bierny opór

 • 1 bierny opór — {{/stl 13}}{{stl 7}} przeciwstawianie się, sprzeciw, opór wyrażający się w odmowie uczestniczenia w czymś, wykonania czegoś {{/stl 7}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 2 opór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. oporu, Mc. oporze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieuleganie, niepoddawanie się, przeciwstawianie się jakiejś sile; oporność, odporność na jakieś działanie; wytrzymałość :… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 3 bierny — opór zob. opór 1 …

  Słownik frazeologiczny

 • 4 bierny — biernyni, biernyniejszy 1. «nie wykazujący inicjatywy, obojętny, nie zaangażowany» Mieć bierną naturę. Zajmować bierną postawę wobec życia. Być biernym narzędziem w czyichś rękach. ∆ Bierny opór «opór polegający na odmowie działania, współpracy,… …

  Słownik języka polskiego

 • 5 opór — 1. Bierny opór «opór polegający na braku współpracy, na nieuczestniczeniu w czymś na znak niezgody na coś i na niestosowaniu środków przemocy»: Przez długie miesiące unikał uczestnictwa w zbrojnych akcjach, odpowiadając na rozkazy biernym oporem …

  Słownik frazeologiczny

 • 6 bojkot — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. bojkotocie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} protest wobec kogoś, czegoś wyrażany przez odmowę uczestniczenia w czymś; bierny opór : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bojkot towarów zagranicznych. Wezwać do bojkotu zarządzeń… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 7 bojkotować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, bojkotowaćtuję, bojkotowaćtuje, bojkotowaćany {{/stl 8}}– zbojkotować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażać protest wobec kogoś, czegoś przez odmowę uczestniczenia w czymś, bierny opór : {{/stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 8 zacięty — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. zaciąć (p.) zacięty zaciętyęci, zaciętytszy w użyciu przym. «nieustępliwy, zawzięty w czymś, uparty, zaciekły, zajadły; będący wyrazem, objawem tych cech» Zacięty przeciwnik, wróg. Zacięty bój, opór. Zacięta… …

  Słownik języka polskiego

 • 9 indukcyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący indukcji w rozumowaniu, wnioskowaniu; oparty na indukcji logicznej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozumowanie, wnioskowanie indukcyjne. {{/stl… …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień