. {{001f}}stanje krajnjeg siromaštva; bijeda, uboštvo 2. {{001f}}bijedan karakter; ništarija, nesreća, jad [ti si obična ∼] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 13 neimáština — ž nemanje, siromaštvo; bijeda, nemaština, neimanje …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 14 nèvolja — nèvolj|a ž 1. {{001f}}zlo, nesreća, bijeda 2. {{001f}}nužda, potreba 3. {{001f}}pejor. onaj koji je bijedan; jadnik, siromašak, nesretnik ⃞ {{001f}}∼a gola najbolja škola posl. u nuždi se najbolje uči i najlakše se čovjek nauči snalaziti; u ∼i u… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 15 nı̏šta — 〈G nı̏čega/nı̏čeg〉 1. {{001f}}zam. odrična imenička, nijedan predmet, stvar, pojava ili događaj 2. {{001f}}pril. nikako, nimalo 3. {{001f}}sr ono što nema vrijednosti ili značenja [jedno veliko ∼] 4. {{001f}}(s N) razg. (u dijaloškoj situaciji… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 16 pauperìzam — m 〈G zma〉 siromaštvo; bijeda, oskudica, ubogarstvo …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 17 posvùdašnjī — posvùdašnj|ī prid. koji je kao pojava općenit i vrlo raširen, kojega ima posvuda, koji zahvaća veliki broj ljudi ondje gdje žive [∼e siromaštvo; ∼a bijeda] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 18 pȍtreba — pȍtreb|a ž 1. {{001f}}ono što je potrebno [moja je prijeka ∼a stan]; želja, zahtjev 2. {{001f}}okolnosti koje traže neko djelovanje [nema ∼e da se pretjerano brinete; postoji ∼a za organiziranjem; nema ∼e nije potrebno; po ∼i službe služba… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 19 pèčāl — m ekspr. jez. knjiž. 1. {{001f}}tuga, snuždenost, sjetno raspoloženje 2. {{001f}}nevolja, jad, bijeda …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 20 pòsvemašnjī — pòsvemašnj|ī prid. koji je jako izražen u svojstvima i općenito proširen među ljudima ili na većem području [∼e siromaštvo; ∼a bijeda] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika