bevilge

  • 1bevilge — be|vil|ge (el. bevillige) vb., r, de, t (give nogen noget som de har søgt om); bevilge penge til et projekt; bevilge hjælp …

    Dansk ordbog

  • 2Oktrojere — Bevilge …

    Danske encyklopædi

  • 3bevillige — be|vil|li|ge (el. bevilge) vb., r, de, t (give nogen noget som de har søgt om); bevillige penge til et projekt; bevillige hjælp …

    Dansk ordbog