atistik

  • 1Atistik — Nenpòt travay yon atis fè. Nenpòt bagay ki gen rapò avèk yon atis …

    Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • 2Renesans — Yon moman literè, atistik, syantifik nan epòk kenzyèm avèk sèzyèm syèk yo lè moun epòk sa yo te konnen kopye byen sa moun nan tan, lontan anvan yo, te konnen fè. Eta yon bagay ki refèt ankò …

    Definisyon 2500 mo Kreyòl