balistinė raketa

 • 61valdomoji raketa „oras–oras“ — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdomoji raketa, leidžiama iš orlaivio, oro taikiniams naikinti. atitikmenys: angl. air to air guided missile rus. управляемая ракета класса „воздух воздух“ …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 62valdomoji raketa „oras–žemė“ — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdomoji raketa, leidžiama iš orlaivio, antžeminiams taikiniams naikinti. atitikmenys: angl. air to surface guided missile rus. управляемая ракета класса „воздух земля“ …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 63aviacinė raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Iš lėktuvo ir sraigtasparnio leidžiama raketa „oras–paviršius“ („oras–žemė“ ir „oras–laivas“) ir „oras–oras“. Ppr. tai vienpakopė kietojo kuro raketa. Skiriamos nevaldomosios (ppr. naudojamos antžeminiams… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 64zenitinė valdomoji raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketa oro taikiniams naikinti; pagrindinė zenitinio raketų komplekso dalis. Skriejimo nuotolis 0,5–700 km, kovimo aukštis 15–30 000 m ir didesnis, leidimo masė 8–15 000 kg, didžiausias skriejimo greitis… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 65priešraketinė raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdomosios zenitinės raketos rūšis skriejančioms strateginėms, operatyvinėms taktinėms, taktinėms raketoms ir jų kovinėms galvutėms naikinti. Skriejimo greitis iki 3 000 m/s ir didesnis. Jomis ginkluoti… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 66antiradiolokacinė raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketa, pasyviai nusitaikanti į radiolokacinės spinduliuotės šaltinį. Naudojama (dažniausiai aviacijoje) radiolokacijos stotims naikinti. Ppr. turi mišriąją valdymo sistemą: autonominį valdymą pradiniame ir… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 67artilerijos balistinė stotis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Balistinė stotis sviedinių (minų) pradiniam greičiui lauko sąlygomis nustatyti. Artilerijos balistinė stotis nustato 100 mm ir didesnio kalibro pabūklų, 120 mm ir didesnio kalibro minosvaidžių pradinį greitį… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 68balistinė artilerijos parama — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonių kompleksas pabūklų taiklumui didinti. Balistinės artilerijos paramos tikslas – laiku nustatyti balistines sąlygas, į kurias atsižvelgiama šaudant. Balistinę artilerijos paramą sudaro: pradinio… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 69balistinė fotokamera — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialus įtaisas šūvio vyksmui ir su juo susijusiems procesams vamzdžio kanalo viduje ir lėkimo trajektorijoje fotografuoti; pagal fotografijas nustatomos ginklo kokybinės ir kiekybinės balistinės… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 70balistinė raketos trajektorija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos trajektorija, kuri susidaro, kai nėra aerodinaminės keliamosios jėgos; susideda iš aktyviojo ir pasyviojo trajektorijos ruožų. Tokia trajektorija skrieja strateginės ir kai kurios taktinės raketos,… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 71balistinė trajektorija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trajektorija, kuria skrieja kūnas po to, kai baigėsi varomoji jėga ir kūną veikia tik traukos jėga ir aerodinaminis pasipriešinimas. atitikmenys: angl. ballistic trajectory rus. баллистическая траектория …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 72balistinė trasa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialiai įrengtas artilerijos poligone vietovės ruožas sviedinių (minų ir kt.) lėkimo eksperimentiniams bandymams. Balistinėje trasoje statomi įvairūs balistiniai prietaisai ir ↑balistiniai bandomieji… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 73spinduliu valdoma raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Radiolokatoriaus ar radijo signalu valdoma raketa. atitikmenys: angl. beam reader rus. управляемая лучом ракета …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 74branduolinė raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketa su branduoliniu varikliu. Tai ateities raketa, kuri dar tik kuriama. atitikmenys: angl. nuclear missile rus. ядерная ракета …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 75daugiapakopė raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sudėtinė raketa su dviem ir daugiau nuosekliai, lygiagrečiai arba mišriai tarpusavyje sujungtų pakopų. Pakopų skaičius priklauso nuo skriejimo nuotolio, variklių tipo ir naudingojo krūvio masės. Daugiapakopės… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 76nevaldomoji raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skriejimo metu nevaldoma ir nekontroliuojama raketa. atitikmenys: angl. free rocket rus. неуправлямая ракета …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 77prieštankinė valdomoji raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketa tankams ir kt. šarvuotiesiems taikiniams naikinti; pagrindinė prieštankinių valdomųjų raketų kompleksų dalis. Skriejimo nuotolis 3–4 km, pataikymo tikimybė į tanką 70–90%, pramuša 400–600 mm šarvą.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 78valdomoji raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Bepilotė raketa, kurios trajektorija ar kursas per visą skriejimą yra valdomas. atitikmenys: angl. guided missile rus. управляемая ракета …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 79nusitaikančioji raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketa, turinti nusitaikančią aparatūrą (galvutę). Nusitaikančioji raketa gali būti zenitinė, prieštankinė, aviacijos, ir jūros. atitikmenys: angl. homing missile rus. самонаводящаяся ракета …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 80leidimo raketa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vienpakopė raketa nešančiajai raketai leisti arba orlaivio pakilimui greitinti. Leidimo raketa ppr. būna vieno režimo, nustojus veikti, numetama. atitikmenys: angl. launching rocket rus. стартовая ракета …

  Artilerijos terminų žodynas