banuti

 • 1 banuti — bànuti (Ø, u što, komu) svrš. <prez. bȁnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. bànuo> DEFINICIJA naglo, iznenada doći, najednom iskrsnuti [banuo je na vrata]; nahrupiti ETIMOLOGIJA tur. basmak: udariti, nastupiti, pojaviti se …

  Hrvatski jezični portal

 • 2 bànuti — bànu|ti (∅, u što, komu) svrš. 〈prez. bȁnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. bànuo〉 naglo, iznenada doći, najednom iskrsnuti; nahrupiti [∼o je na vrata] ✧ {{001f}}tur …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 3 bănuţ — BĂNÚŢ, bănuţi, s.m. 1. Diminutiv al lui ban1; monedă de valoare sau de dimensiune mică. ♦ (La pl.) Bani mulţi. 2. Germenul oului (fecundat). 3. Plantă erbacee cu flori mici şi rotunde, frumos colorate, dispuse în capitule; părăluţă, bănuţel… …

  Dicționar Român

 • 4 banjívati — (∅, u što, komu) nesvrš. 〈prez. bànjīvam, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}banuti{{/ref}} …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 5 bȁsati — nesvrš. 〈prez. bàsām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 koračati bez cilja; tumarati, lutati, bazati, basrljati, {{c=1}}usp. {{ref}}nabasati{{/ref}}, {{ref}}banuti{{/ref}} ✧ {{001f}}tur …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 6 nahrúpiti — (∅) svrš. 〈prez. nàhrūpīm, pril. pr. īvši, prid. rad. nahrúpio〉 naglo doći ili ući; jurnuti, nagrnuti, banuti, upasti …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7 nènādano — pril., {{c=1}}v. {{ref}}iznenada{{/ref}} [∼ banuti] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8 rȕpiti — rȕpi|ti (∅, u što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. rad. r‹pio〉 naglo ući ili pristići na neko mjesto [»netko je ∼o u sobu« M. Krleža]; banuti, {{c=1}}usp. {{ref}}nahrupiti{{/ref}} …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 9 ùpasti — (∅, u što) svrš. 〈prez. ùpadnēm, pril. pr. āvši, imp. ùpadni, prid. rad. ùpao〉 1. {{001f}}pasti pod djelovanjem svoje težine u neki zatvoreni prostor 2. {{001f}}a. {{001f}}dospjeti krećući se u neku nepovoljnu situaciju, u nešto neželjeno [∼ u… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 10 čȁs — m 〈N mn čàsovi〉 1. {{001f}}vrlo kratak odsječak vremena; trenutak, tren 2. {{001f}}〈G mn čȃsā〉 neol. ideol. 1941. minuta u najavama točnog vremena (na radiju) [pet sati, pet časa i deset časaka] ∆ {{001f}}smrtni ∼ vrijeme kad treba umrijeti ⃞… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 11 bãnúţ — s. m., pl. bãnúţi …

  Romanian orthography

 • 12 işlog — işlóg, işlógi, s.m. (reg., înv.) costum de haine cu nasturi metalici (bănuţi, fluturaşi). Trimis de blaurb, 02.06.2006. Sursa: DAR …

  Dicționar Român

 • 13 păşcuţe — păşcúţe s.f. pl. (reg.) flori asemănătoare cu bănuţii; bănuţi, năsturei. Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DAR …

  Dicționar Român

 • 14 rupiti — rȕpiti (Ø, u što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. rad. rȕpio> DEFINICIJA naglo ući ili pristići na neko mjesto, banuti, nahrupiti [netko je rupio u sobu M. Krleža], usp. nahrupiti ETIMOLOGIJA ekspr., v. rupa …

  Hrvatski jezični portal

 • 15 nahrupiti — nahrúpiti (Ø) svrš. <prez. nàhrūpīm, pril. pr. īvši, prid. rad. nahrúpio> DEFINICIJA naglo doći ili ući; banuti, jurnuti, nagrnuti, upasti ETIMOLOGIJA na + prasl. *xrupati: dizati buku (rus. xrúpat , češ. chrupati) …

  Hrvatski jezični portal

 • 16 nenadano — nènādano pril. DEFINICIJA v. iznenada [nenadano banuti] ETIMOLOGIJA vidi nenadan …

  Hrvatski jezični portal

 • 17 basati — bȁsati nesvrš. <prez. bàsām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA koračati bez cilja; tumarati, lutati, bazati, basrljati, usp. nabasati, banuti ETIMOLOGIJA tur. basmak …

  Hrvatski jezični portal

 • 18 upasti — ùpasti (Ø, u što) svrš. <prez. ùpadnēm, pril. pr. āvši, imp. ùpadni, prid. rad. ùpao> DEFINICIJA 1. pasti pod djelovanjem svoje težine u neki zatvoreni prostor 2. a. dospjeti krećući se u neku nepovoljnu situaciju, u nešto neželjeno [upasti …

  Hrvatski jezični portal

 • 19 čas — čȁs m <N mn čàsovi> DEFINICIJA 1. vrlo kratak odsječak vremena; tren, trenutak 2. <G mn čȃsā> ideol. neol. 1941. minuta (u najavama točnog vremena na radiju) [pet sati, pet časa i deset časaka] SINTAGMA smrtni čas vrijeme kad treba… …

  Hrvatski jezični portal

 • 20 intruzija — intrúzija ž DEFINICIJA 1. a. nametanje, bespravno, nedopušteno ulaženje; upadanje, smetanje b. nametanje svoga mišljenja 2. ulaženje u pukotine zemlje; uvlačenje, ubacivanje [intruzija lave] ETIMOLOGIJA srlat. intrusio ≃ intrudere: banuti, upasti …

  Hrvatski jezični portal